نت مستقل یا نت خوداپراتوری

نت مستقل یا نت خوداپراتوری یا Autonomous Maintenance اشاره به همکاری تمامی اپراتورهای تولید ، مستقل از واحدنت ، در نگهداری و تعمیراز ابزارها  و تجهیزاتشان دارد و می تواند شامل فعالیتهای زیر باشد :

۱- بازرسی های روزانه

۲- روغنکاری

۳- تعویض قطعات یدکی

۴- تعمیرات ساده و ابتدائی

۵- شناسایی مشکلات

۶- کنترل های دقیق

 

و مراحل اجرای نت مستقل :

مرحله اول : نظافت و بازرسی

مرحله دوم : مشکلات ریشه ای و غیرقابل دسترس را حذف کنید.

مرحله سوم : استانداردهایی جهت نظافت و روغنکاری تنظیم کنید.

مرحله چهارم : بازرسی های عمومی را هدایت کنید.

مرحله پنچم : بازرسی های مستقل را هدایت کنید.

مرحله ششم : اجرای مدیریت تعمیرات – نگهداری دیداری

مرحله هفتم : مدیریت تعمیرات و نگهداری مستقل

شش ضرر یا اتلاف عمده

به طور کلی مشکلاتی ( شش ضرر یا اتلاف عمده ) که موجب می شود اتلاف در راندمان ابزار بوجود آید و باعث ضرر سازمان می شود به قرار زیر لیست کرد :

۱- خرابی دستگاهها breakdowns

۲- اتلاف مربوط به تنظیم دستگاهها adjustments loss

۳- توقفات موقتی و دائمی دستگاهها small stops

۴- کم بودن سرعت کار Reduced Speed

۵- خرابی محصولات و دوباره کاری ها reworks

۶- اتلاف مربوط به شروع به کار دستگاهها startup losses

یکی از اهداف اصلی در TPM ریشه کن کردن این شش تا است و در اندازه گیری شاخص OEE می توانیم مقادیر این شش ضرر را انداره گیری و بدست آوریم و با استفاده از یک نمودار پاراتو موارد عمده و اصلی را شناسائی کنیم و بر روی انها تمکر بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم الویت بندی اقدامات را برای حذف کامل آنها برنامهریزی داشته باشیم.

کلاس جهانی اثر بخشی کلی تجهیزات OEE

مقدار کلاس جهانی شاخصOEE  حدود ۸۵% به بالا می باشد موضوعی که در این مقدار مهم است اینست که فقط عدد و میزان ۸۵% انحصارا” مدنظر نیست و شما می بایست همچنان که در جدول کلاس جهانی قید شده است مقادیر سطح دسترسی ( Availability )، عملکرد ( Performance )  و کیفیت  ( Quality )نیز در محدوده اعلام شده قرار داشته باشند و در آنصورت هنگامی که مقادیر را در هم ضرب کنیم عدد ۸۵% برای OEE  معتبر و مورد پذیرش خواهد بود .

اما مفهوم عدد ۶۰ % =OEE  ( به عنوان مثال برای یک دستگاه ) چیست ؟ به طور خلاصه یعنی اینکه ما از ۶۰ % پتانسیل دستگاه استفاده می کنیم و الباقی آن ۴۰ % اتلاف داریم ( رجوع شود به شش ضرر یا اتلاف بزرگ ) .

در واقع در مبحث TPM از شاخصی به نام اثربخشی جامع تجهیزات OEE جهت روشن کردن میزان تأثیر شش اتلاف بزرگ و اندازه گیری میزان سلامت عمومی تجهیزات استفاده می شود . به طور متوسط در کارخانجات دنیا این میزان حدود ۶۰ الی ۷۰ % می باشد و به این معنا است که در کارخانجات تنها از ۶۰ الی ۷۰% توانائی و پتانسیل دستگاههای خودشان بهره می برند و لذا حدود ۴۰ % دیگر فرصت جهت سود آوری و بهره وری پتانسیل بالقوه وجود دارد !!