با PMO شش برابر سریع تر از RCM پیش بروید!!

اکثر دوستان و عزیزانی که در سر کلاس های نگهداری و تعمیرات و کنفرانس هایم بوده اند می دانند که زیاد به نت مبتنی بر قابلیت اطمینان در پیاده سازی تاکید نمی شود! بهبود و بهینه سازی نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده (نگهداری پیشگیرانه و نگهداری پیش بینانه) بهترین استراتژی در بهبود مدیریت نگهداری […]

لزوم استفاده از سیستم نگهداری و تعمیرات در سازمان

در هنگام خرید یک خودرو که به تازگی تولید شده و اصطلاحا صفر کیلومتر می باشد، سازنده در دفترچه راهنما به مواردی از قبیل تعویض روغن و تعویض فیلتر هوای آن بعد از مدت زمان مشخص استفاده تأکید کرده است، یا در هنگام خرید یک تجهیز صنعتی سازنده به مواردی از قبیل تعویض و یا […]