نوشته‌ها

روش های تجزیه و تحلیل خرابی ها قطار شهری مشهد

ghatarاین ماه کلیه پرسنل نگهداری و تعمیرات قطار شهری مشهد با روش های تجزیه و تحلیل خرابی های تجهیزات RCFA آشنا می شوند.قطار شهری مشهد گروه های نگهداری و تعمیرات به چهار بخش تقسیم شده اند که دی ماه کلیه پرسنل چهار بخش از ریاست واحد تا کارشناسان و تکنیسین های آن کلاس فوق را تجربه می کنند.روز های چهار شنبه و پنج شنبه کلاس ها برگزار می شود این کلاس ها گذشته از اینکه مباحث سیلابس و فهرست محتوی کلاس پیش می برد فرصت خوبی برای هماهنگی بین واحدی و تکرار مباحث اصولی کار راهبری سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات قظار شهری مشهد می باشد.

در سازمان های بزرگ هماهنگی و انسجام پرسنل نت ادامه مطلب …

طرح ریزی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات قطار شهری مشهد

teran

قطار شهری مشهد

در خصوص طرح ریزی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات و فرآیندهای آن در سایت مطالب زیادی نوشته ایم و هم چنین در اکثر سخنرانی ها و کلاس های نگهداری و تعمیرات به آن تاکید زیادی می کنیم.اما خیلی کم در خصوص مراحل کاری و آنچه محقق می شود نوشته ایم!

اخیرا به صورت مستمر جلسات هفتگی در قطار شهری مشهد برای طرح ریزی فرآیند نگهداری و تعمیرات انجام می شود.در این زمینه انواع سیستم های درخواست کار در زمینه نگهداری و تعمیرات گروه بندی و تعریف شده است.گردش کار کلی زیر فرآیند های نگهداری و تعمیرات ترسیم و تبیین شده است و حال هر کدام از زیر فرآیندها در حال طرح ریزی و تببین می باشد.آنچه خیلی به چشم می آید این است که در حوزه چهارگانه نگهداری و تعمیرات : ادامه مطلب …

طرح ریزی فرآیند نگهداری و تعمیرات در قطار شهری مشهد

ProcessFlow226x154در پروژه مشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات قطار شهری مشهد این روزها مشغول طرح ریزی فرآیند نگهداری وتعمیرات حوزه های چهارگانه نت در سازمان هستیم و کلاس های آن برای سه حوزه برگزار شده است و فردا حوزه چهارم نیز برگزاری می شود و از هفته آینده وارد کارگاه های عملی تعریف شده و ترسیم فرآیند فعلی نت خواهیم بود و بعد از آن مرحله مرحله به اصلاح گردش کارهای ضروری نت و فرآیند نت خواهیم پرداخت.

حضور موثر پرسنل نت قطار شهری در این کلاس ها نشانگر ضرورت و همت این عزیزان در طرح ریزی سیستم مدیریت نگهداری وتعمیرات می باشد.با توجه به گستردگی کار و وجود پیمانکاران تعمیراتی مختلف و زیاد در فعالیت های نگهداری و تعمیرات ادامه مطلب …

قطار شهری مشهد و سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات

قطار شهری مشهداین روزها و هفته ها اگر کم در سایت می نویسم بیشترش بدلیل شروع پروژه سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات قطار شهری مشهد است که در طول هفته چند روزی آنجا هستم.قطار شهری مشهد یکی از سازمان های بزرگ و کلیدی در شهر مشهد می باشد که با اضافه شدن خطوط بیشتری به خط ریلی شهری مشهد روز بروز در حوزه های مدیریتی عمیق تر گام برمی دارد و خدمات آن در سطح شهر نه تنها برای شهروندان مشهدی بلکه برای کلیه ایرانیان مهم است زیرا خدمات آن شامل کلیه زوار می شود. لذا خدمات آن برای شهر مشهد بسیار مهم و حیاتی است و نمادی از خدمت گذاری پرسنل آن به هم وطنان عزیز می باشد.

این پروژه با برگزاری کلاس های آموزشی و انجام ممیزی نگهداری و تعمیرات و ادامه مطلب …

برای تجهیزات سیار (خودرو ،واگن ،کامیون و…) چه نوع شاخص های نت مناسبند؟ بخش دوم

ghatarبخش اول  ” برای تجهیزات سیار (خودرو ،واگن ،کامیون و…) چه نوع شاخص های نت مناسبند؟ ”  نکات مهم و پیش فرض های اصلی طرح شده است و حتما آن را بخوانید و ادامه دهید.در نظر بگیرید در تجهیزات کارخانجات چند پارامتر کلیدی در بحث تجهیزات وجود دارد که در فرمول های شاخص های نگهداری و تعمیرات نیز نقش بازی می کنند.آنها چی هستند:

  1. زمان
  2. نیروی انسانی
  3. مواد مصرفی
  4. قطعات
  5. شرایط کار

که مقوله زمان اهمیت ویژه ای دارد و معمولا ساعات عملیاتی دستگاه برای برنامه ریزی تعویض قطعات و روغن مهم است.در واقع پارامتر زمان با ساعات کارکرد (عملیات) دستگاه ارتباط پیدا می کند و اکثر شاخص های نگهداری و تعمیرات پایه زمان را در خود دارند و لذا دقت و صحت این شاخص ها بسیار وابسته به محاسبه دقیق زمان کارکرد یا عملیات دستگاه می باشد.این موضوع مهمی است اکثر سازمانها و هم چنین نرم افزار های نگهداری و تعمیرات بدلیل ضعف محاسبات زمانی و یا ورود اطلاعات حدودی و کلی در خصوص زمان کارکرد تجهیز گزارشات و شاخص های اشتباهی را تحلیل می کنند.

حال بر گردیم به تجهیزات سیار ، در این خصوص نیز پارمترهایی داریم مشابه تجهیزات ثابت کارخانه ای با این تفاوت که یک پارامتر مسافت نیز به آن اضافه می شود: ادامه مطلب …

دوره های آموزشی مبنا برای اجرای نگهداری و تعمیرات در قطار شهری

روز جمعه هفته پیش برای اولین بار سوار قطار شهری مشهد شدم.مسافتی که قبلا با خودرو حدود ۴۵ دقیقه طی می شد کمتر از ۱۵ دقیقه طی گردید.واگن های تمیز و خنک در گرما تابستان با نظم و ترتیبی که در ایستگاه های قطار شهری وجود داشت تمایل هر شخصی را به استفاده بیشتر از این خدمات مجاب می کند.

هنوز خاطره سفر کوتاه قطار شهری مشهد از حافظه پاک نشده بود که روز یک شنبه (دیروز یا دور بعدش) در سازمان مرکزی قطار شهری طبقه دوم بودم و با پرسنل واحد آموزش و نگهداری و تعمیرات سازمان در خصوص مباحث نگهداری و تعمیرات و برگزاری کلاس های آموزشی هماهنگی انجام می شد.

در نهایت سه طبقه بندی پرسنلی برای برگزاری دوره های آموزشی انجام گردید: ادامه مطلب …