نوشته‌ها

کدام مبحث نگهداری و تعمیرات !؟

کدام مبحث در زمینه نگهداری و تعمیرات مورد علاقه شماست؟ این سوالی بود که حدود چند ماه پیش طرح موضوع شد.در زیر نتایج این نظر سنجی را می بینید در ادامه نیز می توانید برای تکمیل آن نظر خویش را اعلام کنید.


در این نظر سنجی شرکت کنید و ادامه مطلب …

The December issue of Plant Services magazine

Here’s the December issue of Plant Services magazine. In this issue;

Reliability in the Balance – How does maintenance measure up against other corporate objectives?

Button Up the Loading Dock – Reduce wasted energy and its cost

Motor Repair, Energy, and the Environment – Be sure your repair shop can meet minimum requirements

The Maintenance Parade – Plant reliability is a journey, not a destination

Plant Services magazine

Here’s the September issue of Plant Services magazine. In this issue;

Raise Hazard Awareness – Electrical safety is everyone’s job

Best Practices Awards – Four companies exhibit the best in reliability

Reliability Goes Green for Rotating Equipment – Four innovations can help you meet sustainability goals

A Discussion of HVAC Coil Coatings – The solution to leaking HVAC coil epidemic could be coatings

the December digital issue of Plant Services magazine

Here’s the December digital issue of Plant Services magazine. In this issue:

Bring Them Back How to recondition motor controls.

Ensure Good Coverage – Strategies for maintaining coatings of exposed equipment.

Aging Workers – How to make the most of tough demographics.

Potpourri XI -The annual collection of cyberspatial oddities.

the October digital issue of Plant Services magazine

Here’s the October digital issue of Plant Services magazine. In this issue:

۲۰۰۸ Plant of the Year – Baldor’s Ozark Plant is a model for American manufacturing

Smart PdM – Smart instruments extend predictive maintenance beyond the controls

Capture the Big 3 – Achieve energy efficiency, reliability and profitability by properly selecting and operating pumps

Change Management – Part 2: Design a process that minimizes risk of focusing only on the technical aspects

And much more…

The full digital edition makes Plant Services more accessible to professionals around the globe — more than 10,000 qualified MRO professionals all over the world have already signed up.

Plant Services magazine

Visit us on the web at www.plantservices.com for other useful information and valuable resources.

Machinery Lubrication Magazine

 Machinery Lubrication Magazine is using new technology to deliver its print edition in a digital format. The digital edition is an electronic version of the magazine that delivers the look and feel of the print edition. It contains all the content found in the print edition and is delivered via the Internet. There is no software installation required and the issue opens in seconds. Best of all, The Machinery Lubrication Digital Edition contains hotlinks to all URLs in advertisements, so more information is at your fingertips.Digital Edition:       May-June 2008  Enter Here

maintenance Journal july 2008

As you are a complimentary subscriber to the eAMMJ. You may now download your JULY 2008 issue of the eAMMJ Journal from the following special web page:
www.maintenancejournal.com/eammjJuly08BBsubs.htm
CONTENTS:  Volume 21;  No 3  -  JULY  2008 Issue Articles
Standard Operating Procedures for MRO Storerooms  Lean and Reliable Practices
Frank Murphy, Inventory Management Services Inc.   (USA)
Performance Benchmarking Update Expectations and Reality
Heinz P Bloch and Michael Hernu
How Management Can Help Workers Increase Projects Wrench-time
Edmund Lister, CPM Solutions Ltd,   (Canada)
A World Class Approach to Asset Management Part 1
Rohit Banerji,  TATA Consultancy Services,  (UK)
2008 Listing of Condition Monitoring Suppliers
Len Bradshaw     AMMJ
Management: Unsung Heroes. Can Maintenance Change The World?
Joel Levitt   (USA)
The Elusive Weekly Maintenance Schedule
John Reeve, Technology Associates International Corporation  (USA)
The Evolution of Maintenance
G. Anand, Rambabu Kodali, and Rajesh Prasad Mishra (India)
Downtime More Important Than Uptime
Ross Francis,     (Australia)
Maintenance News