نوشته‌ها

طرح ریزی زیر فرآیندهای مدیریت نگهداری و تعمیرات

دانلود مستقیم فیلم طرح ریزی زیر فرآیندهای مدیریت نگهداری و تعمیرات
در این فیلم آموزشی به طرح ریزی فرآیندهای نگهداری و تعمیرات و ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته می شود. و فرآیندهای کلیدی در مدیریت نگهداری و تعمیرات و هم چنین فرآیندهای مهم در گردآوری داده های قابلیت اطمینان تجهیزات تشریح می شوند

اسلاید شوهای نگهداری و تعمیرات هفته دوم خرداد ماه ۹۵

PM-Jalali-00-www.irantpm.irامسال یک سری برنامه های آموزشی تحت عنوان سری مباحث آموزش مدیریت نگهداری و تعمیرات : ۱۰ دقیقه با بهبود نگهداری و تعمیرات از  فرودین ماه به صورت مرتب ارائه گردید و در سایت های اجتماعی نگهداری و تعمیرات انتشار یافت مجموعه این اسلایدشوها که می تواند بسیار برای مباحث آموزشی در سازمان های استفاده شود به صورت یکجا تقدیم شده است.

می توانید بروی عکس آنها کلیک کنید و با حجم و کیفیت بالا دانلود کنید ، این اسلاید شو ها برای تغییر فرهنگ و افزایش آگاهی پرسنل نگهداری و تعمیرات سازمان می تواند بسیار مفید باشد و با چاپ رنگی آنها در تابلو اعلانات واحد نگهداری و تعمیرات به صورت مستمر آموزش تصویری را شروع کنید: ادامه مطلب …

اسلاید شوهای نگهداری و تعمیرات هفته آخر اردیبهشت ماه ۹۵

PM-Jalali-00-www.irantpm.irامسال یک سری برنامه های آموزشی تحت عنوان سری مباحث آموزش مدیریت نگهداری و تعمیرات : ۱۰ دقیقه با بهبود نگهداری و تعمیرات از  فرودین ماه به صورت مرتب ارائه گردید و در سایت های اجتماعی نگهداری و تعمیرات انتشار یافت مجموعه این اسلایدشوها که می تواند بسیار برای مباحث آموزشی در سازمان های استفاده شود به صورت یکجا تقدیم شده است.

می توانید بروی عکس آنها کلیک کنید و با حجم و کیفیت بالا دانلود کنید ، این اسلاید شو ها برای تغییر فرهنگ و افزایش آگاهی پرسنل نگهداری و تعمیرات سازمان می تواند بسیار مفید باشد و با چاپ رنگی آنها در تابلو اعلانات واحد نگهداری و تعمیرات به صورت مستمر آموزش تصویری را شروع کنید: ادامه مطلب …

جایزه ملی نگهداشت یا جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی!؟

20_IS_11272724_marekuliasz_1x1یک زمانی که این زمان به قدیم تا همین سه سال پیش مرتبط است همه بحث مدیریت نگهداری و تعمیرات در قالب ابزارها و تکنیک های آن هم چون نت مبتنی بر قابلیت اطمینان و نت بهره ور فراگیر و غیره طرح موضوع می بود و در کنفرانس ها و دوره های آموزشی بحث و ارائه می شد.اخیر از دو سال پیش به بعد مباحث مدیریت دارایی های فیزیکی و استاندارد ایزو ۵۵۰۰۱ باب شده است.

از این دو مبحث بگذریم اخیرا امسال و کمی از پارسال طرح ارائه جایزه ملی در حوزه نگهداری و تعمیرات به سازمان های صنعتی در سطح کشور مطرح است. تا کنون دو مبحث جایزه ملی طرح شده است:

جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی که توسط تیم آریانا دنبال می شود و جایزه ملی نگهداشت توسط انجمن نگهداری و تعمیرات ایران برنامه ریزی شده است.

فرآیند هر دو هم این طور است ادامه مطلب …

اسلاید شوهای نگهداری و تعمیرات هفته سوم اردیبهشت ماه ۹۵

PM-Jalali-00-www.irantpm.irامسال یک سری برنامه های آموزشی تحت عنوان سری مباحث آموزش مدیریت نگهداری و تعمیرات : ۱۰ دقیقه با بهبود نگهداری و تعمیرات از  فرودین ماه به صورت مرتب ارائه گردید و در سایت های اجتماعی نگهداری و تعمیرات انتشار یافت مجموعه این اسلایدشوها که می تواند بسیار برای مباحث آموزشی در سازمان های استفاده شود به صورت یکجا تقدیم شده است.

می توانید بروی عکس آنها کلیک کنید و با حجم و کیفیت بالا دانلود کنید ، این اسلاید شو ها برای تغییر فرهنگ و افزایش آگاهی پرسنل نگهداری و تعمیرات سازمان می تواند بسیار مفید باشد و با چاپ رنگی آنها در تابلو اعلانات واحد نگهداری و تعمیرات به صورت مستمر آموزش تصویری را شروع کنید: ادامه مطلب …

اسلاید شوهای نگهداری و تعمیرات هفته دوم اردیبهشت ماه ۹۵

PM-Jalali-00-www.irantpm.irامسال یک سری برنامه های آموزشی تحت عنوان سری مباحث آموزش مدیریت نگهداری و تعمیرات : ۱۰ دقیقه با بهبود نگهداری و تعمیرات از هفته سوم فرودین ماه به صورت مرتب ارائه گردید و در سایت های اجتماعی نگهداری و تعمیرات انتشار یافت مجموعه این اسلایدشوها که می تواند بسیار برای مباحث آموزشی در سازمان های استفاده شود به صورت یکجا تقدیم شده است.

می توانید بروی عکس آنها کلیک کنید و با حجم و کیفیت بالا دانلود کنید ، این اسلاید شو ها برای تغییر فرهنگ و افزایش آگاهی پرسنل نگهداری و تعمیرات سازمان می تواند بسیار مفید باشد و با چاپ رنگی آنها در تابلو اعلانات واحد نگهداری و تعمیرات به صورت مستمر آموزش تصویری را شروع کنید: ادامه مطلب …

اسلاید شوهای نگهداری و تعمیرات هفته اول اردیبهشت ماه ۹۵

PM-Jalali-00-www.irantpm.irامسال یک سری برنامه های آموزشی تحت عنوان سری مباحث آموزش مدیریت نگهداری و تعمیرات : ۱۰ دقیقه با بهبود نگهداری و تعمیرات از هفته سوم فرودین ماه به صورت مرتب ارائه گردید و در سایت های اجتماعی نگهداری و تعمیرات انتشار یافت مجموعه این اسلایدشوها که می تواند بسیار برای مباحث آموزشی در سازمان های استفاده شود به صورت یکجا تقدیم شده است.

می توانید بروی عکس آنها کلیک کنید و با حجم و کیفیت بالا دانلود کنید ، این اسلاید شو ها برای تغییر فرهنگ و افزایش آگاهی پرسنل نگهداری و تعمیرات سازمان می تواند بسیار مفید باشد و با چاپ رنگی آنها در تابلو اعلانات واحد نگهداری و تعمیرات به صورت مستمر آموزش تصویری را شروع کنید: ادامه مطلب …

حجم زیاد داده ها و اطلاعات نگهداری و تعمیرات کنترل کنید

بایگانی مدارک نگهداری و تعمیرات عموما اطلاعات فعالیت های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه توسط چک لیست های اپراتوری ، هفتگی و ماهانه گردآوری می گردد.نکته مهم نحوه گردآوری، مقدار ثبت و ذخیره اطلاعات و داده ها می باشد. حال چه به صورت کاغذی یا داخل نرم افزار نت انجام می گردد.
در ارزیابی های که از سازمان ها و صنایع مختلف در سطح کشور داشته ام متوجه شدم که برخی با وسواس خاص کلیه اطلاعات از جزئی ترین فعالیت های نگهداری و تعمیرات تجهیزات را گردآوری می کنند به طوری که حجم بسیار زیادی کاغذ یا بانک اطلاعاتی سنگین از ادامه مطلب …

استاندارد های نگهداری و تعمیرات را اعلام کنید!

network_enot_poloskun_226x150در زمینه سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات ، تجزیه و تحلیل خرابی ها و هم چنین داده های قابلیت اطمینان تجهیزات در زمینه نت استانداردهای مختلفی آمده است بسیاری از آنها را در سایت نت بهره ور فراگیر به صورت رایگان در اختیار عزیزان خواننده تقدیم کرده ایم.با این وجود ممکن است استانداردهایی باشد که در سایت موجود نباشد یا اینکه فراموش کرده ایم در سایت برای دوستان بگذاریم یا اینکه کلا در مورد آن اطلاعی نداریم.

بنابر این همکاری کلیه عزیزان خواننده را خواهان هستیم شما هر استانداردی که در زمینه نگهداری و تعمیرات وجود دارد و با آنها آشنا هستید اینجا معرفی کنید:

  1. یا آن استاندارد را دارید که برایمان ایمیل کنید اینجا برای دانلود در اختیار دیگران خواهیم گذاشت.
  2. یا آن استاندارد را ندارید ولی آشنا هستید که یک معرفی کوتاه از آن استاندارد و شماره و نوع آن اعلام کنید سعی می کنیم آن را تهیه کرده  و در سایت برای استفاده خوانندگان قرار دهیم.

نکته اینکه استانداردهای خاص و فنی کمتر و بیشتر مباحث مدیریت داده ها  و سیستم نت مدنظر است .

بسیار از استانداردهای سایت توسط شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه هزینه و تهیه می شود و در سایت نت بهره ور فراگیر به صورت رایگان تقدیم می شود لذا هدف ایجاد یک بانک اطلاعاتی رایگان ، قابل استفاده برای همه ، اشتراک و مدیریت دانش نت ، مرجع سازی در زمینه نت و خدمت رسانی به جامعه نگهداری و تعمیرات کشور است.انشالله

برنامه آموزشی دوره عالی نت تجهیزات دکل حفاری (پردیس بین الملل صنعتی شریف جزیره کیش)

pmمورخ ۱۲ الی ۱۷ بهمن ماه  ۱۳۹۲، پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف- جزیره کیش دوره عالی نگهداری و تعمیرات تجهیزات دکل حفاری را برگزار می کند.موسسه عالی مدیریت دانش اوراسیا دارای تاییدیه صلاحیت آموزشی از اداره آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران بر اساس مجوز شماره: آم ۳۷۴/۱- ۳۸۴ مورخ ۷ خردادماه ۱۳۹۲ می باشد و با همکاری پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف این دوره را در جزیره کیش برگزار میکند.

در این دوره با آقای دکتر بهزاد همکاری خواهم داشت و روز های اول و دوم دوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تدریس خواهم کرد در زیر شناسنامه دوره و مشخصات ثبت نام آن آمده است.

سرفصل و محتوای آموزشی
دوره عالی نگهداری و تعمیرات تجهیزات دکل حفاری
(۶ روز – ۴۸ ساعت آموزش در ۲۴ جلسه آموزشی ۲ ساعته)
شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت ۳۰/۸ صبح الی ۱۷

مخاطبان این دوره مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات، ناظران فنی، تکنسین ها و مهندسان واحدهای عیب یابی و تعمیرات، مهندسان عملیات، مکانیک ارشد، مکانیک موتورمن، مکانیک سیار و برقکار مستقر در دکل حفاری و علاقه مندان به فعالیت در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات دکل حفاری می باشند.

هدف این دوره ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانایی متخصصان نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ادامه مطلب …