اسلاید نگهداری و تعمیرات

اسلاید نگهداری و تعمیرات مجموعه ای از نکات آموزشی و مشاوره بسیار نادر و عالی برای توسعه و بهبود مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان می باشد. اسلایدشو نگهداری و تعمیرات کمک می کند تا گرفتن پرینت و محتوی آن در واحد سازمان به فرهنگ سازی و آموزشی سریع نکات مدیریت نگهداری و تعمیرات به پرسنل پرداخته شود.

این اسلاید شوها را می توانید پرینت رنگی و به صورت مرتب در تابلو اعلانات واحدهای نگهداری و تعمیرات و تولید سازمان توزیع و اطلاع رسانی کنید توجه داشته باشید که این یک برنامه مستمر است و در طول سال با درج این اطلاعات در سطح سازمان کم کم نگرش و زمینه فرهنگی پرسنل سازمان را به سمت نگهداری مناسب تجهیزات ارتقاء خواهید داد.

هم چنین آموزش های تصویری در ذهن ماندگاری بیشتری دارد. امیدوارم این رسالتی که دنبال کرده ایم بتواند در سطح صنعت کشورتحول خوبی را ایجاد کند.برای دریافت آموزشی ها مدیریت نگهداری و تعمیرات و دارایی فیزیکی به مرکز آموزش نگهداری و تعمیرات و دارایی فیزیکی مراجعه کنید.برای درک بهتر مفاهیم مقاله نگهداری و تعمیرات چیست؟ را حتما مطالعه کنید.

نمونه اسلاید نگهداری و تعمیرات

اسلاید نگهداری و تعمیرات
اسلاید نگهداری و تعمیرات
اسلاید نگهداری و تعمیرات
اسلاید نگهداری و تعمیرات

در اینجا شما لیست اسلاید شوهای قبلی و جدید را مشاهده می کنید که مرور زمان این لیست طولانی تر خواهد شد روی هر لینک که بزنید اسلاید شو با کیفیت بالا قابل مشاهده و دانلود است.

نقش و جایگاه اسلایدشو نگهداری و تعمیرات در فرهنگ سازی نت سازمانی

این اسلایدشو ها در راستای تغییر نگرش ، اطلاع رسانی ، آموزش و بهبود فرهنگ سازمانی از حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات تهیه شده است. پرینت رنگی آنها و درج در تابلو اعلانات سازمان می تواند توجه و علاقه مندی دیگر پرسنل و مدیران سازمان را جلب نماید. تکرار مستمر و جدید بودن مطالب کم کم این انگیزه و پیگیری را در اذهان پرسنل سازمان بوجود می آورد که مطلب بعدی چه خواهد بود و چه گفته می شود؟ و مهم تر از اینکه در هنگام استراحت و اوقات خالی در سازمان روی محتوی اسلایدشوها بحث های کوتاه ، نکته داری خواهد شد. بعد از گذشت سه ماه و حضور مستمر اسلایدشوها در جلو چشم همکاران کم کم انتظارات و برداشت ها از نگهداری تجهیزات در سطح آگاهی و تفکر افراد سازمان تغییر خواهد یافت و این مسیر ادامه خواهد داشت و با توجه به عملکرد واحد نگهداری و تعمیرات مشارکت دیگر واحدهای سازمان در نگهداری دارایی های فیزیکی سازمان را جلب خواهد کرد. ان شالله

لذا پیشنهاد می شود هر روز این اسلایدشوها را در سه حوزه به خوبی اطلاع رسانی و توزیع فرمایید:

۱- مدیریت ارشد و مدیران سازمان در حد یک نگاه و مطالعه یک دقیقه ای هم کفایت است
۲- پرسنل واحد نگهداری و تعمیرات با تعمل و برگزاری جلسه کوتاه ۱۰ دقیقه ای برای بحث و نظر
۳- تابلو اعلانات واحد تولید، بهره برداری یا عملیات سازمان فقط برای مطالعه و دیداری کوتاه با مطلب و ایجاد سوال و توجه آنها برای آینده

موضوع جدی و پرتوان دنبال می شود و برای تغییر سطح نگرش ، دانش و آگاهی پرسنل نگهداری و تعمیرات و تولید صنعت کشور برنامه ریزی طولانی مدت شده است .لذا جایگاه ویژه ای در تحول نگرش مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمان می توانید ایجاد کنید.

لیست اسلایدشو نگهداری و تعمیرات

 1.  بازنگری محتوی فعالیت های چک لیست های نگهداری و تعمیرات
 2.  سطح ثبت اطلاعات در PM نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
 3.  فرم های کلیدی در مدیریت نگهداری وتعمیرات
 4. چه شاخصی برای ارزیابی اثربخشی واحدهای تعمیراتی در نت تعریف کنید!؟
 5. زیر فرآیندهای مدیریت نگهداری و تعمیرات
 6. ارتباط بین زیرفرآیندهای مدیریت نگهداری و تعمیرات
 7. ارتباطات در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
 8. قواعد فرآیند درخواست‌کار و دستورکار در نگهداری و تعمیرات
 9.  بررسی فرم‌های فرآیند درخواست‌کار
 10.  ارتباط بین فرآیندهای نت با ایزو ۵۵۰۰۱ مدیریت دارایی‌ها
 11. چارچوب استاندارد مدیریت دارایی‌های فیزیکی ایزو ۵۵۰۰۱
 12. جایگاه زمان تعمیرات
 13. طبقه بندی و ارتباط سیستم‌های نگهداری و تعمیرات
 14.  ساختار نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر TPM 3
 15. نحوه پیاده‌سازی نت بهره‌ور فراگیر در سازمان های ایرانی
 16. ساختار پیاده‌سازی نت بهره‌ور فراگیر TPM
 17.  نقش نظام آراستگی ۵s در نت بهره‌ور فراگیر TPM
 18. نقش آموزش در نت بهره‌ور فراگیر TPM
 19. نکات کلیدی قبل از پیاده سازی نت ‌بهره‌ور فراگیر TPM
 20. چالش های پیاده‌سازی نت بهره‌ور فراگیر در سازمان‌های ایرانی
 21.  نگرش اصلی نت بهره ور فراگیر TPM در نت اپراتوری (خودگردان) است! Autonomous Maintenance
 22. فعالیت های اصلی و مهم در نت اپراتوری Autonomous Maintenance
 23. مراحل پیاده سازی نت اپراتوری Autonomous Maintenance
 24. مفهوم استانداردسازی درنگهداری و تعمیرات Standardization
 25. حوزه‌های استانداردسازی در نگهداری و تعمیرات
 26. چگونگی استاندادسازی نگهداری و تعمیرات
 27.  نمونه استانداردسازی درنگهداری و تعمیرات اپراتوری
 28. بهبود استانداردسازی نگهداری و تعمیرات
 29. ارتباط استانداردسازی با  مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات
 30. لیست مدل‌های تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات
 31. مدل تعالی نگهداری و تعمیرات آپتایم جان کمبل
 32.  مدل تعالی نگهداری و تعمیرات تری وایرمن 
 33.  مدل تعالی نگهداری و تعمیرات Uptime Elements
 34. مدل تعالی نگهداری و تعمیرات  Reliability Excellence
 35. مدل تعالی نگهداری و تعمیرات مدیریت دانش نت MKMS
 36. تشرح ارکان اصلی مدل تعالی نگهداری و تعمیرات MKMS
 37. نقشه راه مدیریت دارایی های فیزیکی مبتنی بر ایزو ۵۵۰۰۱
 38. مراقبت و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات
 39. جایگاه مهندسی نگهداری و تعمیرات در مدل تعالی MKMS
 40. نقش نظام آراستگی در مدل تعالی نت MKMS
 41. مدیریت قطعات یدکی در مدل تعالی نت MKMS
 42. استانداردسازی نگهداری و تعمیرات در مدل تعالی نت MKMS
 43.  نیروی انسانی و واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
 44.  نظام آراستگی تغییر نگرش پرسنل به سمت اجرای استانداردسازی نت
 45.  گردش کارهای استاندارد در حوزه نگهداری و تعمیرات
 46.  مدیریت اطلاعات و داده‌های قابلیت اطمینان در مدل تعالی MKMS
 47. مفهوم برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات
 48. چرخه نگهداری و تعمیرات
 49.  چرخه نگهداری و تعمیرات استانداردسازی
 50. چرخه نگهداری و تعمیرات اجرا فرآیند نت
 51.  چرخه نگهداری و تعمیرات چک کردن 
 52.  چرخه نگهداری و تعمیرات اقدامات اصلاحی
 53. چرخه نگهداری و تعمیرات چرا و چگونه!؟