خودارزیابی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان

سلام
در چک لیست خودارزیابی مدیریت نگهداری و تعمیراتسایت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر چک لیست خودارزیابی مدیریت نگهداری و تعمیرات طرح ریزی شده است. می توانید با پاسخگویی به سوالات نسبت به وضعیت نگهداری و تعمیرات در سازمان اطلاع پیدا کنید.

نکات مهم

  1. پرسش ها حسب تجربیات و ارزیابی های فراوانی شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه  تهیه گردیده است.
  2. در تهیه چک لیست خود ارزیابی از مدل مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات MKMS استفاده شده است.
  3. در تهیه چک لیست از مدل ارزیابی تری وایرمن نیز بهره برده ایم.
  4. شما بعد از پر کردن فرم زیر، لینک فرم ارزیابی به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.
  5. بعد از پر کردن خودارزیابی نتایج ارزیابی به صورت فایل پی دی اف همراه با نمودارهای تحلیلی ارسال می گردد.
  6. امتیاز ارزیابی، نمودار امتیازات، دوره های آموزشی مورد نیاز، نقشه راه بهبود نگهداری و تعمیرات گزارش می شود.
  7. لذا در پر کردن اطلاعات فرم زیر و هم چنین چک لیست خودارزیابی نت دقت و صداقت لازم را داشته باشید.
  8. خدمات مذکور رایگان است.
  9. بعد از پر کردن فرم خودارزیابی حدود یک هفته طول می کشد تا نتایج و گزارش برای شما ارسال گردد.
  10. اگر در خصوص نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات اطلاعات بیشتری برای پیاده سازی نیاز داشتید. به سایت نرم افزار نگهداری و تعمیرات آویژه CMMS PMWorks مراجعه فرمایید.

یادآوری

شما بعد از پر کردن فرم زیر و پس از بررسی اطلاعات ، لینک فرم ارزیابی را مشاهده و هم چینین به آدرس ایمیل ارسال می گردد.

خودارزیابی مدیریت نگهداری و تعمیرات

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

دوست عزیز در چه زمینه راهنمایی بیشتر نیاز دارید؟