ناصر جلالی :   ۰۹۱۵۳۱۶۳۳۹۳
آدرس ایمیل: Naserjalali@gmail.com

بهزاد غلامزاده: ۰۹۱۵۱۰۲۵۵۷۲
آدرس ایمیل: Behzad.qo@gmail.com

تلفن:  ۳۶۰۹۷۲۴۴ – ۰۵۱
فکس: ۳۶۰۹۷۲۴۳ – ۰۵۱
ایمیل:  info@mtpa.ir
سایت: www.mtpa.ir

تراکنش شما ناموفق بود، لطفاً دوباره تلاش کنید یا با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

خدمات مدیریت نگهداری و تعمیرات PM و دارایی‌های فیزیکی PAM