آدیت (ممیزی) نگهداری و تعمیرات 3

آدیت (ممیزی) نگهداری و تعمیرات 3

ممکن است این مطلب را قبلا”” در سایت قدیمی نت بهره ور فراگیر مطالعه کرده باشید ولیکن بخاطر اهمیت موضوع و تهیه مقاله آدیت نت در همایش نت بهره ور فراگیر مجدد تمامی قسمتهای آن در این هفته درج می گردد.قسمت اول و دوم را حتما” بخوانید.

در این قسمت به مرور قسمتهای چک لیست آدیت نت و نحوه امتیاز دهی آن می پردازیم .چک ليست از سه بخش اصلي تشکيل شده است:

 

 • سوالات
 • امتياز دهي
 • نمودارهاي تجزيه و تحليل

 

در قسمت سوالات در 7 موضوع اصلي کل فعاليتهاي نت بررسي مي شود:

 1. سازمان و استراتژی نت
 2. سيستم
 3. پرسنل و آموزش
 4. وسايل و ابزار
 5. اثربخشي
 6. مديريت اطلاعات
 7. ايمني و شرايط محيطي

 

در کنار هر يک از بخشها سيستم امتياز دهي موجود بوده و آديتور برمبناي سوال طرح شده و مشاهدات سوابق و اجرائيات فعاليتهاي مرتبط با سوال امتياز لازمه را بر مبناي زير مي دهد:

 

 

 • N: بي امتياز اين در مورد مواقعي است که اين سوال در سازمان مربوطه طرح نشده است و يا براساس هدفي که از آديت در برنامه بوده است اين سوال مطرح نشده و حذف گرديده است لذا بدين وسيله جهت محاسبات از سيستم آديت حذف شده نشان مي دهيم.
 • 0 : هيچ امتيازي کسب نشده است در مورد سوال طرح شده عوامل مورد نياز موجود نيست.
 • 1 :الزامات و مستندات و سوابق در مورد سوال طرح شده وجود است وليکن کفايت لازمه را ندارد و لذا نمی توان بروي اثربخش بودن اجرائيات نيز نظري داد.
 • 2 : الزامات و مستندات و سوابق در مورد سوال طرح شده موجود است و از کفايت مورد نياز نيز برخوردار است وليکن اثربخشي آن يا محاسبه نشده است و يا اينکه اثربخش بودن آن قابل مشاهده نيست.
 • 3 :امتياز کامل کسب شده است و تمامي خواسته به صورت کامل پوشش داده شده است سيستم در مورد آن اثربخش و کامل بوده است.

 

نحوه محاسبه امتياز کل درصد انطباق به شکل زير است :

 

{ تعداد امتيازات کسب شده (که از جمع کل امتيازات 7 موضوع اصلي آديت شده کسب مي شود) } تقسيم بر { کل تعداد سوالات مطرح شده در روند آديت ضربدر 3 ( امتياز کامل انطباق ) } ضربدر 100 = درصد امتياز کل انطباق کسب شده

 

 

نمودارهاي تجزيه و تحليل آديت نت موارد زير را بيان مي کنند:

 

براي هر موضوع کلي آديت : سازمان ، سيستم ، پرسنل ،وسايل و ابزار ، اثربخشي  ، مديريت اطلاعات ، ايمني و شرايط محيطي و کل سيستم نت آديت نمودارهاي تحليلي کشيده مي شود در اين نمودارهاي که شامل 9 نمودار مي باشد در نمودار راداري به صورت شفاف ميزان انحراف و هم چنين مقدار کار باقي مانده براي رسيدن به حالت ايده آل نمايش داده مي شود و يک گزارش مديريتي از وضعيت فعلي و کار آينده را نشان مي دهد.

 

در 8 نمودار ديگر به تجزيه و تحليل کامل تر هر يک از قسمتهاي آديت پرداخته مي شود و به صورت شفاف مشخص مي کند در هر موضوع کلي آديت شده چه مقدار انطباق کامل ، کمبود و نقص وجود دارد و در صد هر کدام چقدر است و سازمان براي اجراي اقدامات اصلاحي از کجا شروع کند و اولويت بندي از کدام قسمت و مبحث شروع شود در کدام حوزه هاي ضعف بيشتر است و نياز به هزينه و برنامه اقدامات اصلاحي مي باشد.

 

 

آنچه مهم است بدانيم بعد از آديت نت در کجاي يک سيستم نت قرار گرفته ايم ، اگر شما هر 100 سوال داخل چک ليست را بکار برده باشيد و سيستم را کامل مورد ارزيابي و مميزي قرار داده باشيد مقدار درصد کل انطباق حاصله مي تواند با رتبه بندي زير مقايسه شود و رتبه سيستم نت مشخص گردد:

 

 

ميزان درصد کل انطباق = 91 100   = رتبه جهاني ( شما مباني و اصول نت را کامل بکار برده ايد و نت بهره ور فراگير در سيستم شما جاري است و مي توانيد بر روي بهبود سيستم توسط ابزارهاي پيشرفته هم چون شش سيگما فعاليت کنيد)

 

ميزان درصد کل انطباق = 71 90   = سيستم نت قابل قبول است و آمادگي برنامه ريزي به سمت نت بهره ور فراگير را دارد لذا اقدامات اصلاحي متناسب با سازمان بايد تعريف شود ( کارخانجاتي که در ايران به اين رتبه دست يابند در حد عالي مي باشند )

 

ميزان درصد کل انطباق = 51 70   = سيستم نت موجود نياز به اصلاحات اساسي دارد و اين سيستم قابل اطمينان نمي باشد و هزينه زا است بازنگري در سياستهاي مديريت و ساختار براي بهبود نياز مبرم است .

 

ميزان درصد کل انطباق = 31 50   = غير قابل قبول و بحراني – سيستم نت به شکل کارگاهي و ابتدايي مي باشد و نياز به بازنگري کلي در سياستهاي مديريت و ساختار سازماني دارد (مشاور ، الگوبرداي ، پياده سازي نت )

 

ميزان درصد کل انطباق = 0  30   = فاقد سيستم نت ( نياز به سازماندهي ، مشاور و پياده سازي سيستم نت )

 

 

clip_image002

 

 

 clip_image004

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + 7 =