یک سوال کلیدی در زمینه فرآیند نگهداری و تعمیرات را پاسخ دهید! (و جایزه بگیرید)

یک سوال کلیدی در زمینه فرآیند نگهداری و تعمیرات را پاسخ دهید! (و جایزه بگیرید)

Clueless business colleagues holding a question mark over faceفرض کنید موعد انجام فعالیت های ماهانه یکی از دستگاه های سازمان رسیده است این دستگاه یک کمپرسور نسبتا بزرگ است.مطمئنا” واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات سازمان یک تقویم کاری نت برنامه ریزی شده برای این دستگاه در نظر گرفته است.الان سرموعد ماهانه است پرسنل برنامه ریزی نت سازمان یک پرینت از چک لیست نگهداری و تعمیرات ماهانه این دستگاه که افراد و رسته های نت موردنیاز در آن نیز قید شده است آماده کرده اند و اعلام انجام PM می شود.

در چک لیست نت برنامه ریزی شده مذکور حدود 10 آیتم نت پیشگیرانه PM وجود دارد که باید انجام شود.از حدود ده آیتم چک لیست 8 آیتم انجام شده و بدون مشکل خاص می باشند ولی دو آیتم از چک لیست مشکل دارند یکی از آیتم ها بازدید سطح روغن است و دیگری نشتی روغن است.پرسنل رسته مکانیک که برای انجام چک لیست نت برنامه ریزی شده این دستگاه اقدام کرده است آیتم اولی را سریع رفع می کند و کمتر از یک ربع کار انجام می شود ولی برای آیتم دومی که نشتی روغن وجود دارد باید دستگاه را دمونتاژ و احتمالا قطعه ای را تعویض و زمانی حدود دو ساعت نیاز دارد.

در سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با مشاهده این نوع مشکل همانند آیتم دوم که وجود نشتی روغن دیده می شود روند گردش کار و درخواست کار ، صدور دستور کار و گزارشات چگونه می تواند باشد!؟

آیا یک درخواست کار می زنید؟

آیا درخواست کار شما اضطراری است؟

درنرم افزار چه گروه بندی می شود؟

آیا در فرم چک لیست نت برنامه ریزی شده گزارش کار می دهید؟

آیا در محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان MTBF و MTTR و MTTF از داده های گردآوری شده برای این موضوع استفاده می کنید؟

اگر پیمانکار تعمیراتی داشته باشید چه می شود؟

و بسیاری سوالات دیگری که مطرح می توان کرد.اما شما بگویید درحال حاضردر سازمان روند کار این موضوع چطور است!؟ و دیگر اینکه روند صحیح کار بنظر شما چیست؟

به عزیزان خواننده ای که پاسخ این سوال و روند را در سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات صحیح پاسخ دهند یک مجموعه از کتاب های نگهداری و تعمیرات چاپ و معرفی شده در سایت نگهداری و تعمیرات با پست پیشتاز تقدیم می گردد (البته پرسنلی نت که در سازمان آنها پروژه مشاوره نگهداری و تعمیرات داریم مستثنی هستند چون هم می دانند و هم کتاب ها را دارند!)

14 پاسخ
 1. علي محمد يسلياني
  علي محمد يسلياني گفته:

  با سلام
  از استاد ارجمندم جناب آقاي مهندس جلالي نهايت تشكر را دارم. اطمينان خاط دارم وجود حضرتعالي در حوزه نت باعث گسترش آن خواهد شد.

  با توجه به آنكه جهت رفع نشتي بايد كمپرسور به مدت 2 ساعت در اختيار تعميرات باشد لازم است اطلاعات زير استخراج شده و بر اساس جمع بندي آنها تصميم گيري گردد.
  1.ميزان و نحوه نشتي روغن چگونه است، آيا اين نشتي قابل كنترل است همچني ميزان نشتي ثابت و يا افزايشي است؟
  2.آيا روغن خارج شده قابل جمع آوري در يك ظرف ميباشد تا مانع آلودگي محيط زيست و يا كثيفي كمپرسور نشود؟
  3.ساير پيامدهاي نشتي روغن چيست؟
  4.دستورالعمل از سرويس خارج نمودن و سرويس گذاري مجدد كمپرسور چه زمانبندي و مراحلي را دارا ميباشد. معمولا اين زمان بايد به زمان 2 ساعت اضافه شود.
  5.نقش كمپرسور در فرآيند توليد چگونه است ؟ آيا با از سرويس خارج نمودن كمپرسور فرايند توليد مختل ميگردد. آيا لازم است برخي از تجهيزات بالا دستي و يا پائين دستي نيز از سرويس خارج شوند ، در اين صورت دستورالعمل هاي آن تجهيزات چه مواردي را اشاره نموده است. بعنوان نمونه اگر كمپرسور در فرآيند يك كوره باشد مسئله كاملا متفاروت است زيرا مراحل از سرويس خارج نمودن و زمان ها سرد و گرم كردن كوره نيز بايد مد نظر باشد .
  6.آيا كمپرسور داراي Hot standby و يا Cold Standby ميباشد.
  7.جهت رفع نشتي لازم است دمونتاژ كمپرسور صورت گيرد و معمولا در زمان دمونتاژ موارد غيرقابل انتظار ممكن است رخ دهد مانند پاره شدن كسكت ، بريدن پيچ و … آيا تمامي قطعات يدكي مسير دمونتاژ موجود ميباشد.؟
  8.نزديكترين برنامه پيشگيرانه كه در آن از سرويس خارج نمودن كمپرسور پيشبيني شده در چه زماني ميباشد؟
  9.نزديكترين برنامه پيشگيرانه كه در آن دمونتاژ كمپرسور پيشبيني شده در چه زماني ميباشد؟

  پس از جمع بندي اطلاعات فوق در نهايت سه گزينه زير متصور خواهد بود:
  گزينه اول :نقش كمپرسور در فرآيند توليد و همچنين چگونگي نشتي و پيامدهاي آن بگونه اي است كه امكان و يا الزام مديريت نشتي تا زمان برنامه ريزي شده جهت از سرويس خارج نمودن (بر اساس برنامه هاي پيشگيرانه) و يا حتي زمان برنامه ريزي شده جهت دمونتاژ كمپرسور (بر اساس برنامه هاي پيشگيرانه) وجود دارد.
  گزينه دوم: نشتي و پيامدهاي آن بگونه اي است كه فرصت كافي (لازم)جهت برنامه ريزي از سرويس خارج نمودن و دمونتاژ وجود دارد ولي اين زمان منطبق با برنامه هاي پيشگيرانه نميباشد.
  گزينه سوم:نشتي و پيامدهاي آن بگونه اي است كه لازم است كمپرسور بدون معطلي از سرويس خارج شود. و فورا با حضور نفرات رفع نشتي انجام شود

  با توجه به شرايط فوق ميتوان پاسخ ها را به شرح زير تحليل نمود:
  آيا يك درخواست كار ميزنيد؟
  در حالت اول و دوم درخواست كار جداگانه صادر ميشود. زيرا درخواست كار جاري مربوط به روتين يك ماهه و عموما محتوي بازديد داشته است و لازم است بسته شود. و همچنين ممكن است رفع نشتي تا يك ماه آينده صورت نگيرد. و از طرفي اين اشكال (نشتي) نياز به تيمي تعميراتي با تركيب تخصصي متفاوت ، برنامه ريزي ، پيشبيني متريال ، هماهنگي اجرا ، زمانبندي ، دريافت مجوز و … دارد و كه بهتر است در قالب درخواست كار جديد صورت پذيرد.
  در حالت سوم با توجه به عدم فرصت ميتواند با همان درخواست كار پيشگيرانه انجام شود
  آيا درخواست كار اضطراري است.؟
  در هر سه حالت گروه درخواست كار پيشگيرانه ميباشد چون بر اساس نتايج بازرسي و برنامه هاي پيشگيرانه تشخيص داده شده است. اما در حالا هاي اول و دوم نوع درخواست كار برنامه ريزي شده ميباشد چون فرصت كافي جهت برنامه ريزي و زمانبندي وجود دارد . اما در حالت سوم نوع درخواست كار اضطراري قلمداد ميگردد. شايان ذكر است اصطلاح برنامه ريزي شده و يا اضطراري بعد زماني (داشتن فرصت كافي براي برنامه ريزي و زمانبندي ) را شامل ميگردد و نبايد با گروه درخواست كار كه پيشگيرانه ، اصلاحي و … ميباشد اشتباه گردد.

  در نرم افزار چه گروه بندي ميشود؟
  در هر سه حالت گروه درخواست كار پيشگيرانه است..
  آيا در چك ليست نت برنامه ريزي شده گزارش كار ميدهيد؟
  بله ، بهتر است چك ليست ها صرفا بر اساس انجام شد / نشد طراحي نگردند و گزارش كار انجام شده هر بند را با اطلاعات مربوطه بازگردانند.
  آيا در محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان MTBF/MTTR/MTTF استفاده ميكنيد؟
  در حالت دوم و سوم بله ، با توجه به آنكه اين خرابي باعث شكست كمپرسور شده لازم است در محاسبات شاخص هاي فوق لحاظ گردد. بر روي اين موضوع نيز تاكيد ميگردد كه كمپرسور به همين دليل نشتي در حالت هاي دوم و سوم از سرويس خارج شده و به عبارتي قادر به انجام وظيفه اصلي خود نميباشد بنابراين يك شكست براي تجهيز منظور ميگردد. حتي چنانچه نخواهيم كه اين موضوع را در حد كل دستگاه كمپرسور بيان نمائيم حداقل نشتي روغن يك شكست براي زير سيستم روانكاري كمپرسور محسوب شده ولازم است سه شاخص فوق براي اين زير سيستم را تحت تاثير قرار دهد. لذا در شكست سيستم روانكاري كمپرسور در هر سه حالت بايد منظور گرديده و شاخص هاي فوق براي اين زيرسيستم تغيير يابد.

  اگر پيمانكار تعميراتي داشته باشيد چه ميشود؟
  تفاوتي عمده اي در اصل موضوع وجود ندارد. برنامه ريزي تعميرات وظيفه مديريت نگهداشت و تعميرات كارخانه و اجراي (برنامه ريزي و پيگيري اجرا) ساير برنامه هاي تعمير و نگهداشت را بعهده دارد. در اين ديدگاه بازوهاي اجراي برنامه ريزي تعميرات كاركنان رسمي شركت يا گروه هاي پيمانكاري ميباشند. در هر دو صورت لازم است برنامه ريزي تعميرات نقش برنامه ريزي و زمانبندي اجرا را انجام دهد و گروه مجري (شركتي يا پيمانكاري) بر اساس برنامه فعاليت تعميراتي را آغاز و پايان دهد و پس انجام كار ساير اطلاعات فعاليت انجام شده را در سيستم هاي مكانيزه ( كه باز مسئوليت مديريت آن بعهده برنامه ريزي ميباشد) را درج نمايد. شايد هماهنگي سختر با پيمانكار و يا نماينده آن را بتوان بعنوان تفاوت اصلي ذكر نمود.

  لازم به ذكر است در سازمان ما كليه مراحل فوق شامل صدور درخواست كار Pm ، تكميل چك ليست ، صدور درخواست كار اصلاحي رفع نشتي روغن ، گروه بندي درخواست كارها ، نوع بندي درخواست كارها ، ارجاع به تعميرات شركت و پيمانكار ، درج اطلاعات كار انجام شده و استفاده آن در شاخص ها بصورت مكانيزه انجام ميشود. همنين منظور بنده از اقدام اصلاحي Corrective Maintenance ميباشد كه در صنعت ما بعنوان تعميرات روزمره ، عادي و گاهي اضطراري نيز نام برده ميشود و مفهوم حل ريشه اي مشكل و عدم تكرار آن را ندارد دامنه Pm و CM در استاندارد 14224 كاملا تشريح گرديده است.

  پاسخ
 2. میثم معمارزاده
  میثم معمارزاده گفته:

  باسلام
  چون این عامل جزو آیتمهای چک لیست PM می باشد برای آن درخواست کارجداگانه زده نمی شود و در محاسبه MTBF,MTTRهم لحاظ نمی شود. بلکه تحت عنوان تعمیرات پیشگیرانه تلقی می شود. باتشکر

  پاسخ
  • ناصر جلالي
   ناصر جلالي گفته:

   با سلام واحترام
   چطوری و کجا ثبت سوابق می کنید!؟ پس چه شاخص هایی مدنظر می گیرید؟
   موفق باشید

   پاسخ
   • محمود مولوی
    محمود مولوی گفته:

    با سلام خدمت استاد
    به نظرم این سوال یک مقداری نیاز به تامل بیشتری دارد.آیتم هایی نظیر نشتی ،سوختگی و… که به طور کلی تجهیز را از آمادگی خارج می کند نباید در یک چک لیست و در کنار چک سطح و یا بازرسی های ظاهری و چشمی قرار بگیرد.به نظرم باید اینها تحت چک لیست های مجزایی pm زده شود سپس اقدامات لازم انجام شود.بدیهی است محاسبه شاخصها نیز بر اساس pm صادر شده قابل انجام است.

 3. فتح‌اللهی
  فتح‌اللهی گفته:

  با سلام
  استاد گرامی
  وقتی فرایند اصلاحی بر روی تجهیزات انجام می‌گردد برای ثبت آن میتوان از فرم CM استفاده شود. عملا ما وقتی قطعه‌ای تعویض میکنیم اقدام اصلاحی انجام داده‌ایم و این قطعه ممکن است در مدت زمان کارکرد دچار مشکل شود و این مشکل در PM بروز پیدا کند. تعویض قطعه با اورهال سیستم یا تعویض روغن در اصل یک اقدان اصلاحی پیشگیرانه هستند برای جلوگیری از خرای و بروز توقف در سیستم .منظور بنده از پر کردن فرم CM ثبت عملیات انجام شده در زمان PM یا انجام غیر از EM میباشد.
  با تشکر

  پاسخ
 4. ناصر جلالي
  ناصر جلالي گفته:

  با سلام واحترام
  تشکر بابت مشارکت و پیام های خوانندگان عزیز
  برداشت ها از فرم CM نیاز به تشریح و اصلاح دارد.
  موفق باشید

  پاسخ
 5. سجاد حجازی
  سجاد حجازی گفته:

  با سلام
  اگر باعث توقف تولید و زیان نشود حتما باید یک فرم cm که در آن فرم کد فرم چک لیست pm دیده شود و این مستلزم این است که سطح بازرس مشخص باشد و در بازرسی که انجام می شود سطح سرویس کار و بازرس مشخص باشد تا توانایی و تجزیه و تحلیل سیستم نشتی و سود و زیان این قضیه را تشخیص دهد مثلا اگر نشتی در یک سیستم هیدرولیکی مثل پوشر انجام شود که فشار کاری برای تغذیه در سیلندر مهم باشد فرم em باید صادر شود چون به روند تولید سرعت خط و خرابی تجهیزات دیگر تاثیر گذار است اگر نه برگه cm صادر شود
  اما در این مورد خاص که شما نشتی روغن را ذکر فرمودید من حتما بسته به نوع کار مثلا در یک سیستم هیدرولیکی حتما حتما برگه em صادر می کنم دلیل اینکه در یک سیستم هیدرولیکی کوچکترین نشتی باعث از دست دادن جان چند نفر خواهد شد اگر نشتی روغن برای یک سیستم قدرت شامل گیربکس باشد کمبود روغن و افزایش دما در یک گیربکس مثلا دو هسته ای به ازای شکستن یک دنده یا بیرینگ هزینه ای شامل 30 میلیون تومان یا بیشتر برای شرکت خواهد داشت به همین دلایل مهم تاثیر گذار بودن این نشتی و در نظر گرفتن شرکت خاص شرکت باید مد نظر قرار گیرد
  پس به نظر من ایتدا سطح بندی درست تجهیزات و قطعات 2-درجه اهمیت قطعه3-نوع بازرسی و کوه یخ بودن آن قطعه 5- سطح بازرس مشخص باشد
  بقیه جواب ها در محدوده همین روند گنجانده می شوند برای شاخص و گروه بندی نرم افزار و …
  به نظر من چون نت برای هر شرکت حرفهای مخصوص خود آن شرکت را می زند حوزه ی سوال محدود تر و خاص تر شود بهتر خواهد بود

  پاسخ
 6. فتح‌اللهی
  فتح‌اللهی گفته:

  با سلام
  البته در شرایط کارخانجات مختلف می‌توان فعالیتهای متفاوتی انجام داد اما پاسخ را به شرح زیر خدمت شما استاد گرامی بیان می‌کنم:
  – اگر موعدی pm یک دستگاه مانند کمپرسور که شما در مسئله ذکر کرده بودید فرا رسیده باشد و از 10 ایتم که معمولا بصورت فرایند کنترلی در فرم pm قید می‌شود 8 ایتم عدم مغایرت داشته باشند و 2 ایتم مشکل داشته باشند پس از رفع مشکل در هر مدت زمانی که باشد، باید کلی فعالیتهی انجام شده ثبت گردند اما در فرم دستور کار یا فرم EM . چون کار انجام شده یک فعالیت و اقدام اصلاحی بوده است که در برنامه PM انجام شده است. باید در سیستم فرمی بنام CM طراحی گردد که این فرم در بر گیرنده اطلاعاتی مانند نام دستگاه، کد دستگاه، محل استقرار، تاریخ انجام، ساعت، شرح خرابی، علت خرابی، شرح رفع عیب، نام نفرات انجام دهنده، مدت انجام و امضاو افراد مسئول و … باشد تا این فرم به عنوان سابقه در پرونده بایگانی گردد. لازم است کلیه فعالیتهی PM و CM در فرم سوابق دستگاه نیز ثبت گردد. در فرم چک لیست یا فرم PM میتوان در توضیحات ذکر شود برای موارد 9 و 10 فرم CM پر گردیده است که بعدا پیگیری این فعالیت راحت تر یاشد. از فرم CMدر موارد دیگری نیز میتوان استفاده نمود.
  – حال اگر پیمانکار انجام این فعالیت را بر عهده داشته باشد باید حتما فرم گزارش پیمانکار تهیه و برای این موارد پر گردد و ضمیمه فرم CM گردد . در فرم گزارش پیمانکار باید کلیه موارد توسط پیمانکار ذکر گردیده و فرم CM خلاصه فعالیتهی انجام شده از موارد گزارش پیمانکار باشد.
  – از این اطلاعات نیز میتوان در محاسبه شاخصهای ذکر شده استفاده گردد. لازم به ذکر استاد گرامی در بیشتر کارخانجات برای محاسبه شاخصهایMTBF،MTTRو MTTF از اطلاعات تعمیرات اضطراری استفاده می‌گردد که در این صورت اطلاعات فرم CM کاربردی ندارد. اما اگر خرابی و انجام تعمیرات در هنگام PM را نیز جزئ محاسبات قلمداد کنیم از اطلاعات فرم CM نیز میتوان در محاسبه استفاده نمود. زیرا همانطور که در بالا اشاره کردم از فرمCM میتوان در مواردی نظیر اینکه بدون اینکه درخواست کار یا خرابی اضطراری امده باشد شما متوجه خرابی در سیستم شده اید و در زمان استراحت یا ناهار یا توقف غیر فنی دستگاه مشکل دستگاه رفع میگردد که ثبت اطلاعات دارای اهمیت بوده و حتما باید در محاسبه شاخصها لحاظ گردد.
  – ایت نوع تعمیرات باید در اقدامات اصلاحی و CM ثبت گردند
  استاد گرامی موارد خطای اینجانب را متذکر شوید.

  پاسخ
  • ناصر جلالي
   ناصر جلالي گفته:

   با سلام و احترام
   خیلی خوب موضوع را آقای مهندس فتج اللهی تشریح کردید سپاسگزارم ، اما …
   فرم CM نیاز نیست مبحث کاری ما در شرایط تشریح شده اقدام اصلاحی نمی طلبد ضمن اینکه شاخص های ذکر شده MTBF فاصله بین دو خرابی را مدنظر دارند و در اینجا ما با خرابی تجهیز مواجه نیستیم از نشانه های اینکه این موضوع اقدام اصلاحی نت نمی طلبد این است که ممکن است در آینده در هنگام انجام PM مجدد این عارضه را مشاهده کنید.توجه داشته باشید که کلیه فعالیتهایی که در نت انجام می دهیم مبتنی بر مدیریت هزینه های نت است اگر بخواهیم برای این مثال اقدام اصلاحی درنت تعریف شود که دیگر تکرار نشود و نیاز به PM هم نداشته باشد به لحاظ هزینه ای توجیه ندارد.
   موفق باشید

   پاسخ
 7. م.محمدی
  م.محمدی گفته:

  با سلام
  در پاسخ اینجانب درخواست تعمیرات اضطراری به درخواست تعمیرات پیشگیرانه اصلاح میگردد.
  م. محمدی

  پاسخ
 8. م.محمدی
  م.محمدی گفته:

  با سلام خدمت جناب آقای مهندس جلالی
  احتراما در سازمان ما در صورت وجود چنین مشکلی ابتدا درخواست تعمیرات اضطراری صادر میگردد. سپس توسط واحد برنامه ریزی نت در نرم افزار نت ثبت و الویت گذاری شده و زمان بیکاری دستگاه مشخص شده و برنامه تعمیرات صادر میگردد. در صورتی که کار توسط پرسنل نت سازمان قابل حال باشد توسط گروه مربوطه اقدام و در صورتی که نیاز به پیمانکار از بیرون باشد برنامه ریزی نت درخواست کار بیرون از شرکت صادر و به تدارکات ارجاع می دهد و هماهنگی لازم توسط تدارکات با پیمانکار انجام و مطابق زمان بیکاری دستگاه تعمیرات انجام میگردد. کلیه گزارشات اجرای کار به برنامه ریزی نت جهت ثبت سوابق ارسال میگردد.
  م.محمدی

  پاسخ
  • ناصر جلالي
   ناصر جلالي گفته:

   با سلام و احترام
   مبتنی بر سوال و شرایط فوق پاسخ دهید زمان بیکاری دستگاه نداریم.
   موفق باشید

   پاسخ
  • غلامرضاکاظمی
   غلامرضاکاظمی گفته:

   با سلام و احترام
   با توجه به شرایط عیب درخواست کار عادی با اولویت 2 صادر می گردد چراکه عیب نشتی روغن هم جنبه زیست محیطی دارد هم برای سلامتی ماشین می تواند خطرناک باشد از طرف دیگر نفرات بهره برداری در جریان مشکل قرار می گیرند تا سطح روغن را زیر نظر داشته باشند و سرریز مورد نیاز احتمالی را انجام دهند برنامه ریزی تعمیرات نیز برای کار تعمیراتی برنامه ریزی می کند تا حد ممکن سعی می شود از ورود نشت به محیط نیز جلوگیری شود اما اگر در سازمان tpm اجرا شده باشد مشکلاتی نظیر نشتی خیلی زودتر از روتین ماهانه باید کشف شود

   پاسخ
   • ناصر جلالي
    ناصر جلالي گفته:

    با سلام و احترام
    درخواست کار عادی با اولویت 2 چه نوع سطح از نت است!؟
    با تشکر

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + 14 =