خودارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی سازمان مبتنی بر ایزو ISO55000

خودارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی سازمان مبتنی بر ایزو ISO55000

colours_centyr_226x150برای پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در سازمان اولین گام پیشنهادی انجام خودارزیابی وضعیت مدیریت دارایی های سازمان از پرسنل می باشد.برای انجام خودارزیابی مراحل زیر را مدنظر داشته باشید در کلیه بخش ها حضور مشاوری که تجربه کافی در مدیریت جلسات و محتوی استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰ و سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات داشته باشد باعث افزایش صحت ، دقت و سرعت کارها می شود:

 1. تشکیل تیم راهبری خودارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی
 2. شناسایی کسب و کار سازمان و استخراج برنامه های استراژیک مدیریت برای سازمان
 3. متناسب با کسب و کار سازمان واحدهای مرتبط با حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی مشخص کنید
 4. متناسب با محتوی کار واحدهای سازمان و حوزه های مدیریت دارایی ها چک لیست خودارزیابی تهیه شود.این چک لیست می بایست حوزه های سازمان خاص شما را پوشش دهد و محتوی آن مبتنی بر فرآیندهای سازمان ، اهداف استراتژیک سازمان و غیره باشد و کپی چک لیست یک سازمان دیگر با حوزه فعالیت دیگری در صنعت را نباید استفاده کنید.
 5. تهیه لیست واحدها ، بخش ها و پرسنل آنها که در حوزه خودارزیابی مدیریت دارایی ها فیزیکی سازمان قرار می گیرند.جامعه آماری مناسب در خودارزیابی کمک زیادی به تیم خودارزیاب سازمان برای تحلیل مناسب داده ها می کند.لذا انتخاب درست افراد و واحدهای مرتبط با موضوع می تواند کلید موفقیت برای اجرای صحیح خودارزیابی بوده ضمن اینکه دامنه گسترده ای از افراد سازمان از مفاد و موضوع پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی ها فیزیکی در سازمان مطلع می گردند.
 6. برگزاری جلسه آموزشی نسبت به توجیه خواسته های چک لیست خودارزیابی و تشریح مدل امتیاز دهی به کلیه منتخبین شرکت کننده در خودارزیابی
 7. تهیه برنامه زمانی اجرای خودارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی در سازمان (پیشنهاد می شود اعضا تیم خودارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی سازمان برنامه ای ریزی خاصی انجام دهند که فرم ها چک لیست خودارزیابی در جلسه ای با حضور کلیه واحدها یا هر اعضا انتخاب شده هر واحد توزیع و پر و گردآوری شود اگر بخواهید آنها را بین واحدها توزیع و مهلت پر کردن و ارسال بدهید حداقل چند ماه انتظار و درصد زیادی از فرم ها پر نمی شود)
 8. گردآوری داده ها و ورود اطلاعات در نرم افزار کوچک خود ارزیابی (اکسل) مدیریت دارایی های فیزیکی
 9. تحلیل آماری اطلاعات با توجه به درصد فراوانی و بخش های چک لیست و نقش و سهم هر واحد در توسعه و اجرای بخش های مختلف سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی سازمان
 10. تهیه گزارش آماری ، رنگی و ارائه وضعیت مدیریت دارایی ها فیزیکی سازمان
 11. برگزاری جلسه همگانی از کلیه نفرات شرکت کننده در برنامه خودارزیابی سیستم مدیریت دارایی های سازمان و ارائه نتایج کسب شده از خودارزیابی
 12. ادامه مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی ها فیزیکی سازمان

مراحل فوق شما را در اجرای یک خودارزیابی صحیح از وضعیت مدیریت دارایی های فیزیکی سازمان راهنمایی می کند نکته مهم اینکه بندهای ۲ ، ۳ و ۴ بسیار کلیدی و مهم هستند و این بندها تضمین کننده کیفیت محتوی خودارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی سازمان خواهند بود و بندهای دیگر روی کیفیت اجرا و تحلیل نتایج حاصله تمرکز دارد که اهمیت و نقش خود را دارند.
موفق باشید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + هفت =