چگونگی بهبود سریع و موثر نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

واحدهای فنی یا نگهداری و تعمیرات برای بهبود وضعیت سازمان بدنبال روش های موثر و سریع در کاهش نرخ خرابی تجهیزات و هزینه های تعمیراتی هستند که بتوانند جایگاه واقعی خودشان را در سازمان تثبیت کنند و از خرابی های مجدد و تکراری تجهیزات بعلل مختلف جلوگیری نمایند در این فیلم سعی شده است که تکنیک های کاربردی در کاهش خرابی تجهیزات و بهبود سریع و موثر نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پیشنهاد گردد 
 

لینک دانلود فیلم چگونگی بهبود سریع و موثر نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در آپارات

جهت مطالعه بیشتر به مقاله نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه چیست مراجعه کنید.

دوره آموزش نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM و آموزش استراتژی خرابی صفر ZB توصیه می شود.