هدفگذاری اسمارت در نگهداری و تعمیرات و استراتژی باد و آتش

هدفگذاری اسمارت در نگهداری و تعمیرات و استراتژی باد و آتش

smart

هدفگذاری اسمارت یا واژه SMART در حوزه مدیریت خیلی شنیده و استفاده می شود. در مدیریت نگهداری و تعمیرات نیز می توانید از هدفگذاری اسمارت استفاده کنید در این مطلب سعی کردیم تعاریف پایه و اصولی برای هدفگذاری اسمارت تشریح شود. در شاخص های عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI اسمارت بودن برخی از شاخص ها کمک بزرگ می کند.

 1. هدف گذاری درست باید چه خواصی داشته باشد؟
 2. محتوی هدف را چگونه تعریف کنیم ؟
 3. تلفیق مدل S.O.S با هدف گذاری درست چگونه مدیریت نگهداری و تعمیرات را می تواند از این رو به آن رو کند و تحولی عمیق و ماندگار در نگهداری و تجهیزات سازمان ایجاد کند؟

دوره آموزش شاخص های عملکرد نگهداری و تعمیرات KPI

هدفگذاری اسمارت در نگهداری و تعمیرات

پاسخ در اسمارت SMART بودن اهداف تبیین شده در حوزه نگهداری و تعمیرات می باشد؛ یعنی اینکه هدف و اهداف که در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات تبیین می کند خواص اسمارت را داشته باشد:

 1. Specific  دقیق روشن باشد
 2. Measurable قابل اندازه گیری باشد
 3. Achievable دست یافتنی باشد
 4. Realistic واقع بینانه باشد
 5. Time Bound زمان بندی شده باشد

مثلا شاخص درصد PM فعالیتهای نت سازمان را در نظربگیرید :

وضعیت این شاخص در حال حاضر در سازمان ۴۵ درصد است هدف سازمان آن است که در سه ماه آینده درصد شاخص PM را به ۵۰ برساند ولی هدف سالانه آن است که به ۶۵ درصد برسد.

هدفگذاری اسمارت SMART :

 1. Specific  دقیق روشن باشد :  فرمول و تعریف این شاخص کامل مشخص و شفاف است
 2. Measurable قابل اندازه گیری باشد : مقدار آن عددی و قابلیت اندازه گیری را از داده ها و سوابق نت را دارد.
 3. Achievable دست یافتنی باشد : هدف گذاری ۴۵ به ۵۰ برای سه ماه و ۴۵ به ۶۵ برای یک سال برای چنین شاخصی دست یافتنی است ، البته امکانات و سیستم مدیریتی و پیگیری ها مدیریت شرط است.
 4. Realistic واقع بینانه باشد : در طول سه ماه از ۴۵ به ۵۰ درصد رسیدن واقع بینانه است و می توانید با تعریف اقدامات اصلاحی و پروژه های مناسب و توسعه آموزش و ارتقا مهارتهای پرسنل نت به آن رسید.
 5. Time Bound زمان بندی شده باشد : طرح برنامه دست یابی هدف در بازه های سه ماه و یک ساله بخوبی تبیین و تعریف شده است.

استراتژی باد و آتش در مدیریت سیستم نگهداری و تعمیرات

در مباحث سیاسی و فرهنگ سازی عمومی مردم استراتژیی وجود دارد تحت عنوان باد و آتش! این موضوع در بسیاری از موارد مدیریتی نیز کاربرد دارد بخصوص در پیاده سازی سیستم های مدیریتی در کارخانجات و از جمله سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان نیز می توان این موضوع را در نظر داشت ودر پیاده سازی یک سیستم پایدار بهره برد.

باید قبل از اینکه به تبیین این موضوع بپردازیم چند نکته را در نظر بگیرید:

در تکنیک تریز TRIZ که یکی از تکنیک های حل مسئله است و امروز در دنیا به آن به صورت حرفه ای پرداخته می شود واکثر شرکتهای بین المللی و بزرگ جهان هم چون مایکروسافت و گوگل و جنرال موتورز و غیره این تکنیک را به پرسنل واحدهای مهندسی و تحقیق و توسعه به صورت تخصصی آموزش می دهند ، نکته کلیدی وجود دارد! و آن این است که شما می توانید از تکنیک ها و ایده های استفاده شده در رشته ها و تخصص های دیگر استفاده کرده و آن را با توجه به نیاز و تخصص فعلی و مورد نیاز تغییر و بهینه سازی کنید.

در واقغ خیلی از روش های بکار برده شده در علوم دیگر را می توانیم در کار خود به صورتی و یا همانند استفاده کنیم ، مثل استفاده نمودار پارتو در علم اقتصاد که هم اکنون در اکثر علوم مدیریتی استفاده می شود.البته باید بدانید که این تکنیک قواعد و اصول ۴۰ گانه ای دارد و بانک اختراعات و اکتشافات بشر در آن روز بروز کامل تر و طبقه بندی می شود و فراگیری و استفاده از آن به دوره های آموزشی ۶ ماه الی دو ساله می انجامد.

استراتژی باد و آتش به این اشاره دارد که برای آنکه مردم به نگرش جدیدی دست یابند و جامعه را تغییر دهند فقط حرف زدن کفایت نمی کند حرف زدن همانند باد می باشد و از بین می رود و مردم را تشویق به عمل نمی کند و اگر هم بکند موقتی است و بعد از مدتی اثرش از بین می رود ولی اگر در مردم فرهنگ سازی شود و بروی نیازهای فعلی آنها و آینده اشان تمرکز شود و با توجه به سطح درک و گیرایی اشان پیش روید مثل این می ماند که بخواهید یک هیزم آتش درست کنید:

ابتدا باید از نقطه ای کلیدی که نازک ترین و خشک ترین چوب ها هستند ( نیازمندیها و درد های مردم در فکر و اندیشه اشان) کمی آتش گُر دهید و بعد باد خودش آتش را به تمام چوب ها خواهد رساند و آتش مورد نظر مهیا می شود. لذا برای تغییر عمده در جامعه باید روی کلیدترین نیازمندیها مردم فرهنگ سازی شود و بعد با حرف (تبلیغ و سخنرانی و مجله و غیره ) آن را به سطح کل جامعه تسری داد!

در حوزه نگهداری و تعمیرات برای سازمان ها و کارخانجات بزرگ صنعتی یکی از تکنیک های موثر در فرهنگ سازی نگهداری تجهیزات بخصوص در حوزه نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM بحث نگهداری و تعمیرات خودگردان یا نت اپراتوری استراتژی باد و آتش است.بارها در سازمان های بزرگ شاهد تبلیغ وبزرگ نمایی در زمینه پیاده سازی  سیستم نگهداری و تعمیرات بوده ایم ولی بعد از مدت زمان کوتاهی همه چیز افت کرده است و با وجود اینکه حمایت مدیریتی نیز وجود داشته است ولی بعد از مدتی خود مدیریت نیز از اصرار به پیاده سازی سیستم دست کشیده است!؟

اگر بتوانید مخصوص سازمان خود نیازمندی های کلیدی اپراتور های تولید و تکنسین های نگهداری و تعمیرات را شناسایی کنید و بروی آنها مبادرت به فرهنگ سازی و کلاس های آموزشی یا افزایش دستمزدها و سیستم های ارزیابی و سنجش عملکرد را تمرکز دهید قادر خواهید بود ابتدا نگرش فکری پرسنل سازمان را شناسائی کنید و مبتنی بر این شناخت بروی نیاز مندی های نگهداری و تعمیرات تجهیزات برنامه ریزی بلند مدت را طرح ریزی نمایید و گام به گام از ساده ترین موارد به بزرگ ترین ها پیش روید.

این موضوع همانند این است که شما ابتدا شاخه های خشک و کوچک را شناسایی کرده اید و آتش کوچک کبریت خود را به آنها نزدیک کرده اید و چون آنها تشنه حضور آن هستند آتش می گیرند و بعد باد یا فوت است که به کمک شما می آید و تمام شاخه های بزرگ و حتی نیم خشک را آتش می زد.

باید روی نیازمندی های شخصی ، کاری ، ابزاری و پیشنهادات پرسنل تولید و نت کار کرد و با آنها نزدیک شد و از طرفی با اطلاع از تکنیک ها و ابزارهای مدیریتی سیستم نگهداری و تعمیرات برنامه و نقشه مسیر پیاده سازی نگهداری تجهیزات را ترسیم و اجرا کرد.

به نظر می رسد برای دستیابی به پایدار ترین سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات وقتی حاصل می شود که پرسنل تولید و نگهداری سازمان از یک نگرش جدید و صحیح در نگهداری تجهیزات برخوردار شوند و این نگرش جدید هیچگاه با دستورالعمل ، آموزش ، تشویق و تنبیه و فشار مدیریتی بدست نخواهد آمد مگر اینکه فکرها و ایده ها و نیازمندیهای شخصی افراد از کار و حضور در سازمان را تغییر دهید و بعد خودشان به دنبال فراگیری تکنیک ها و ابزارها داوطلب خواهند بود.

پیاده سازی مدل S. O. S در مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات

حوزه مدنظر ما مبحث نگهداری و تعمیرات تجهیزات می باشد برای رسیدن به اهداف نگهداری تجهیزات مدل S. O. S را پیشنهاد می کنیم.یکی از اشتباهات معمول در برنامه ریزی و هدف گذاری کاری حوزه نگهداری و تعمیرات عدم آشنایی کافی از وضعیت موجود سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان است.شاید بگوییم ما سابقه زیادی در این سازمان داریم و در واحد نت به تمامی مسائل اشراف داریم ولی برخی اوقات آنقدردر دانسته های معمول و جاری خودمان غرق هستیم که متوجه نمی شویم کجای کار هستیم و آنچه را که می پنداریم خوب یا بد است ممکن است عمش بیشتر یا کمتر از آن باشد!شناخت اصولی و استاندارد از وضعیت نگهداری و تعمیرات  کمک می کند که مکتوب و ترسیم شده بدانید کجا هستیم.

مدل S. O. S روشی است که در هدفگذاری فعالیت های نت سازمان نظام یافته گام برداریم:

اولین حرف S مخفف Situation  در حال حاضر وضعیت سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان چگونه است؟

دومین حرف O مخفف Objective  می خواهیم در حوزه نگهداری تجهیزات به کجا برسیم و اهداف مان چیست؟

سومین حرف S مخفف Strategy استراتژی و مسیر رسیدن به اهداف حوزه مدیریت نگهداری وتجهیزات کدام است؟

ابتدا باید بدانیم که در کدام نقطه هستیم مثلا نقطه M  وضعیت نگهداری و تعمیرات سازمان است. نقطه A  هدف ما می تواند باشد! و  بین M , A فاصله و چندین نقطه دیگر در مسیرشان وجود دارد ، که باید گام به گام به سمت آن پیش برویم.دانستن نقطه M  وضعیت اولین حرف مخفف  S را برایمان مشخص می کند این نقطه را چگونه بیابید؟ ارزیابی مدیریت نگهداری و تعمیرات در ارزیابی وضعیت حاضر نت سازمان یاری رسان است.

نقطه A وضعیت دومین حرف O  را بعنوان هدفگذاری نت سازمان مشخص می کند و در این راستا شاخص های کلید عملکرد نگهداری و تعمیرات KPI یاری رسان در مفهوم و هدف گذاری می توانند باشند.مسیریابی نقاط و گام های رسیدن از M به نقطه A استراتژی و سومین حرف S  را در مدل S. O. S تعریف می کند.نقشه مسیر رسیدن به اهداف را می توان ترسیم کرد.

مطمئنا باید توجه داشت که رسیدن به اهداف در نحوه صحیح تعاریف اهداف و شفافیت آنها وابستگی تام دارد و نقشه مسیر نگهداری و تعمیرات باید مبتنی بر واقعیات ، امکانات و وضعیت فعلی سازمان باشد.اینجاست که هنر طراحی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات حرف اول در موفقیت مدل S. O. S را می زند.لذا باید متد و روش پله گذاری را در دست یابی به اهداف پیش برویم.همیشه بدانید سنگ بزرگ علامت نزدن است لذا باید سنگ های متناسب با توان مالی و بضاعت دانش فنی و تخصصی پرسنل انتخاب گردد و پله به پله و گام به گام به سوی اهداف نشانه رفت.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 4 =