شرح وظایف واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات PM

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات چیست؟

مجموعه فعالیت هایی است که جهت زمان بندی ، اولویت بندی ، تامین امکانات و منابع و قطعات یدکی و هماهنگی نیروی و پرسنل فنی جهت انجام به موقع و موثر فعالیت های نگهداری و تعمیرات انجام داده می شود. امروزه عمده فعالیت های برنامه ریزی نت را توسط نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS یا نرم افزار تعمیرات یا همان نرم افزار PM‌ انجام می دهند.

مطالعه مقاله برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات چگونه زمان های مناسب را اعلام می کند؟ شدیدا توصیه می شود.

تعداد نیروی انسانی در واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات چقدر باشد؟

عموما  در هندبوک های نگهداری و تعمیرات اشاره به این شده است که برای هر 35 الی 50 نفر پرسنل فنی یک نفر برنامه ریزی نیاز است. اما این تقریبی است و خیلی وابسته به مهارت های فرد برنامه ریزی دارد و اینکه در سازمان چقدر فرهنگ فعالیت های سیستمی و مدیریتی جا افتاده است عملا در اجرا برای صنایع داخلی برای هر 20 الی 25 نفر پرسنل فنی یک نیروی برنامه ریزی نیاز است چون اکثر ارتباطات بین واحدی در صنایع کشور درست طرح ریزی نشده است و زمان زیادی می گیرد.

جایگاه واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در ساختار سازمانی

اکثر سازمان های ایرانی واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات را اشتباها در واحد برنامه ریزی سازمان یا مهندسی تعریف کرده اند! و واحد فنی را فقط یک واحد اجرایی صرف تصور کردند. چرا؟ چون دنبال مدیریت نگهداری و تعمیرات نبودند و مسئولیت واحد فنی مدیریت فعالیت های نگهداری و تعمیرات نبوده بلکه بیشتر مجری انجام تعمیرات بوده است.

لذا واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات همیشه خارج از چارچوب واحد فنی قرار گرفته است که اشتباه است.

ارتباط بین واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات با دیگر واحدهای سازمان

فعالیت های نگهداری و تعمیرات سازمان چه در انجام تعمیرات یک تجهیز خراب یا چه در نگهداری پیشگیرانه و پیش بینانه نیاز به برنامه ریزی منسجم و هماهنگی دارد واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در هر واحد فنی یا نگهداری و تعمیرات (نگهداشت) باید حضور پررنگ و موثری داشته باشد که بتواند ارتباطات لازم بین واحدهای مختلف سازمان با فعالیت های تعمیراتی و نگهداری را مدیریت بهنگام و موثر کند.

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات چیست و ارتباطات بین واحدها با واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات چگونه است

عوامل موثر در برنامه ریزی نت

نقش ارتباط درست و فرایندی واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات مثل واحد برنامه ریزی تولید در سازمان بسیار مهم و کلیدی است. همان طور که تصویر مشاهده می کنید برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات با واحدها یا فرایندهای زیر در ارتباط است. عوامل موثر در برنامه ریزی نت موارد زیر مدنظر داشته باشد:

 1. انبار قطعات یدکی
 2. پرسنل تعمیراتی یا فنی سازمان
 3. فرم و یا فرایند درخواست کار تعمیرات
 4. فرم و یا فرایند دستورکار تعمیرات یا نگهداری تجهیزات
 5. پیمانکاران تعمیراتی
 6. فعالیت های طرح ریزی شده برای انجام تعمیرات یا نگهداری تجهیزات
 7. مدیریت ابزار نگهداری و تعمیرات و پرسنل فنی سازمان
 8. بهره برداری یا عملیات یا واحد تولید سازمان
 9. مدیریت زمان و اولویت بندی
 10. ماهیت تجهیزات و مکان استقرار آنها

شرح وظایف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

عمدتا فعالیت های برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات مهندس صنایع انجام می دهد. هر چند که الزامی در بحث مهندس صنایع نیست ولیکن در دانشگاه رشته مهندسی صنایع با برخی تکنیک های تحلیل سیستم و روش های برنامه ریزی آشنا می شوند که در اجرای فعالیت های برنامه ریزی نت بسیار موثر است.

بخصوص اگر از نرم افزار تعمیرات برای برنامه ریزی استفاده می شود داشتن تخصص مرتبط با مباحث برنامه ریزی نیاز بیشتری دارد.

شرح وظایف واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در صنایع بزرگ به شرح زیر می باشد:

 1. طرح ریزی فرایندهای نگهداری و تعمیرات
 2. طرح ریزی فعالیت های نگهداری محور تجهیزات مثل چک لیست های PM و انجام فعالیت های پایش وضعیت
 3. هماهنگی بین واحدهای فنی سازمان از نظر اولویت و ترتیب انجام فعالیت ها تعمیراتی
 4. برنامه ریزی و زمان بندی انجام فعالیت های تعمیراتی تجهیزات
 5. برنامه ریزی و زمان بندی انجام فعالیت های نگهداری پیشگیرانه PM و نگهداری پیش بینانه PdM
 6. کنترل مدیریت موجودی قطعات یدکی در انبار قطعات یدکی سازمان
 7. هماهنگی و برنامه ریزی انجام فعالیت های فنی با واحد برنامه ریزی تولید سازمان
 8. برگزاری جلسات تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خرابی تجهیزات
 9. استانداردسازی فعالیت های نگهداری و تعمیرات تجهیزات
 10. استانداردسازی حالات خرابی و علل خرابی تجهیزات
 11. بهره برداری از نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS
 12. بررسی درخواست های کار فنی و صدور دستور کار برای واحدهای فنی جهت اجرا
 13. تهیه گزارشات و شاخص های مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI
 14. بروزرسانی دستورالعمل های تعمیراتی و پیگیری اصلاح آنها

برنامه ریزی نت

در برنامه ریزی نت نکات زیر را با دقت مدنظر داشته باشید:

 1. ورودی و خروجی کلیه فعالیت های نگهداری وتعمیرات سازمان توسط واحد برنامه ریزی نت PM توزیع، نظارت و تحلیل می گردد. (در مقاله نگهداری و تعمیرات چیست به صورت مفصل فعالیت های و سطوح مختلف نگهداری و تعمیرات تشریح کرده ایم)
 2. واحد برنامه ریزی نت سازمان کلیه فعالیت های نگهداری (پیشگیرانه ، پیش بینانه) و اضطراری ( اصلاحی) و اورهال و غیره را توزیع ، نظارت بر حسن اجرای کامل و تحلیل آماری و رابطه بین محتوی فنی انجام شده و اثربخشی آنها در عدم تکرار خرابی ها و پر محتوی شدن عملیات فنی نگهداری پیشگیرانه را انجام می شود.
 3. بهتر است در این واحد حداقل 2 نفر مهندس صنایع یک نفر مکانیک خبره ، یک نفر برق خبره حضور داشته باشد.
 4. این افراد ادمین و بیشترین دسترسی به ماژول های نرم افزار نت سازمان CMMS را دارند.
 5. اینکه اکثر سازمان هایی که نرم افزار نت نصب کرده اند و فقط ماژول ثبت تعمیرات اضطراری فعال است و دیگر ماژول بخصوص برنامه ریزی نت منفعل و پویا نیست این است که حوزه برنامه ریزی نت ضعیف درک شده است.
 6. بخصوص اینکه شما مشاهده می کنید در واحدهای نت همه مهندس مکانیک و برق و الکترونیک هستند و یک نفر مهندسی صنایع یا آمار یا برنامه ریزی صنعتی ندارند!
 7. ورودی هر درخواست تعمیرات به واحد برنامه ریزی نت است
 8. اولویت بندی ، توزیع و تعریف فعالیت ها پیش نیاز انجام عملیات تعمیراتی با این واحد است.که به صدور دستورکارهای مختلف در حوزه تعمیرات و نگهداری (پیشگیرانه و پیش بینانه) ختم می شود.
 9. بخصوص اگر شما حرفه ای به موضوع نگاه کرده باشید و انبار قطعات یدکی را به زیر مجموعه واحد برنامه ریزی نت بدهید که دیگر کار سفارش قطعات یدکی و مدیریت موجودی به خوبی انجام می شود.
 10. الان اکثر سازمان ها واحد انبار قطعات یدکی زیر مجموعه واحد منفعل ، بی تخصص و بی انگیزه واحد مالی است! که هیچ نقشی در تعیین نقطه سفارش و مدیریت موجودی قطعات و رابطه بین دستورکار با درخواست کالا را دنبال نمی کند و فقط مسئله مالی و ورود و خروج کالا را دنبال می کند.
 11. سعی کنید با نگرشی نو و مهندسی مجدد سازمان در حوزه نت پیش بروید
 12. ساختارها را بر اساس نیاز کارآیی سازمان چیدمان کنید
 13. نرم افزار نت یک نرم افزار تجهیز محور است و قرار نیست گردش کاری واحدهای عریض و طویل سازمان شما را پاس کند.

در شرکت هایی که نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMworks نصب شده است و ما مشاور آن بودیم شما می توانید به وضوح مشاهده کنید که سازمان بعد از 6 ماه الی یک سال دو الی سه نفر مهندس صنایع به سیستم نت جذب کرده است.

فعال ترین بخش نرم افزار حوزه برنامه ریزی کارها و تقویم کاری است لذا چون ورودی و خروجی کارها به واحد نت نظارت و تحلیل می شود امکان محاسبه شاخص ها، پیگیری و ارجاع کارهای ناقص و مانده و اثربخشی فعالیت ها نت قابل پیگیری و محاسبه و گزارش است.

اما پیش شرط ابتدای کار این بوده است که سازمان به سمت تغییر ساختار سازمان و نگرش سنتی کارهای نت رفته باشد!

شرح وظایف سرپست مکانیک ، برق و ابزار دقیق واحد فنی چیست!؟

 1. محتوی فنی اجرای کارهای نگهداری (پییشگیرانه) و تعمیرات را اعلام، نظارت و پیگیری می کند.
 2. بسته شدن دستور کار صادر شده توسط واحد برنامه ریزی نت PM را مسئولیت دارد.
 3. توزیع نفرات تکنیسین ها واحد خویش برای انجام فعالیتهای دستورکار صادر شده
 4. تحلیل گزارشات و شاخص های داشبورد شده برای اثربخشی واحد خویش
 5. نظارت بر تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خرابی ها تجهیزات برای جلوگیری از وقوع مجدد خرابی ها
 6. هماهنگی های لجستیک قطعات یدکی و ارجاع زیر مجموعه فعالیت های پیش نیاز کارهای نت در صورت نیاز

و غیره

آیا شما در انجام فعالیت های برنامه ریزی و تعمیرات چالش و ابهامی دارید؟

برای آنکه شما خوانندگان گرامی را در حوزه نحوه انجام برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات یاری کنیم هر گونه سوال و ابهام در تکنیک ها و روش های برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات دارید طرح فرمایید در اولین فرصت پاسخگو خواهیم بود. بهتر است همراه مثال های عددی و واقعی درمحیط کار سوالات درج شود که بر مبنای آن بتوانیم تحلیل داده بهتری انجام شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 3 =