شاخص ها و گزارشات نگهداری و تعمیرات

از مهم ترین بخش های یک سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع گزارش ها و شاخص های می باشد که باید محاسبه و ترسیم و تجزیه و تحلیل شوند. اما اینکه چه شاخص هایی و گزارشاتی در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی کاربردی تر و پر نیاز است از نکات و سوالاتی است که اکثرا در ذهن یک برنامه ریز نگهداری و تعمیرات شکل می گیرد!

در استانداردهای حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات برای شاخص های نت مثل ایزو 14424 ISO یا استاندارد EN 15341 لیست های کامل ارائه شده است ولی برخی از آنها آن طور که نیاز و کاربرد واحد فنی است نمی باشند و پر کاربرد نیستند. در اینجا ما لیستی کامل از گزارش ها و شاخص های مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI ارائه داده ایم که برای ایده گرفتن و استفاده کردن مناسب هستند توجه داشته باشید که برخی از آنها شاخص های فرایند و قابلیت اطمینان هستند و برخی گزارش از وضعیت فعالیت های نگهداری و تعمیرات می باشند و بعنوان یک شاخص مدنظر نبودند.

شاخص ها و گزارش های مدیریت نگهداری و تعمیرات لیست کامل و کاربردی

 1. امکان مشاهده شاخص ها در بازه های زمانی مختلف (هفتگی، دو هفتگی، ماهانه، دو ماهانه، سه ماهانه، شش ماهانه و ….)
 2. گزارش نفر ساعت پرسنل جهت انجام PM
 3. گزارش نفر ساعت پرسنل انجام EM
 4. گزارش نفر ساعت پرسنل انجام CM
 5. درصد EM بر اساس نفر ساعت در بازه زمانی مورد نیاز براساس تناوب مورد نیاز
 6. درصد PM بر اساس نفر ساعت در بازه زمانی مورد نیاز براساس تناوب مورد نیاز
 7. درصد CM بر اساس نفر ساعت در بازه زمانی مورد نیاز براساس تناوب مورد نیاز
 8. نمودار دایره‎ای درصد مقایسه EM، PM و CM براساس نفر ساعت در بازه زمانی مورد نیاز
 9. تعداد درخواست کارهای EM دربازه زمانی مورد نیاز براساس تناوب مورد نیاز
 10. تعداد درخواست کارهای PM دربازه زمانی مورد نیاز براساس تناوب مورد نیاز
 11. روند نموداری تعداد درخواست کارها به تفکیک رسته کاری
 12. گزارش پارتو توقفات
 13. گزارش پارتو بیشترین خرابی تجهیز
 14. روند شاخص‎MTBF به تفکیک تجهیزات در بازه زمانی مدنظر
 15. روند شاخص ‎MTTR به تفکیک تجهیزات در بازه زمانی مدنظر
 16. روند شاخص‎ MTTF به تفکیک تجهیزات در بازه زمانی مدنظر
 17. لیست فعالیت های نگهداری انجام شده بر روی یک تجهیز در بازه زمانی مورد نظر
 18. نفر ساعت کارکرد نیروی انسانی به تفکیک نفرات در بازه تاریخی مدنظر
 19. لیست فعالیت های انجام شده توسط نیروی انسانی به تفکیک نفرات در بازه زمانی مدنظر
 20. روند مصرف قطعات یدکی به تفکیک تجهیزات در بازه زمانی مدنظر
 21. روند مصرف قطعات یدکی به تفکیک انواع فعالیت ها در بازه زمانی مدنظر
 22. روند مصرف قطعات یدکی به تفکیک انواع درخواست تعمیرات/ تجهیزات در بازه زمانی مدنظر
 23. روند مصرف قطعات یدکی به تفکیک تجیهزات در بازه زمانی مدنظر
 24. تعداد درخواست کارهای CM دربازه زمانی مورد نیاز براساس تناوب مورد نیاز
 25. درصد EM براساس تعداد درخواست‎ها در بازه زمانی مورد نیاز براساس تناوب مورد نیاز
 26. درصد PM براساس تعداد درخواست‎ها در بازه زمانی مورد نیاز براساس تناوب مورد نیاز
 27. درصد CM براساس تعداد درخواست‎ها در بازه زمانی مورد نیاز براساس تناوب مورد نیاز
 28. نمودار دایره‎ای درصد مقایسه EM، PM و CM براساس تعداد درخواست‎ها در بازه زمانی مورد نیاز
 29. گزاش پارتو در حالات خرابی و دلایل آنها
 30. تعداد حالات خرابی و دلایل آنها در بازه‎های زمانی مورد نیاز
 31. لیست تجهیزات براساس فیلترهای مختلف و مورد نیاز (بیش از 6 فیلتر مختلف)
 32. لیست قطعات یدکی براساس فیلترهای مختلف و مورد نیاز (Spare part List)
 33. مشاهده لیست قطعات یدکی براساس موجودی قطعات یدکی
 34. لیست قطعات یدکی که به نقطه سفارش رسیده و باید سفارش داده شوند
 35. لیست پرسنل نگهداری و تعمیرات براساس فیلترهای مختلف و مورد نیاز (فیلتر بر روی بیش از 5 فیلتر مختلف)
 36. لیست پیمانکاران براساس فیلترهای مختلف و مورد نیاز (فیلتر بر روی بیش از 5 نوع فیلتر مختلف)

نمونه گزارشات و شاخص های نگهداری و تعمیرات

گزارش انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

شاخص های نگهداری و تعمیرات لیست کامل و کاربردی

ادامه گزارشات نگهداری و تعمیرات

 1. لیست خرابی‎های پر تکرار
 2. لیست دستور کارهای اضطراری یک تجهیز
 3. لیست دستور کارهای اصلاحی یک تجهیز
 4. لیست دستور کارهای پیشبینانه یک تجهیز
 5. لیست خرابی‎های کارکردی (Functional List)
 6. لیست حالات خرابی بر اساس هر خرابی کارکردی
 7. لیست تجهیزات بر اساس خرابی‎های کارکردی
 8. لیست تجهیزات بر اساس حالا خرابی
 9. لیست دستور کارهای باز
 10. لیست دستور کارهای بسته شده در بازه تاریخی مورد نظر
 11. لیست تأخیرات انجام شده برای فعالیت‎های نگهدرای و تعمیرات
کلیه این گزارشات در نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات PMworks طرح ریزی و موجود می باشد به تک تک عناوین این گزارشات و شاخص ها یک بار دیگر دقت کنید. هر کدام یک نیاز تحلیلی و اطلاع رسانی از وضعیت نگهداری و تعمیرات سازمان را گزارش می کند که چقدر متمرکز و هدفمند به شما دید می دهد که چه اقدامی را برای بهبود وضعیت انجام دهید.
در نرم افزار  PMworks  مجموعه ای کامل از گزارشات و شاخص های مطروحه قرار گرفته شده است در اینجا از تصاویر این نرم افزار برای تشریح برخی از گزارشات و شاخص های لیست شده استفاده شده است. یکی از پر کاربردترین گزارشات نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات آویژه گزارش های پاراتو می باشد. که بیشترین تعداد وقوع اتفاقات در مباحث مختلف را نشان می دهد این گزارش می توانید به عنوان یک TOP10 در نظر گرفته شود و الویت بندی انجام فعالیت های تجزیه و تحلیل خرابی و اقدامات اصلاحی لازم را نشان دهد.
تا کنون بیش از 186 سازمان از این نرم افزار در سطح کشور استفاده می کنند و از گزارشات و شاخص های پر کاربرد آن بهره می برند.

راهنمایی بیشتر

سایت تخصصی نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات آویژه CMMS PMWorks برای دریافت کاتالوگ و لیست قیمت و نحوه پیاده سازی آن
دوره آموزش مدیریت نگهداری و تعمیرات به صورت مجازی و دانلودی در زمینه شاخص های کلیدی عملکردی مدیریت نگهداری و تعمیرات سه دوره تخصصی طرح ریزی شده است دوره KPI و دوره شاخص های قابلیت اطمینان MTBF و دوره شاخص اثربخشی کلی تجهیزات که می توانید در بخش آموزش مجازی مدیریت نگهداری و تعمیرات مشاهده کنید.