برنامه‌ ریزی نگهداری و تعمیرات

برنامه‌ ریزی نگهداری و تعمیرات چگونه زمان های مناسب را اعلام می کند؟

برنامه‌ ریزی نگهداری و تعمیرات

برنامه ریزی زمانی فعالیت های تعمیراتی در سازمان صنعتی مهم ترین بخش از مدیریت نگهداری و تعمیرات است. فعالیت های نگهداری هم چون فعالیت های تعمیراتی باید برنامه ریزی شود. لذا برنامه‌ ریزی نگهداری و تعمیرات تکنیک ها و روش هایی دارد که بتواند زمان مناسب انجام هر فعالیت نگهداری یا تعمیراتی تجهیزات را اعلام کند.

در این مقاله به 3 تکنیک عمده در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پرداخته شده است که در سازمان باید با استفاده از نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS به صورت هوشمندانه انجام گیرد.

چگونه می‌توان نگهداری و تعمیرات را برنامه‌ریزی کرد تا در زمان‌های مناسب انجام شود؟

برنامه‌ ریزی نگهداری و تعمیرات به منظور انجام در زمان‌های مناسب می‌تواند با رویکردها و روش‌های زیر انجام شود:

  1. برنامه ریزی بر اساس زمان و کارکرد: در این روش، تعمیرات بر اساس زمان یا کارکرد مشخصی برنامه ریزی می‌شوند. به عنوان مثال، می‌توان برای خودروها برنامه‌ای تعریف کرد که بعد از گذشت یک مقدار مشخص از زمان یا کارکرد، تعمیرات منظمی انجام شود. این روش می‌تواند بر اساس ساعت کارکرد، کیلومتراژ، تعداد سیکل‌ها، تعداد روشن و خاموش شدن و سایر پارامترهای مشابه تعریف شود.
  2. برنامه ریزی بر اساس شرایط عملکرد: در این روش، تعمیرات بر اساس شرایط و وضعیت عملکرد تجهیزات برنامه ریزی می‌شوند. با استفاده از سنسورها و داده‌های جمع‌آوری شده از تجهیزات، می‌توان الگوریتم‌هایی تعریف کرد که با تحلیل شرایط، خطرات و نیاز به تعمیر را تشخیص داده و برنامه ریزی مناسبی برای تعمیرات انجام دهند. به عنوان مثال، اگر داده‌ها نشان دهد که یک قطعه در حال سایش شدید است، تعمیرات مرتبط با آن قطعه برنامه ریزی می‌شود.
  3. استفاده از الگوریتم‌های هوشمند: با استفاده از تکنیک‌ها و الگوریتم‌های هوشمند مانند یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های تکاملی، می‌توان الگوریتم‌هایی تعریف کرد که بر اساس داده‌های ورودی و تجربه قبلی، تعمیرات را پیش‌بینی و برنامه ریزی کنند. این الگوریتم‌ها با تحلیل پترن‌ها و روندهای خرابی، می‌توانند زمان مناسب برای تعمیرات را مشخص کنند.

در هر صورت، برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات نیازمند داشتن داده‌های مناسب و سیستم‌های نظارت و آنالیز قوی است. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین مانند اینترنت اشیاء و اتصال تجهیزات به شبکه‌های آنالیز داده می‌تواند در بهبدر این روش، تعمیرات بر اساس زمان یا کارکرد مشخصی برنامه ریزی می‌شوند. به عنوان مثال، می‌توان برای خودروها برنامه‌ای تعریف کرد که بعد از گذشت یک مقدار مشخص از زمان یا کارکرد، تعمیرات منظمی انجام شود. این روش می‌تواند بر اساس ساعت کارکرد، کیلومتراژ، تعداد سیکل‌ها، تعداد روشن و خاموش شدن و سایر پارامترهای مشابه تعریف شود.

دوره آموزش نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM به صورت مجازی و دانلود فیلم ها مستندات آن

چگونه می‌توان داده‌های مناسب برای برنامه‌ ریزی نگهداری و تعمیرات جمع‌آوری کرد؟

برای جمع‌آوری داده‌های مناسب برای برنامه ریزی تعمیرات، می‌توانید از روش‌ها و راهکارهای زیر استفاده کنید:

  • سنسورها و دستگاه‌های جمع‌آوری داده: استفاده از سنسورها و دستگاه‌های جمع‌آوری داده می‌تواند یک راهکار موثر برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تجهیزات باشد. این سنسورها می‌توانند اطلاعات مربوط به عملکرد، وضعیت، سوخت و ساز، لرزش، دما و سایر پارامترهای مرتبط را جمع‌آوری کنند. این داده‌ها می‌توانند به صورت لحظه‌ای یا زمانبندی شده جمع‌آوری شده و برای تحلیل و برنامه ریزی تعمیرات استفاده شوند.
  • سیستم‌های نظارت و پایش: استفاده از سیستم‌های نظارت و پایش بر روی تجهیزات و فرآیندها می‌تواند داده‌های حیاتی را جمع‌آوری کند. این سیستم‌ها می‌توانند از طریق دستگاه‌های نظارتی، سنسورها، لاگ‌های سیستم و دیگر روش‌های مشابه، اطلاعات مربوط به عملکرد و وضعیت تجهیزات را ثبت کنند. این داده‌ها می‌توانند به صورت زمانبندی شده یا در صورت بروز رویدادهای خاص جمع‌آوری شده و برای تحلیل و برنامه ریزی تعمیرات استفاده شوند.
  • سیستم‌های گزارش‌دهی و مدیریت داده: استفاده از سیستم‌های گزارش‌دهی و مدیریت داده می‌تواند به شما کمک کند تا داده‌های مربوط به تعمیرات را به صورت سازماندهی شده جمع‌آوری و ذخیره کنید. این سیستم‌ها می‌توانند شامل پایگاه داده‌ها، نرم‌افزارهای مدیریت داده، سیستم‌های گزارش‌دهی و داشبوردهای تحلیلی باشند. با استفاده از این سیستم‌ها، می‌توانید داده‌ها را به صورت مرتب و قابل دسترس ذخیره کنید و از آنها برای تحلیل و برنامه ریزی تعمیرات بهره‌برداری کنید.
  • روش‌های جمع‌آوری داده از کارکنان: کارکنانی که مستقیماً با تجهیزات در تماس هستند، می‌تواننداده‌های مناسب برای برنامه ریزی تعمیرات را ارائه کنند. می‌توانید سیستم‌های گزارش‌دهی یا فرم‌های جمع‌آوری اطلاعات طراحی کنید تا کارکنان بتوانند جزئیات مربوط به تجهیزاتی که تعمیر یا نگهداری می‌شوند را گزارش دهند. این می‌تواند شامل اطلاعاتی مانند وضعیت کنونی تجهیزات، اشکالات یا خرابی‌های مشاهده شده، قطعاتی که نیاز به تعویض دارند، و هرگونه تغییراتی که در تجهیزات اتفاق افتاده باشد، باشد. این روش می‌تواند به شما کمک کند تا از دانش و تجربه کارکنان استفاده کنید و داده‌های مربوط به تجهیزات را به صورت مستقیم از منابع درونی جمع‌آوری کنید.

همچنین، در صورتی که داده‌های تعمیرات پیشینی را در دسترس دارید، می‌توانید از آنها استفاده کنید. با بررسی سوابق تعمیرات گذشته و تحلیل عملکرد تجهیزات در طول زمان، می‌توانید الگوها و روندهای تعمیر و نگهداری را شناسایی کنید و برنامه ریزی تعمیرات آینده را بر اساس آنها انجام دهید.

در نهایت، مهم است که سازمان خود را به منابع داده‌ای قابل اعتماد و قابل اطمینان مجهز کنید. از استانداردها و روش‌های مشخص برای جمع‌آوری و ذخیره سازی داده‌ها استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که داده‌های شما دقیق، کامل و قابل اعتماد هستند.

برنامه‌ ریزی نگهداری و تعمیرات چگونه زمان های مناسب را اعلام می کند؟

نرم‌افزارهای مدیریت نگهداری و تعمیرات برای ذخیره سازی داده‌های تعمیرات

از نرم‌افزارهای مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS برای ذخیره سازی داده‌های تعمیرات استفاده کنید. این نرم‌افزارها طراحی شده‌اند تا فرآیند مدیریت تعمیرات و نگهداری را ساده‌تر و موثرتر کنند و امکاناتی مانند ردیابی تجهیزات، برنامه‌ ریزی نگهداری و تعمیرات، مدیریت قطعات یدکی و گزارش‌دهی را فراهم کنند.

با استفاده از یک نرم‌افزار مدیریت تعمیرات، می‌توانید داده‌های مربوط به تعمیرات را در یک محیط مرکزی ذخیره کنید. این نرم‌افزارها اغلب امکاناتی برای ثبت جزئیات تعمیرات، نگهداری سوابق تعمیرات گذشته، ثبت قطعات یدکی مورد استفاده و هزینه‌های مربوطه را دارا هستند. همچنین، برخی از نرم‌افزارها قابلیت ایجاد برنامه‌های تعمیرات پیشگیرانه و هشدارهای خودکار را نیز دارند.

به عنوان مثال، نرم‌افزارهایی مانند Fiix,  PMworks ,، eMaint CMMS، Maximo، UpKeep و Dude Solutions از جمله نرم‌افزارهای محبوب مدیریت تعمیرات هستند. هرکدام از این نرم‌افزارها ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاص خود را دارند، بنابراین قبل از انتخاب یکی از آنها می‌توانید نیازها و الزامات خاص خود را بررسی کنید و با توجه به آنها یک نرم‌افزار مناسب را انتخاب کنید.

قبل از استفاده از هر نرم‌افزار مدیریت تعمیرات، بهتر است که نیازها و الزامات خاص خود را مشخص کنید و با مطالعه و بررسی ویژگی‌ها و دموهای موجود، نرم‌افزاری را انتخاب کنید که به بهترین شکل با نیازهای شما سازگار باشد. نرم افزار های نگهداری و تعمیرات حرفه ای دارای ماژول برنامه‌ ریزی نگهداری و تعمیرات می باشند که کلیه تکنیک های برنامه‌ ریزی نگهداری و تعمیرات مدنظر دارند.

درخواست دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMworks (دریافت کاتالوگ نرم افزار، قیمت و معرفی ماژول ها و نحوه پیاده سازی)

مرکز آموزش جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات و دارایی های فیزیکی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 15 =