مطالب توسط ناصر جلالي

شش ضرر یا اتلاف عمده

به طور کلی مشکلاتی ( شش ضرر یا اتلاف عمده ) که موجب می شود اتلاف در راندمان ابزار بوجود آید و باعث ضرر سازمان می شود به قرار زیر لیست کرد : ۱- خرابی دستگاهها breakdowns ۲- اتلاف مربوط به تنظیم دستگاهها adjustments loss ۳- توقفات موقتی و دائمی دستگاهها small stops ۴- کم […]

کلاس جهانی اثر بخشی کلی تجهیزات OEE

مقدار کلاس جهانی شاخصOEE  حدود ۸۵% به بالا می باشد موضوعی که در این مقدار مهم است اینست که فقط عدد و میزان ۸۵% انحصارا” مدنظر نیست و شما می بایست همچنان که در جدول کلاس جهانی قید شده است مقادیر سطح دسترسی ( Availability )، عملکرد ( Performance )  و کیفیت  ( Quality )نیز […]