ساختارهای سازمانی اشتباه در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات

قواعد شاخص های قابلیت اطمینان mtbf

قواعد شاخص های قابلیت اطمینان mtbf جهت آشنایی و نحوه تحلیل در جلسه سیمان فیروز کوه

آیا کدگذاری مکان استقرار تجهیزات با کدگذاری تجهیزات باید منحصر بفرد باشند!؟

در حوزه کدگذاری در مدیریت نگهداری و تعمیرات ما دو بخش مهم داریم کدگذاری تجهیزات و کدگذاری مکان استقرار هر تجهیز.
البته این موضوع بیشتر برای سازمان های متوسط و بزرگ صادق است و برای صنایع کوچک و یا تعداد تجهیز کم خیلی ضرورتی ندارد.
کلیه تجهیزات سازمان که در حال بهره برداری و عملیات است باید کد منحصر بفرد داشته باشند. (توجه بکنید که نگفتیم هر تجهیزی که در سازمان وجود دارد چون ممکن است در انبار کلی تجهیزات وجود داشته باشد که در فرآیند تولید یا عملیاتی مثل تاسیسات قرار نگرفته اند. این تجهیزات فعلا کد انبارداری دارند و کدتجهیز نگرفته اند)
این منحصربفرد بودن به این معنی است که هر تجهیز یک کد دارد از ابتدا ورود به چرخه عملیات تا هنگام اسقاط و بعد از اسقاط نیز کدش با خودش از بین می رود.
کدگذاری تجهیز مبتنی بر طبقه بندی، کلاس و نوع می باشد.که در منابع مختلف به آن اشاره شده است و اینجا تکرار نمی کنیم.
اما مکان استقرار هر تجهیز در فرآیند تولید باید کدگذاری شود. به نوعی که نمایانگر حضور یک تجهیز در آن مکان باشد. (گاها در برخی از صنایع کدمکان را تگ دستگاه می نامند) این کد منحصر بفرد مکان نیز نشان می دهد که در فرایند تولید در آن مکان چه نوع تجهیزی باید قرار گیرد. به طوری که در طراحی و نقشه های راه اندازی خطوط تولیدی مشخصات مکان استقرار تجهیز را با کدی نشان می دهند که نوع و کلاس تجهیز را نشان می دهد و برمبنای آن شناسنامه تجهیزی که قرار است در آن مکان متناسب با فرآیند تولید قرار گیرد تعریف می گردد.

از سوابق هر دو کدگذاری در آینده استفاده می کنیم. در فرآیند تولید یک ماده شیمیایی در نظر بگیرید که می خواهید محصول را با پمپ به مخزن انتقال دهید. مکان استقرار پمپ در نقشه فرایند کدگذاری شده است و مشخص است که در این مکان یک پمپ با مشخصات خاصی باید نصب شده باشد یا شود. که اسم آن را PO01 می گذاریم.
حال پمپ با کد RTPO0241 در این محل نصب شده است. ممکن است در این محل در گذر زمان پمپ های دیگری با کدهای دیگری مثل RTPO0250 , RTPO0332 نیز نصب و یا برداشته شوند (برای تعمیر و دپو در انبار) اما کد مکان استقرار تجهیز همان اولی PO01 باقی خواهد ماند چون فرآیند تولید و انتقال محصول تغییری نکرده است.
در آینده دور می توان روی هر کدام از کدها تحلیل داشت متوسط بازه زمانی خرابی پمپ های مستقر در محل PO01 چقدر است؟ و هم می شود بپرسیم پمپ RTPO0241 در چه مکان هایی تاکنون نصب شده است؟ و نرخ خرابی اش چقدر بوده است؟
ممکن است پمپ ها در یک محل استقرار خرابی بیشتری داشته باشند ولی همان پمپ فیزیکی اگر تعمیر شود و در جای دیگری نصب شده باشد بازه خرابی اش طولانی تر شود. این نشان گر آن است که محل استقرار پمپ از نظر فرآیندی نرخ خرابی بیشتری دارد و باید تحلیل های خرابی و علل آن روی نوع سیال و فرآیند تمرکز بیشتری داشته باشد.

هم چنین اینکه با کدگذاری مستقل تجهیزات از مکان امکان آن مهیا می شود که روند چرخه عمر تجهیزات را منحصر بفرد از نصب ، راه اندازی ، تعمیرات ، بهینه سازی تا اسقاط تجهیز به خوبی دنبال و مستند کرد.
در ضمن کدگذاری تجهیزات آنچنان پیچیدگی که برخی استانداردها و یا کتاب ها و مشاوران خارج و داخلی طرح کرده اند ندارد و نیازی هم نیست. فقط دسته، کلاس و نوع را باید مشخص کرد

آمار نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر در سال ۱۳۹۶

به صورت خلاصه و بسیار گویا وضعیت حضور خوانندگان سایت نت بهره ور فراگیر در سال ۱۳۹۶ تقدیم می شود.
در سال ۱۳۹۶ حدود ۸۵ مطلب درج شد. کانال مدیریت نگهداری و تعمیرات نزدیک ۲۰۰۰ عضو دار شد. و خبرنامه نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر به بیش از ۴۷۰۰ نفر رسید. از شما سپاسگزاریم

آخر سال ۱۳۹۶ کدام شاخص ها را پایش کنید؟

عملا در این موقع سال شاخص های قابلیت اطمینان تجهیزات کمک شایانی به شما نمی کنند ولی شاخص های مرتبط با فرآیندهای نگهداری و تعمیرات و مدیریت نگهداری و تعمیرات می تواند تحلیل خوبی از وضعیت آخر سالی به شما بدهد. البته این نکته را هم اضافه کنیم که بهترین شاخص ها شاید شاخص های متمرکز بروی هزینه های مدیریت نگهداری و تعمیرات باشد ولی از آنجایی که اکثر صنایع شاخص های هزینه های نگهداری وتعمیرات را محاسبه نمی کنند و داده های لازم را ندارند از بیان آنها می گذریم.

هم چنین اگر بخواهید روی تعداد زیادی شاخص که در استانداردها و یا سیستم مدیریت کیفیت ایزو سازمان تعریف شده است تمرکز کنید باز به مشکل کمبود وقت و داده ها و چندگانگی داده های می رسید لذا بهتر است روی سه الی چهار شاخص بیشتر تمرکز نداشته باشید.

شاخص اول: درصد EM
مقدار نفر ساعت نیروی انسانی فعالیت های EM که روی تجهیزات کار کرده اند تقسیم برکل نفر ساعت نیروی انسانی فعالیت های نت که روی تجهیزات انجام شده است. توجه کنید تمرکز بروی مقدار نفر ساعت کار انجام شده روی تجهیز است نه تعداد نیروی انسانی سازمان و زمان حضورشان در ماه در کارخانه!

شاخص دوم: درصد PM
مقدار نفر ساعت نیروی انسانی فعالیت های PM که روی تجهیزات کار کرده اند تقسیم برکل نفر ساعت نیروی انسانی فعالیت های نت که روی تجهیزات انجام شده است.

شاخص سوم: متوسط زمان پاسخگویی واحد نت به واحد تولید

از سوابق خرابی تجهیزات امسال برای سال بعد چگونه استفاده کنید؟

برای بهبود فعالیت های نگهداری و تعمیرات و کاهش خرابی های تجهیزات در سال آینده ۹۷ طبق مراحل زیر اقدام کنید:

یک: ابتدا از سوابق خرابی های تجهیزات در سال جاری ۹۶ یک لیست تهیه کنید براساس تعداد خرابی، زمان توقفات بدلیل خرابی و تجهیزات
دو: یک بار برای اساس تعداد خرابی و یک بار بر اساس زمان توقفات داده ها را مرتب کنید
سه: تجهیزاتی که بیشترین تعداد و زمان توقف بدلیل خرابی را داشته اند انتخاب کنید (سعی کنید متناسب با بزرگی سازمان و تعداد تجهیزات و یا واحدهای سازمان بیش از ۱۰ مورد نشود)
چهار: روی حالات خرابی و علت وقوع این ۱۰ تجهیز تمرکز کنید و آنها را لیست کنید
پنج: چک لیست نگهداری پیشگیرانه این ۱۰ تجهیز را بازنگری کنید.(ببینید که متناسب با حالات خرابی اتفاق افتاده در محتوی چک لیست چه چیزی کم است)
شش: مراحل چهار گانه زیر را مدنظر داشته باشید:
۱٫ چک لیست محتوی فنی برای تشخیص و جلوگیری از وقوع علت خرابی ندارد.
۲٫ چک لیست محتوی فنی دارد ولی کامل نیست و کلی نویسی شده است.
۳٫ چک لیست محتوی فنی خوبی دارد ولی اجرا نمی شده است.
۴٫ چک لیست محتوی فنی خوبی دارد و اجرا می شود ولی تناوب اجرای آن متناسب با نیاز تجهیز با توجه فرآیند تولید نبوده است.
هفت: اقدامات لازم متناسب با ۴ بند بخش شش را تعریف کنید.
هشت: سال ۹۷ براساس چک لیست بازنگری شده برای اجرای برنامه ریزی داشته باشید.

موفق باشید

کتاب های نگهداری و تعمیرات سال ۹۶ و برنامه سال ۹۷

در سال ۱۳۹۶ ما روی کتاب های زیر تمرکز داشته و چاپ شد. البته در نظر داشته باشید که با وجود وقت کم و مشغولیت در پروژه های مختلف برخی اوقات وعده چاپ یک کتاب با آنچه در سایت اعلام می شد فاصله زیاد می انداخت ولی طبق برنامه و استراتژی ای که برای ارتقا سطح دانش مدیریت نگهداری و تعمیرات مدنظر است پیش می رویم.


استراتژی‌های حذف خرابی‌های اضطراری

نام کتاب: استراتژی‌های حذف خرابی‌های اضطراری (خرابی صفر)
نام انگلیسی: Zero Breakdown Strategies
نویسنده: Terry Wireman
تعداد صفحه: ۳۳۱ صفحه
سال چاپ: تابستان ۱۳۹۶

مترجمین: میثم زمانیان، بهزاد غلامزاده ، ناصر جلالی
موضوع کتاب: مدیریت نگهداری وتعمیرات و فنی تجهیزات برای کاهش و حذف خرابی‌های اضطراری تجهیزات

RIAL 270,000 – خرید

پسورد فایل کتاب با حروف کوچک www.mkms.ir


عنوان کتاب: شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI
نویسنده: استاندارد EN15341 2007 ادامه متن

مدل تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مدیریت دانش نت MKMS

معرفی کانال مدیریت نگهداری و تعمیرات

کانال مدیریت نگهداری و تعمیرات جزو اولین و بزرگ ترین جامعه اعضا حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات کشور شده است. با حضور شما خوانندگان عزیز به نزدیک ۲۰۰۰ عضو در کنار شما هستیم.

سعی کردیم (که امیدوارم تا حدودی در این سعی موفق شده باشیم) مسائل و مطالبی درج شود که بیشتر کاربردی باید و شما بتوانید در سازمان و ادامه متن

مجله جدید آپ تایم February – March 2018

مجله جدید آپ تایم February – March 2018

دانلود کنید.