دانلود مقاله ای مفید در زمینه آب بندهای مکانیکی

مشکلات پکینگ‌ها از قبیل نیاز به سفت کردن، نشتی زیاد آن‌ها، آسیب آن‌ها به شافت و بوش و موارد دیگر باعث کاربرد زیاد آببندهای مکانیکی شده است.در اغلب خودروهای سبک ۶ آببند مکانیکی وجود دارد.• در پمپ رادیاتور• در پمپ سوخت• در پمپ روغن• پمپ هیدرولیک فرمان• پمپ آب‌پاش برف پاکن• کمپرسور تهویه هوادر آشپزخانه […]

دانلود رایگان استاندارد API 580 – RBI بازرسی بر مبنای ریسک

این استاندارد معروف و مهمی است که مخصوص صنایع شیمیایی هم چون نقت و گاز و پتروشیمی و غیره کاربرد زیادی دارد.حتما آن را دانلود کنید در کار و صنعت مرتبط به نت شما کمک زیادی می کند.این استاندارد پولی است از طرفی توی اینترنت کسی نشرش نداده است و برخی ها هم که دارند […]

دانلود کتاب نگهداری و تعمیرات و کتاب دارایی فیزیکی

دانلود رایگان ۳ کتاب نگهداری و تعمیرات برای افزایش دانش و توانمندی در پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات به فرمت کتاب پی دی اف یا کتاب PDF تعمیرات دانلود