مدیریت دارایی فیزیکی پایدار مبتنی بر صنعت 5.0

انقلاب صنعتی شاهد تغییر تکنولوژی و به سمت صنعت 5.0  حرکت می کند، که انتظار می رود شیوه کار صنایع و رویکرد مدیریت دارایی و نگهداری و تعمیرات را تغییر دهد.

استراتژی های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر هوش مصنوعی

استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات (نگهداری و تعمیرات چیست؟ مدل های نگهداری و تعمیرات تجهیزات) در واقع روش‌ها و برنامه‌هایی هستند که برای حفظ و بهبود عملکرد و عمر مفید تجهیزات، دستگاه‌ها و ساختارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

صنعت ۵٫۰ چیست؟ و تفاوت آن با صنعت ۴٫۰ – Industry 5.0

صنعت ۵٫۰ چیست؟ و چه تفاوتی با صنعت ۴٫۰ دارد مسیر سازمان ها در نسل های مختلف صنعت در جهان چگونه بوده است؟

تاریخچه نگهداری و تعمیرات تا ظهور دارایی فیزیکی (صنعت ۴٫۰)

تاریخچه نگهداری و تعمیرات در ایران تابعی از تاریخچه نگهداری و تعمیرات در جهان است. در نسل چهارم صنعت نگهداشت ۴ با تاریخچه دارایی فیزیکی توسعه و بهبود یافته است.

اینستاگرام نگهداری و تعمیرات و دارایی فیزیکی 51 عکس و فیلم

دانلود عکس و فیلم های آموزشی اینستاگرام مدیریت نگهداری و تعمیرات با امکان عضویت صفحه اینستاگرام نگهداری و تعمیرات و دارایی های فیزیکی

فرایندهای نگهداری و تعمیرات طرح ریزی و دانلود استاندارد 17007

فرایندهای نگهداری و تعمیرات و ارتباط آنها با یکدیگر فرایندهای کلیدی و مهم در حوزه فنی و نگهداشت سازمان و دانلود استاندارد EN 17007 برای طراحی فرایندهای نگهداری و تعمیرات

نظام مدیریت نگهداری و تعمیرات در شهرداری مشهد

در شهرهای بزرگ هم چون تهران و مشهد در ایران تعداد بسیار زیادی تجهیزات و دارایی های فیزیکی وجود دارد که به صورت پراکنده در سطح شهر پخش می باشند و این تجهیزات و دارایی های فیزیکی کاربری های مختلفی جهت خدمت رسانی به شهروندان دارد.

پیاده سازی مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان

مدیریت دارایی های فیزیکی چیست ؟ Physical Asset Management PAM

مفاهیم کلیدی مدیریت دارایی ها و مدیریت دارایی های فیزیکی و استانداردهای ایزو ۵۵۰۰۰ و مرتبط با دارایی های فیزیکی تشریح و نحوه انتخاب مشاور و ارزیابی چگونه است

استانداردسازی ساختار سیستم های مدیریت از جمله مدیریت دارایی های فیزیکی

از ابتدای سال 2014 استاندارد سیستم مدیریت دارای های فیزیکی ISO 55001 مطرح گردید که در سایت نت بهره ور فراگیر در خصوص مدیریت دارای های فیزیکی مطالب زیادی تقدیم شد. نکته بسیار مهم و جالب استانداردسازی سیستم های مدیریت توسط سازمان ایزو بوده است که حدود دو سالی است که مدنظر قرار گرفته است.یعنی […]