کیفیت داده های نگهداری و تعمیرات

KPIsیکی از مباحث بسیار مهمی که در پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات باید مدنظر داشته باشید کیفیت داده های نگهداری و تعمیرات است.هر سیستم مدیریتی برای انجام کار خودش نیاز به داده و اطلاعات مختلفی دارد این داده ها ، سوابق و اطلاعات است که پردازش می شود و امکان های تصمیم گیری برای اجرای طرح ها ، پروژه ها و فعالیت های بعدی آن سیستم مدیریت را مهیا می سازد.

تا کنون به این فکر کرده اید که داده ها و اطلاعاتی که از روی تجهیزات مثلا در هنگام پایش ارتعاش سنجی یا کنترل فشار دستگاه توسط پرسنل نت یا تولید گزارش می شود چقدر درست است و با واقعیت اتفاق افتاده بر روی تجهیز چقدر فاصله یا نوسان دارد!؟ چگونه می توان از میزان خطا یا نوسان داده ها اطمینان کسب کرد؟ یا اینکه این نوسانات و داده های گردآوری شده چقدر تاثیر مثبت یا منفی در تصمیم گیری های آتی واحد نت سازمان دارد!؟

در کمتر کتاب ، استاندارد و مقاله ای در خصوص کیفیت داده ها در حوزه نگهداری و تعمیرات اشاره ای شده است.در حالی که یکی از نکات بسیار مهم و تضمین کننده بهبود و اثربخشی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات کیفیت داده ها می باشد.تاکید بر نحوه گردآوری داده ها ادامه متن

نقد مدل های تعالی نت برای پیاده سازی مدیریت دارایی های فیزیکی در ایران

Clueless business colleagues holding a question mark over faceدر زمینه سیستم های مدیریت دارایی های فیزیکی PAM و بالاخص سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات Maintenance مدل های تعالی نت مختلفی ارائه گردیده است که هر کدام از آنها مدعی پیاده سازی های موفق در صنعت بوده اند البته اکثر این مدل ها خارجی می باشند و معروف ترین آنها مدل پیاده سازی سیستم مدیریت نت تری وایرمن که هرم قابلیت اطمینان را ارائه کرده و مدل جان کمبل John Dixon Campbell که مدل آپ تایم UPTIME اشاره شده است.

اکثر این مدل ها مبتنی بر سیستم مدیریت نگهداری وتعمیرات می باشند و حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی را کاملا پوشش نمی دهند!

هم چنین این مدل ها چرخه دانش و استانداردسازی نگهداری تجهیزات را به صورت نهادینه و متمرکز در نظر نگرفته اند.مثلا در مدل جان کمبل به مبحث مدیریت دانش در حد نیروی انسانی تقلیل یافته است.

وزارت نفت کشورمان کار خوبی را در چند ماه اخیر انجام داده است یک نظام نامه مدیریت دارایی ها فیزیکی تدوین نموده است که در آن به این مدل ها و انتخاب یکی از آنها برای پیاده سازی ادامه متن

برنامه های نگهداری و تعمیرات در سال ۹۳

tms_world_small2برنامه ریزی انجام شده برای سال ۹۳ مبتنی بر مباحث روز نگهداری و تعمیرات است تصمیم گرفته شده است که در سال ۹۳ به طور تخصصی و کامل فقط روی دو موضوع زیر تمرکز شود و مطالب بسیار زیادی در این زمینه نوشته  و تقدیم گردد.

  1. سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی PAM
  2. نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS مبتنی بر مدیریت دانش نت MKMS  با نگرش پیاده سازی مدیریت دارایی های فیزیکی PAM

سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی PAM

در انتهای سال ۹۲ در خصوص سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی مطالبی ارائه شد که این مطالب عمدتا در خصوص دانلود مراجع و منابع آن بود که عزیزان خوانندگان منابع مرجع را داشته باشند.اما چگونگی پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی و تشریح متن استاندارد مسئله دیگری است.چون منابع ارائه شده انگلیسی بود همکارانم در شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه در حال ترجمه استاندارد های ایزو ۵۵۰۰۰ و ۵۵۰۰۱ و ۵۵۰۰۲ می باشند که امیدوارم تا انتهای اردیبهشت ماه ۹۳ کامل و چاپ شود.

سعی می شود به صورت کلی متون استاندارد مطرح و نحوه پیاده سازی آن اشاره شود ولیکن چون صنایع مختلف می باشد ، استاندارد حالت کلی را مدنظر دارد.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS مبتنی بر مدیریت دانش نت MKMS  
با نگرش پیاده سازی مدیریت دارایی های فیزیکی PAM

نسل جدید نرم افزار های نگهداری و تعمیرات چه گرایشی دارد؟  ادامه متن

مدیریت دانش در حوزه نگهداری و تعمیرات ۲

mkmsمبحث سیستم مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات Maintenance Knowledge Management System – MKMS در حوزه سازمان های بزرگ صنعتی یک مبحث کلیدی و مهم است هنوز سازمانها و نرم افزار های نگهداری و تعمیرات ایرانی در این بستر کار نکرده اند.

ضمن اینکه مباحث مدیریت دارایی های فیزیکی PAM – Physical Asset Management در قالب استاندارد انگلیسی PAS 55 و هم چنین ویرایش جدید ۲۰۱۴ استاندارد ISO 55000 سعی دارد یک نگاه استراتژیک به سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات داشته باشد و فراتر از یک نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده نگاه کند.

برای اینکه در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی و حوزه نگهداشت تجهیزات سازمان مدل ها و گام های اجرایی درست پیش برود و پیاده سازی شود نیاز است که به حوزه مدیریت دانش در نگهداری و تعمیرات به شکل بستر و پایه دیده شود.همانند نظام آراستگی یا ۵ اس که در حوزه نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM به عنوان پایه و بستر کلیدی طرح موضوع می شود و بقیه ارکان و اصول آن روی این بستر قرار می گیرد.در حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی و مدل های چرخه عمر تجهیزات ، نیاز است که یک سیستم مدیریتی بعنوان بستر پایه طرح ریزی شود که دانش فنی ، سیستمی و مدیریتی نگهداری و تعمیرات را مدلسازی و مدیریت نماید تا امکان پیاده سازی و اجرای مدیریت دارایی های فیزیکی مهیا گردد.

در مطالب قبلی سایت در خصوص سیستم مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات نوشته بودیم ادامه متن

مدیریت دانش در حوزه نگهداری و تعمیرات ۱

outsourcing226x150در خصوص مدیریت دانش در حوزه نگهداری و تعمیرات مجموعه مطالبی چند ماه پیش تقدیم خوانندگان سایت شد.این مطالب را می توانید در دسته بندی مدیریت دانش نت مطالعه کنید.

یکی از کلیدی ترین نکات در مبحث مدیریت دانش مشارکت پرسنل سازمان در خلق و ایجاد دانش است.بخصوص در حوزه نگهداری و تعمیرات امکان آن بوجود می آید که تجربیات افراد با سابقه و قدیمی در خصوص تعمیرات تجهیزات سازمان و سوابق نگهداری آنها حفظ شود.اما این موضوع با چند چالش جدی مواجه است.

فرض کنید می خواهید تجربیات افراد با سابقه در نت را گردآوی کنید.از عمده مشکلات این کار موارد زیر را می توان اشاره کرد: ادامه متن

مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات ۲

دو ماه پیش مطلبی در سایت درج کردیم مبنی بر “ مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات ۱ ” در این مطلب به شرح مبانی مدیریت دانش از منابع مختلف پرداخته شد و یکی از بخش های اصلی مدیریت دانش مبحث به ” اشتراک گذاری دانش ” به صورت جزئی تری تشریح گردید.

عموما حوزه مدیریت دانش به دانش سازمان و پرسنل آن می پردازد اما این ایده نیز می تواند پیشنهاد شود که دانش در گستره فراخ تری مدیریت شود.مدتها (بیش از ۵ سال) است که بدنبال این هستیم که دانش نگهداری و تعمیرات تجهیزات را فراتر از برگزاری آموزش ها و کنفرانسها توسعه یابد.به شکلی که هر فردی در هر زمان و در هر جایی که حضور دارد بتواند نیازمندیهای فنی ، سیستمی و دانش نگهداری و تعمیرات مربوط به تجهیز مورد نظرش را در اختیار داشته باشد و با بیشترین دقت و صحت عملیات نگهداری و تعمیرات را انجام دهد.
در بین تعاریف مختلفی که برای مدیریت دانش در کتابها و سایتهای اینترنتی ارائه شده است تعریف مدیریت دانش توسط ” هورویچ ” را بیشتر نزدیک به مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات می باشد.(تعاریف دیگر در گستره های سازمانی مختلفی ارائه شده است و بار عملیاتی و فنی آن کمتر است).
به اعتقاد ” هورویچ ” مدیریت دانش عبارت است از خلق ، استخراج ، انتقال و ذخیره دانش و اطلاعات درست و صحیح به منظور طراحی رویه های بهتر ، اصلاح عملیات و انتقال نتایج.
اگر این تعریف را به حوزه نگهداری و تعمیرات بکشانیم می توانیم مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات را اینگونه تعریف کنیم:

تعریف مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات ادامه متن

افزایش کارائی نگهداری و تعمیرات یا افزایش اثر بخشی آن !؟

در سمینار های و کنفرانسها مختلف نت که حضور پیدا کنید یکی از مباحث عمده در زمینه نگهداری و تعمیرات افزایش کارائی و اثربخشی فعالیتهای نگهداری و تعمیرات است.از آنجائی که اغلب ارائه دهندگان مقالات افراد فنی و یا مرتبط با مباحث نت می باشند خیلی بروی واژه ها و مفاهیم آنها تاکید ندارد.

دو مقوله کارائی و اثربخشی مفاهیم متفاوت و وجه تمایز بین نگرشهای مدیریتی را نشان می دهد.آقای دکتر پیتر دراکر (که قبلا در سایت در خصوص راهبری و ارزشهای ایشان صحبت زیاد آورده ایم) ، کارایی را ” انجام دادن درستِ کار ” و اثربخشی را ” انجام دادن کارِ درست ” می کند.آنچه باید محو توجه افراد ، مدیران و سازمان ها قرار گیرد ” انجام دادن کار درست است ” و آنچه میتواند مکمل این امر باشد آن است که این کار درست به نحوی درست و عاری از خطا و اتلاف به انجام برسد.
در حوزه نگهداری و تعمیرات این موضوع کاملا صادق است کارایی نت بالا است و پرسنل با تجربه نت با انجام عملیات تعمیراتی صحیح هر دستگاهی که خراب شده است را به خوبی تعمیر و در کمترین زمان ممکن آماده برای عملیات می کنند.اما اثربخشی نت کم است چون دستگاه ها مکرر خراب می شوند و میزان توقفات و خرابی های اضطراری زیاد است.با آنکه هزینه های زیادی برای آموزش و ارتقاء مهارتهای فنی تکنیسین های نت شده است ولی اثر بحشی کم است.با وجود اینکه سازمان دارنده نرم افزار نگهداری و تعمیرات بسیار خوبی است و هزینه بسیاری برای پیاده سازی آن در سازمان انجام شده است ولیکن هنوز اثربخشی نت کم است.پرسنل مدیریتی واحد نت هر سال در انواع کلاس ها و کنفرانسها نت شرکت می کنند و مقالات مختلفی هم ارائه می دهند و یا اینکه پروژه های شیک مثل نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM انجام گرفته است و مدعی پیاده سازی نت بهره ور فراگیر TPM در سازمان هستند ، ولیکن در نهایت اثر بخشی نت کم است.
چه چیزی می تواند نشانگر اثر بخشی نت در سازمان باشد و شاخص های اثر بخش نشانده نت چیستند؟  چگونه و چرا باید بدنبال اثربخشی نت باشیم؟ و مکمل آن کارایی را چاشنی موفقیتهای پی در پی اثربخشی نت بکنیم؟
سال ۹۰ پروژه های زیادی در زمینه نگهداری و تعمیرات در سازمانها و کارخانجات صنعتی کوچک و بزرگ کشور انجام شد اکثر این پروژه ها شروعشان با دغدغه های مدیران ارشد و نت این سازمانها برای بهبود وضعیت نگهداری و تعمیرات بودند و آنچه بیشتر نمود داشت افزایش اثر بخشی فعالیتها و فرآیند نت بود تا افزایش کارایی فعالیتهای نت.
شاید پاسخ کوتاه به چراها و چگونگی ها افزایش اثر بخشی نگهداری و تعمیرات طرح ریزی و برنامه ریزی مجدد فرآیند نگهداری و تعمیرات تجهیزات سازمان باشد.عمدتا بر اساس سلیقه فردی و بر حسب حدس و خطا و شرایط پیش آمده در سازمان مجموعه ای از فعالیتهای نت تعریف شده است و با یک ساختار دست و پا گیر مبتنی بر رتبه بندی حقوقی افراد نت جلو رفته است.
هر طرح ریزی نت مبتنی بر فرهنگ سازی ، آموزش و بستر سازی مناسب برای فرآیند نگهداری و تعمیرات است و این کمترین توجه مدیران را خود جلب می کند و متاسفانه با تعریف پروژه های مختلف بدنبال راه انحرافی در ایجاد و افزایش اثر بخشی نت هستند.

مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات ۱

چند ماه است که در توسعه پروژه های نگهداری و تعمیرات ایده سیستم مدیریت دانش را به حوزه نگهداری و تعمیرات گسترش داده ایم.بر مبنای  مباحث و سلسله مراتب مدیریت دانش در یک سازمان پویا و دانش محور تحلیل های سیستمی و جلسات مختلفی را برگزار کرده ایم و این موضوع را در نحوه شکل گیری در حوزه سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تبیین شده است.در چند سلسله مطالب مجزا و مختلف به تشریح برخی از نکات مدیریت دانش در حوزه نگهداری و تعمیرات خواهیم پرداخت اما اینجا کمی می خواهیم در خصوص مدیریت دانش بیاوریم.(مطالب زیر گردآوری شده از سایتهای مختلف در اینترنت می باشد)

دانش در یک سازمان عبارت است از واقعیت یا موقعیت دانستن چیزی برای آگاهی و فهم که از طریق تجربه ، مطالعه اکتشاف و ارتباط ذهنی بدست آمده و به شکل های مختلف ثبت شده باشد.

مدیریت دانش شامل چندین بخش است که عبارتند از:
۱- خلق وکسب دانش : سازمان باید به خوبی بتواند دانش مورد نیاز خود را شناسایی کند، در صورت لزوم آن را خلق کند، یا اینکه از منابع دانش خارج از سازمان کسب نماید.
۲- ذخیره سازی : دانش خلق شده یا کسب شده، باید با نیازهای شما تطبیق داده شده و به تعبیری، آماده شود و به صورت مناسب ذخیره شود تا در زمان و مکان و شرایط مورد نیاز مورد استفاده قرارگیرد.
۳- انتشار و به اشتراک گذاری : نکته قابل توجه آن است که باید از راکد ماندن دانش جلوگیری کرد زیرا تنها جریان سیال دانش است که می‌تواند چون آب جاری ارزش خود را حفظ کند و زندگی بخش باشد تا هر که تشنه آن است از آن سیراب شود. با توزیع و انتشار و اشتراک گذاری دانش بصورتی روان و سیال در می‌آید و از راکد بودن آن جلوگیری می‌کند.
۴- به کارگیری دانش: بعد از انجام مراحل فوق مدیریت دانش در سطح سازمان پیاده سازی می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هدف مدیریت دانش: ادامه متن