حفظ قابلیت اطمینان قطعات یدکی و تجهیزات انبار و انبارداری

حفظ قابلیت اطمینان قطعات یدکی و تجهیزات انبار و انبارداری

با بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PMO شش برابر سریع تر از RCM پیش بروید!!

بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PMO یکی از ابزارهای بسیار خوب و کاربردی و سریع در بهبود حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات است. در این برتری بهینه سازی نت پیشگیرانه نسبت به نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM مقایسه شده است. کلاس آموزش بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PMO و آموزش […]