ابزارهای مهندسی کیفیت در نت روز جهان جایگاه کلیدی دارند ۱

در چند هفته اخیر آمار بازدید سایت نمایان گر آن بود که هر روز از طریق موتورهای جستجو و هم چنین برخی از دوستان و اعضا سایت مطلبی تحت عنوان آشنایی با طراحی آزمایش ها Design Of Experiments بازدید گردیده است به طوری که در برخی از روزها جزو مطالب بهترین های سایت قرار میگیرد.حدود ۸ سال است که این ابزار را به صورت خودجوش و از روی علاقه مندی شخصی مطالعه آزاد ، جمع آوری منابع ، تدریس (آموزش کارگاه DOE

) و مشاوره داده می شود و این ابزار در اکثر کارخانجاتی که مشاور واحد مهندسی آنها در تکوین محصولات و بهبود فرآیندهایشان مشارکت کرده ایم استفاده بهینه شده است.

 

در طراحی و ایجاد یک واحد مهندسی کارخانه یا سازمان صنعتی سه باب اصلی را باید در نظر داشته باشید یکی مهندسی محصول ، مهندسی فرآیند و مهندسی کیفیت .

 

این سه اصل با یک دیگر تعامل و هم پوشانی فوق العاده ای دارند و باید ماتریس ارتباطات آنها با دقت طراحی شود.در مهندسی فرآیند

ادامه متن

ابزارهای مهندسی نت در RCM

در مورد نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان قبلا" مطالب پراکنده ای را ارائه داده بودیم در اینجا قصد داریم مبحث ابزارهای موردنیاز در پیاده سازی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان را طرح کنیم.برای استقرار و پیاده سازی یک سیستم در سازمانها و کارخانجات نیازمند متد و روش هایی هستیم که سیستم مورد نظرمان را به صورت سیستماتیک و منطقی جلو ببرد در فرآیند نت مبتنی بر قابلیت اطمینان نیز چنین نیازی مشاهده می گردد.قبلا" از آنکه به لیست ابزارهای مهندسی نت در نت مبتنی بر قالیت اطمینان به پردازیم بد نیست نگاهی دوباره به مفهوم نت مبتنی بر قابلیت اطمینان داشته باشیم.

آقای  John Moubray (عضو گروه MSG3 – ده سال تحقیق از سالهای ۱۹۸۳ الی ۱۹۹۲ در ۵۰۰ شرکت موفق دنیا و مقایسه نتایج RCM با شرایط حاکم بر ماشین آلات صنعتی ) نویسنده کتاب RCM2 ، فرایند RCM  را این چنین تعریف میکند:

ادامه متن