بیرینگ ها ، انواع حرکت ، مقایسه بیرینگ های ساچمه ای و یاتاقانی

بیبیرینگرینگ قطعه‌ای از ماشین است که قطعات دواری، نظیر شافت ها، لغزنده‌ها یا نوسان‌کننده‌ها را در جایشان نگه می‌دارد. دو گروه گسترده از بیرینگ‌ها وجود دارد: یاتاقانی (plain) و ساچمه‌ای(که ضد اصطکاک نیز نامیده می شوند). بیرینگ‌های یاتاقانی بر اساس حرکت لغزشی روی لایه ای از روانکار کار می کنند. بیرینگ‌های ضد اصطکاکی بر اساس حرکت چرخشی هستند، که با استفاده از گلوله‌ها یا دیگر انواع غلتک‌ها امکان‌پذیر می‌شود. در سیستم‌های روتوری مدرن که در سرعت و بارهای نسبتاً بالا کار می‌کنند، انتخاب صحیح و طراحی بیرینگ ها و ساختار نگهدارنده بیرینگ نقش کلیدی در عمر سیستم دارد.
انواع حرکت: ادامه متن

واژه نامه نگهداری و تعمیرات Total Productive Maintenance

۹- Total Productive Maintenance
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

یک نگرش مدیریتی به مباحث نگهداری و تعمیرات است.در سال ۱۹۷۱ توسط ژاپنی ها ابداع شد و لذا آمیخته با نگرش و فرهنگ ژاپن است.تا کنون سه ویرایش داشته است و در آخرین ویرایش آن هشت رکن اساسی برای پیاده سازی آن در نظر گرفته شده است:

  1. نظام آراستگی
  2. کایزن
  3. کیفیت
  4. نت برنامه ریزی شده
  5. آموزش
  6. نت اپراتوری
  7. نت اداری
  8. بهداشت صنعتی و زیست محیطی

پیاده سازی این سیستم در سازمانهای غیر ژاپنی خیلی سخت است است.محور پایه و کلیدی نت بهره ور فراگیر مشارکت کلیه پرسنل سازمان در نگهداری دارایی های فیزیکی سازمان است.

مبنای اصلی آن نت بهره ور Productive Maintenance است که مخصوص آمریکایی هاست ولی ژاپنی ها آن را گرفتند و با فرهنگ مشارکتی خود ادغام و بهبود دادند و یک Total به آن اضافه کردند!

در کتاب نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر شما ویرایش سه آن را می توانید مطالعه کنید.

۱- Maintenance
۲- Preventive Miantenance
۳- Predictive maintenance
۴- Condition-based maintenance
۵- Overall equipment effectiveness
۶- Computerized maintenance management system
۷- Availability
۸- Maintainability

واژه نامه نگهداری و تعمیرات Maintainability

۸Maintainability
قابلیت نگهداری ، نگهداشت پذیری ، تعمیر پذیری

معنی لغوی آن در لغت نامه های مختلف اینترنتی و غیره بیشتر به نگهداشت پذیری اشاره شده است ولی نگهداشت عمومی برای  مفاهیم نگهداری زیاد کاربرد نداشته است و واژه قابلیت نگهداری مفهوم بیشتری را به مخاطب می رساند و هم چنین واژه تعمیرپذیری نیز استفاده شده است که زیاد توصیه نمی شود.

قابلیت نگهداری یا ترمیم و تعمیر یک عنصر در حال تولید هنگامی­ که هیچ­گونه خللی در انجام فعالیت مورد نیاز آن وارد نشود.

۱- Maintenance
۲- Preventive Miantenance
۳- Predictive maintenance
۴- Condition-based maintenance
۵- Overall equipment effectiveness
۶- Computerized maintenance management system
۷- Availability

 

واژه نامه نگهداری و تعمیرات Availability

۷Availability
دسترسی

در استاندارد ISO 14224:2006 دسترسی را قابلیت انجام یک عمل مورد نیاز تحت شرایط معین یا در یک تناوب زمانی معین، با فرض اینکه منابع بیرونی مورد نیاز فراهم باشد ، تعریف می کند.

هم چنین در این استاندارد آمده است ، توجه کنید که تعریف “دسترسی” ارائه شده در IEC60050-191: 1990, 3.1.1 بعضا می­ تواند گمراه کننده باشد چرا که خواننده را به این سمت سوق می­دهد که مفهوم آمادگی و در دسترس بودن با قابلیت اطمینان مشابه است. این درست نیست چرا که معنی “طول بازه زمانی مفروض” به هیچ عنوان در مفاهیم دسترسی و قابلیت اطمینان یکسان نیست. اگرچه تعاریف قابلیت اطمینان و دسترسی بسیار نزدیک به هم­ می­باشند اما مفاهیم آنها به طور کلی متفاوت است.

دسترسی: تجهیزات در هر لحظه معین آماده کار باشند (بدون توجه به آنچه پیشتر اتفاق افتاده است).

قابلیت اطمینان: تجهیزات در طول یک بازه زمانی به طور پیوسته در حال کار باشند.

دسترسی عملکردی را توصیف می ­کند که بتواند بدون هیچ مشکلی قطع شود و قابلیت اطمینان عملکردی است که نمی­ تواند در طول بازه تعیین شده، قطع شود.

۱- Maintenance
۲- Preventive Miantenance
۳- Predictive maintenance
۴- Condition-based maintenance
۵- Overall equipment effectiveness
۶- Computerized maintenance management system

واژه نامه نگهداری و تعمیرات Computerized maintenance management system CMMS

۶Computerized maintenance management system
نرم افزار نگهداری و تعمیرات (سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات کامپیوتریزه شده)

مجموعه فعالیتهای حوزه نگهداری و تعمیرات که توسط نرم افزار در کامییوتر انجام می گیرد. در یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات بخش های مختلفی هم چون مدیریت درخواست های تعمیرات ، نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده ، مدیریت مکانی تجهیزات ، کدگذاری تجهیزات ، درخت تجهیز ، تهیه گزارشهای مدیریتی از شاخص های نت و غیره وجود دارد.(مخفف CMMS)

(بیشترین و بهترین مقالات در خصوص نرم افزار های نگهداری و تعمیرات را در سایت نت بهره ور فراگیر بخوانید)

۱- Maintenance
۲- Preventive Miantenance
۳- Predictive maintenance
۴- Condition-based maintenance
۵- Overall equipment effectiveness

واژه نامه نگهداری و تعمیرات Overall equipment effectiveness OEE

۵Overall equipment effectiveness
اثر بخشی کلی تجهیزات

شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات توسط آقای Seiichi Nakajima در سال ۱۹۶۰ اولین بار در ژاپن در صنعت قطعه سازی ابداع گردید.اثر بخشی کلی تجهیزات OEE شاخص کلیدی عملکردی برای نگهداری و تعمیرات ناب Lean PM و نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM می باشد.شاخص اثر بخشی تجهیزات از حاصلضرب سه شاخص دسترسی Availability ، عملکرد Performance و کیفیت Quality بدست می آید.این شاخص بیشتر برای فرآیندهای تولیدی قطعه سازی و تولید گسسته کاربرد دارد و برای فرآیندهای تولید پیوسته توصیه نمی شود.(مخفف OEE)

۱- Maintenance
۲- Preventive Miantenance
۳- Predictive maintenance
۴- Condition-based maintenance

واژه نامه نگهداری و تعمیرات Condition-based maintenance

۴- Condition-based maintenance

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر پایش وضعیت

مجموعه فعالیتهایی نگهداری و تعمیرات تجهیزات که با استفاده از تجهیزات (ترموگرافی ، ارتعاش سنجی ، آنالیز روغن و غیره) یا فعالیتهای (بازدید های لمسی و حسی) اندازه گیری برای پایش وضعیت دستگاه در حال کار انجام می گردد و می تواند نشانگر خرابی های احتمالی در دستگاه در شرایط فعلی یا آینده کار با آن باشد و از وقوع خرابی و توقف دستگاه در شرایط کاری جلوگیری می کند و باعث می شود تجهیزات در شرایط عملکردی خوب فرآیند تولید قرار گیرند. (مخفف CBM )

۱- Maintenance
۲- Preventive Miantenance
۳- Predictive maintenance

ادامه متن

واژه نامه نگهداری و تعمیرات Predictive maintenance

۳- Predictive maintenance

نگهداری و تعمیرات پیش بینانه 

مجموعه فعالیتهای طرح ریزی شده برای کنترل و پایش وضعیت بکار تجهیزات جهت شناسائی و رفع نشانه ها و عارضه های احتمالی خرابی در کارکرد تجهیز جهت پیش بینی توفقات احتمالی در آینده تجهیز ، نگهداری و تعمیرات پیش بینانه می نامند. (مخفف PdM)

۱- Maintenance
۲- Preventive Miantenance

ادامه متن

۲- واژه نامه نگهداری و تعمیرات Preventive Miantenance

۲- Preventive Miantenance

 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 

انجام سرویس ها ، نظافت ، تعویض قطعات ، بازرسی ها و کلیه فعالیتهایی که از بروز خرابی در تجهیزات جلوگیری می کنند.(مخفف PM)

۱- Maintenance

ادامه متن

۱- واژنامه تخصصی نگهداری و تعمیرات Maintenance

چند سال پیش طرحی را دنبال می کردیم که واژه ها و لغات تخصصی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات را تعریف و یکسان سازی شود.در حال حاضر در اکثر کتابها و مقالات و نشریات مرتبط با حوزه نگهداری و تعمیرات هر فردی بر اساس سلایق یا تکرار آن واژه ها در حوزه کاری خویش و عادت ، کلمات و جملات متفاوتی استفاده می کند.از طرفی خیلی هم روی مفاهیم و معنای آنها کار نشده است.
چندی قبل برای برخی دوستان یک بانک ۷۰ واژه ای در خصوص نت ارسال کردیم که نظرات را گردآوری و یک جا ارائه دهیم ولی بدلیل مشغلات کاری این مهم زمین ماند.با مطالعه کتایهای اخیر نت در زمینه های قابلیت اطمینان و نت برنامه ریزی شده به این نتیجه رسیدیم که باید این مسیر را یکبار ، هر چند طولانی طی شود و در جامعه تخصصی نت روی واژه ها به یک توافق جمعی برسیم و از آنها در کتابها و ترجمه های استفاده کنیم.
اینترنت بستر خوبی برای مشارکت جمعی است لذا از امروز در تناوب های هفتگی یا دو هفتگی یک واژه در حوزه سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات طرح می شود و تعریف و مفهوم لغوی و تشریحی آن را برای شروع ارائه می دهیم خوانندگان گرامی و صاحبان اندیشه و نت می توانند در قسمت پیام ها پیشنهادات خویش را ارائه دهند تا کم کم بعد از یک الی دو سال بانک واژه های نگهداری و تعمیرات تهیه و قابل استفاده برای کل صنعت کشور باشد.انشالله
خیلی هم تعصب بروی پارسی را پاس بداریم نداریم آنچه معنا واقعی و مرسوم را برساند کفایت می کند این طور نباشد که برای برخی واژه  ها چیز جدید و متفاوت و غامض بگوییم که مخاطب در درک هر دو هم انگلیسی و هم فارسی اش بماند!!
سعی شده است برای هر لغت لینک به ویکی پیدیا دانش نامه آزاد در اینترنت نیز لینک داده شود تا منبع خوبی برای مطالعه و تکمیل دانسته های خوانندگان محترم باشد:

۱- maintenance

نگهداری و تعمیرات 

مجموعه فعالیتهای که بر روی تجهیزات انجام می گردد تا عملکرد مناسب برای عملیات تولید با کیفیت محصول توسط تجهیزات حفظ و مستمر باشد.