سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه کارخانه را بهبود دهید.

[تعداد: ۳   میانگین: ۲.۷/۵]

در اکثر کارخانجات سیستم های نت پیشگیرانه / برنامه ریزی شده نیاز به بازنگری اصولی دارد و یکی از مشکلات کارشناسان و پرسنل فعال در واحد نت همین موضوع است و در نهایت با صرف انرژِی بیشتر در تعمیرات اضطراری روی کاهش توقفات در آینده متمرکز می شوند.اکثر واحدهای نت در صنعت کشور بیشترین زحمت فیزیکی را برای حذف توقفات و تعمیر تجهیزات متحمل می شوند و اکثر آنها افراد فنی و متخصصی در زیر سیستم های یک تجهیز می باشند. اما جای نت پیشگیرانه در سازمان خالی است در برخی از سازمانها واحدهای نت به دو گروه برنامه ریزی و فنی تقسیم بندی شده اند و واحد برنامه ریزی بر اساس داده های برنامه تولید و نت و تجهیزات شروع به ارائه برنامه نت پیشگیرانه سازمان می کند و واحد فنی ضمن درگیری در انجام فعالیتهای نت اضطراری به دنبال اجرای نت پیشگیرانه نیز می باشد.

در هنگام آدیت نت برخی از کارخانجات فرم ها و چک لیستهای پر شده و نشده درمحل دستگاه نمایانگر میزان عدم انطباق اجرای تکنیسین ها ، اپراتورهای تولید با برنامه های نت پیشگیرانه کاملا" واضح و مشخص است!!

سیستم های نت پیشگیرانه کارخانجات نیاز به بازنگری اصولی و

ادامه مطلب

چگونه نت بهره ور فراگیر را مشاوره می دهیم؟(قسمت دوم)

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

در قسمت اول اشاره به این داشتیم که برای شروع مشاوره نت بهره ور فراگیر TPM نیاز است که با آدیت نت شروع کنیم و سازمان را پایش نماییم و میزان قابلیتهای سازمان برای استقرار TPM را بسنجیم و بر مبنای آن راه و مسیر مشاوره را طراحی کنیم.

تیم همکار در زمینه نت بهره ور فراگیر TPM متناسب با سازمان شما طراحی می شود و در زمینه های ابزارهای مورد نیاز برای استقرار TPM آموزش ، نظارت ، مشاوره خواهند داد.خیلی از کارخانجات تصور خاص و محدودی نسبت به TPM دارند و فکرمی کنند که TPM منحصر به فعالیتهای نگهداری و تعمیرات است و بیشتر به PM می اندیشند.درحالی که نقش فعالیتهای واحد نت در مبحث TPM یک نقش حداقلی و حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد می باشد.و برخی نیز در مبحث TPM به دنبال ابزارها و تکنیکهای پیشرفته روز دنیا برای مدیریت فعالیتهای نت و طول عمر تجهیزات می باشند و TPM را در سطح RCM ، RCA , MFMEA , CBM , PdM و غیره تقلیل می دهند.ممکن است که از تمامی ابزارهای ذکر شده به نوعی بخواهیم در استقرار TPM استفاده کنیم ولی TPM آنها نیست.

وقتی در سازمان TPM را مستقر می کنید صفر و صد TPM برای سازمان مثل یک مقیاس اندازه گیری مشخص نیست که بعد از سه سال تلاش بخواهید ادعا کنید که TPM دارید و یا اینکه مثل گواهینامه های ایزو مدرک فارغ التحصیلی TPM را برای سازمان دریافت کنید.TPM یک جریان در رگ و پی سازمان شما است که همیشه باید در حال جاری بودن و پویا باشد و یک فرآیند است که معیار موفقیت و گام های صحیح آن با شاخص های یک فرآیند ارزیابی می شود و این شاخص توسط سازمان هدف گذاری می شود و این ادامه مطلب

چگونه نت بهره ور فراگیر را مشاوره می دهیم؟ (قسمت اول)

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

یکی از سوالات معمول در همایشها و کلاسهای آموزشی و هم چنین تماسهای مختلفی که گرفته می شود این است که نحوه مشاوره ما در استقرار نت بهره ور فراگیر چگونه است؟ و سوابق اجرایی و موفقیتهای کسب شده چیست؟

 برخی از دوستان و همکاران فعال در زمینه نت فکر می کنند که به صورت شخصی و مستقل به ارائه نت بهره ور فراگیر می پردازم و هم چنین از مشاور در کارخانجات انتظار آن را دارند که تمامی چیزها و نیازهای نت بهره ور فراگیر دقیقا” اجرا کند!

برداشت اشتباه از مفاهیم نت بهره ور فراگیر یکی از دلایل اصلی پرسش سوالات و توقعات فوق است.TPM یک ابزار یا یک تکنیک کاربردی و صنعتی صرف نیست که شما مثل دیگر ابزارها بتوانید سریع ، یکجا و بسته بندی شده تحویل بگیرید.

در برنامه مشاوره نت بهره ور فراگیر ما یک تیم از متخصصین مختلف و لازم در مبحث نت بهر ور فراگیر شرکت دارند.در قسمت مشاوره سایت به تشریح مبانی ، نحوه اجرا ، تخصص ها و دوره های آموزشی مورد نیاز در نت بهره ور فراگیر را آورده ایم.

اکثر افراد فکر می کنند که نت بهره ور فراگیر فقط منحصر به سیستم ادامه مطلب

آدیت نت راه سازمانها برای شناخت و پیاده سازی TPM

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

از چالشهای سازمانها برای پیاده سازی نت بهره ور فراگیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- عدم آشنایی به مبانی و اصول نت بهره ور فراگیر

۲- عدم شناخت سازمانها از وضعیت فعلی نگهداری و تعمیرات در کارخانه خویش

۳- ضعف در فرهنگ کار گروهی و تیمی

۴- نبود راهنمایی برای شرح گام های مورد نیاز پیاده سازی نت بهره ور فراگیر

۵- نبود آموزش استاندارد و کلاسیک در سطح کشور

۶- عدم وجود یک سیستم کارآ آموزشی در سازمانها

۷- ضعف تعهد مدیریت ارشد سازمان به نت بهره ور فراگیر بدلیل عدم شناخت

با آدیت نت می توانیم به درصد زیادی

ادامه مطلب

سیستم نت در آدیت نت۵

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]

.قسمت اول و دوم و سوم و چهارم را حتما” بخوانید.

 1. آیا سطحمورد نیاز سیستم نت در کارخانه متناسب با سیاستها و اهداف سازمان شناسائی شده است؟(نت اضطراری ، نت پیشگیرانه ، نت پیشگویانه ، نت کنش گرایانه و نت بهره ور فراگیر ، قابلیت اطمینان نت و …)
 2. آیا طرح ها ، برنامه های دستیابی به سطح نت برنامه ریزی شده (استراتژی نت در سازمان) شفاف و تدوین شده است؟ 
 3. آیا نحوه استقرار سیستم نت در کارخانه/سازمان متناسب با فرآیندهای تولید و محصول طراحی شده است؟ (نت متمرکز ، غیر متمرکز ، نیمه متمرکز و سیار …)
 4. آیا نقشه ارتباط فعالیتهای فرآیند نت با دیگر فرآیندهای سازمان ترسیم شده است؟(ورودی ها ، خروجی ها و ارتباطات داده ها با واحدها انبار ، برنامه ریزی تولید ، کیفیت ، مهندسی ، تولید)

ادامه مطلب

سازمان و استراتژی نت در آدیت نت۴

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

.قسمت اول و دوم و سوم آدیت  را حتما” بخوانید.

 1. سیاستها و اهداف سازمان تا چه اندازه ای با اصول مدیریت فعالیتهای نت در سازمان مرتبط می باشد؟ ( اهداف ، برنامه های ، ارزیابی ها ، اقدامات تعریف شده و …)
 2. آیا ساختار سازمانی و پرسنلی شرکت در ارتباط با مدیریت تجهیزات و فعالیتهای نت دارای تناسب لازم می باشد ، جایگاه واحد نت در ساختار سازمانی چگونه است؟
 3. فعالیتهای نت و ساختار نت در سازمان آیا با دیدگاه فرآیندی طراحی شده است ؟ (فرآیند ، روش اجرایی ، فرمها ارزیابی ها ، دستورالعملهای ، ماتریس های ارتباط فرآیندها ، واحدهای سازمان و …)
 4. آیا نحوه ارتباط فعالیتهای نت

ادامه مطلب

آدیت (ممیزی) نگهداری و تعمیرات ۳

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

ممکن است این مطلب را قبلا”” در سایت قدیمی نت بهره ور فراگیر مطالعه کرده باشید ولیکن بخاطر اهمیت موضوع و تهیه مقاله آدیت نت در همایش نت بهره ور فراگیر مجدد تمامی قسمتهای آن در این هفته درج می گردد.قسمت اول و دوم را حتما” بخوانید.

در این قسمت به مرور قسمتهای چک لیست آدیت نت و نحوه امتیاز دهی آن می پردازیم .چک لیست از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

 

 • سوالات
 • امتیاز دهی
 • نمودارهای تجزیه و تحلیل

 

در قسمت سوالات در ۷ موضوع اصلی کل فعالیتهای نت بررسی می شود:

ادامه مطلب

آدیت (ممیزی) نگهداری وتعمیرات ۲

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

ممکن است این مطلب را قبلا”” در سایت قدیمی نت بهره ور فراگیر مطالعه کرده باشید ولیکن بخاطر اهمیت موضوع و تهیه مقاله آدیت نت در همایش نت بهره ور فراگیر مجدد تمامی قسمتهای آن در این هفته درج می گردد.قسمت اول را حتما” بخوانید.

تعریف آدیت نت (نگهداری و تعمیرات)

 

طرحریزی، اجرا، ارزیابی و مستندسازی جهت :

 

·         بررسی :  الزامات ، کفایت و اثر بخشی فعالیتهای نت

 

·         از : مستندات، امکانات و تجهیزات سازمان

 

·         بر روی کلیه: فعالیتهای مرتبط با نگهداری و تعمیرات

 

·         در : واحدهای مختلف سازمان (واحد نت ، تولید ، مهندسی ، مدیریت و …)

 

·         براساس : چک‌لیست آدیت فعالیتهای نت

 

·         در زمان : تعریف‌شده مورد نیاز

 

·         توسط : فرد مستقل (آدیتور – آشنا به مباحث نت و آموزش دیده در خصوص آدیت)

 

 

 

هدف از آدیت نت (نگهداری و تعمیرات)  

ادامه مطلب

آدیت (ممیزی) نگهداری و تعمیرات ۱

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

ممکن است این مطلب را قبلا”” در سایت قدیمی نت بهره ور فراگیر مطالعه کرده باشید ولیکن بخاطر اهمیت موضوع و تهیه مقاله آدیت نت در همایش نت بهره ور فراگیر مجدد تمامی قسمتهای آن در این هفته درج می گردد.

در خصوص مبحث نت تاکنون در مورد آدیت یا همان ممیزی واحد نت مطالب پراکنده و در قالبهای ارزیابی اثر بخشی نت و یا چک لیست ارزیابی و غیره مطرح شده است و اگر در آنها دقت کنید به صورت هم تخصصی و هم سیستمی نظر نشده است و بیشتر جمع آوری سوالاتی است مرتبط با نت که وجود آنها فقط چک می شود در این مبحث تصمیم دارم به لحاظ سیستمی به این موضوع بنویسم و موضوع را به لحاظ حرفه ای باز کنم.

ابتدا نگاهی به مفهوم آدیت

ادامه مطلب