آموزش مجازی مدیریت دارایی های فیزیکی مبتنی بر استاندارد ایزو ۵۵۰۰۱

دوره آموزش مجازی مدیریت دارایی های فیزیکی

۳ روزه هر روز ۳ ساعت و ۳ جلسه

مدرس آقای دکتر جلالی

استاندارد ایزو ۵۵۰۰۱ ، ۵۵۰۰۱ ، ۵۵۰۰۲

تشریح مفاد استاندارد ایزو ۵۵۰۰‍۱ در خصوص مدیریت دارایی های فیزیکی

۲۵ و ۲۷ و ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰

به سبد خرید اضافه کنید