آموزش مجازی نگهداری و تعمیرات و دارایی فیزیکی

آموزش مدیریت پروژه اورهال (تعمیرات اساسی)

نام دوره: 

مدیریت پروژه اورهال (تعمیرات اساسی)

به سبد خرید اضافه کنید

در این دوره به مباحث مدیریت پروژه های اورهال در صنایع تولیدی و بزرگ پرداخته می شود و شما با چرخه عمر یک پروژه اورهال یا تعمیرات اساسی کاملا آشنای می شوید و اینکه در هر مرحله از چرخه عمر پروژه چه فعالیت های اصلی باید مدنظر باشد را کسب می کنید و هم چنین بیشترین فعالیت های نگهداری و تعمیرات مورد نیاز تجهیزات در پروژه اورهال لیست و ذکر شده است و دید بسیار خوبی در مدیریت پروژه های اورهال و مراحل اجرایی آن به شما می دهد

فیلم جلسه اول دوره مدیریت پروژه اورهال (تعمیرات اساسی)

مدرس دوره:
آقای مهندس ناصر جلالی (دریافت رزومه)

اهداف:

  1. آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه در نت
  2. چگونه تبیین یک پروژه تعمیرات اساسی
  3. مراحل چرخه عمر تعمیرات اساسی

خلاصه محتوی:

  1. تبیین تعاریف و مفاهیم اصول تعمیرات اساسی
  2. مدیریت پروژه و جایگاه تعمیرات اساسی در آن
  3. چرخه عمر پروژه اورهال
  4. شرح فعالیت های هر مرحله از چرخه عمر اورهال
  5. انواع گزارشات و پایش های تعمیرات اساسی
  6. لیستی از فعالیت های عمده در تعمیرات اساسی در کارخانجات بزرگ

مخاطبان:
واحدهای نت و فنی، مهندسی و تولید

مستندات دریافتی:
جزو ، استاندارد BMBOK 2017 ، فیلم های دوره ۳ عدد

بعد از خرید و بازگشت به سایت لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد و بعد می توانید تک تک مستندات فوق را دانلود کنید.

صدور گواهی نامه آموزشی:
برای این دوره گواهی نامه صادر می شود

به سبد خرید اضافه کنید