آموزش مجازی نگهداری و تعمیرات و دارایی فیزیکی

آموزش هزینه چرخه عمر تجهیزات LCC

نام دوره: 

هزینه چرخه عمر تجهیزات LCC

به سبد خرید اضافه کنید

برای اولین بار در سطح کشور این دوره متمرکز بر هزینه چرخه عمر تجهیز در راستای نگهداری و تعمیرات و دارایی های فیزیکی برگزار می شود در اکثر دوره های مشابه به مباحث اقتصاد مهندسی و تصمیم گیری خرید تجهیزات برای ساخت کارخانجات جدید پرداخته می شود ولی در این دوره به مدیریت هزینه های چرخه عمر در راستای کمینه کردن آنها می پردازد و برای کسانی در واحدهای فنی و حوزه برنامه ریزی نت از هر رسته و رشته تحصیلی که باشند دید خوبی نسبت به مدیریت هزینه های نت و دارایی های فیزیکی سازمان می دهد.

بخش اول فیلم هزینه چرخه عمر تجهیزات

مدرس دوره:
آقای مهندس ناصر جلالی (دریافت رزومه)

اهداف:

  1. آشنایی با نحوه گردآوری داده‌های چرخه عمر تجهیز
  2. معرفی استاندارد چرخه عمر تجهیز
  3. نحوه محاسبات و تحلیل چرخه عمر تجهیزات
  4. آشنایی با مفاهیم و تعاریف چرخه عمر تجهیزات

خلاصه محتوی:

  1. تشریح چرخه عمر تجهیزات و طبقه‌بندی هزینه‌های آنها
  2. نحوه محاسبه و فرمول‌های هزینه چرخه عمر تجهیزات
  3. چگونگی بهره‌مندی از محاسبات هزینه چرخه عمر تجهیزات
  4. نحوه گردآوری داده‌های و اطلاعات محاسباتی هزینه چرخه عمر

مخاطبان:
واحدهای نت و فنی، مهندسی و تولید

مستندات دریافتی:
جزو ، استانداردها ، مستندات ، فیلم های دوره حدود ۶ عدد است

بعد از خرید و بازگشت به سایت لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد و بعد می توانید تک تک مستندات فوق را دانلود کنید.

صدور گواهی نامه آموزشی:
برای این دوره گواهی نامه صادر می شود

به سبد خرید اضافه کنید