دوره آموزش طرح‌ریزی فرآیندهای مدیریت نگهداری و تعمیرات

دوره آموزش طرح‌ریزی فرآیندهای مدیریت نگهداری و تعمیرات

شروع دوره چگونه است؟ از هر زمانی که شما در دوره ثبت نام کنید لینک دانلود جزو و مستندات مربوط به آن را دریافت می کنید و دوره برای شما آغاز شده است. بعد از انجام عملیات خرید و پرداخت به سایت مجدد ارجاع داده می شوید و لینک دانلود فایل یا فایل های دوره (شامل پاورپوینت به شکل شواسلاید و برخی از دوره ها همراه با فایل‌های PDF تکمیلی است) را دریافت می کنید.

صدور گواهینامه: برای این دوره گواهی نامه صادر می شود گواهینامه شامل 16 ساعت آموزش معادل 2 روز است (در صورت تقاضا برای صدور گواهینامه فرم – تقاضا صدور گواهینامه – را بعد از گذراندن دوره پر فرمایید.)

عنوان دوره : طرح‌ریزی فرآیندهای نگهداری و تعمیرات در سازمان

اهداف دوره

 1. آشنائی با مبانی طرح ریزی فرآیندهای نگهداری و تعمیرات
 2. بهبود فرآیندهای نگهداری و تعمیرات سازمان

مخاطبين دوره

 1. مدیران واحد های نگهداری و تعمیرات
 2. مدیران واحد های تضمین کیفیت یا سیستم ها و روشها
 3. کارشناسان واحد نگهداری و تعمیرات

سرفصل دوره

 1. آشنائی با سیستم و طرح ریزی فرآیند
 2. تعریف فرآیند و واژه ها کلیدی
 3. ساختار فرآیند
 4. طرح لاک پشتی فرآیند
 5. ساختار فرآیند نگهداری و تعمیرات
 6. ارتباط فرآیند نت با دیگر فرآیندهای سازمان
 7. محتویات فرآیند نت
 8. مستندات فرآیند نت
 9. روش اجرائی
 10. دستورالعمل های سیستمی
 11. فرم های نت
 12. نمونه طرح ریزی شده فرآیند نت
 13. کارگاه عملی طرح ریزی فرآیند نت و اصلاح ایرادات

کارگاه عملی دوره آموزشی را انجام داده و اطلاعات را از طریق فرم ارسال کارگاه آموزش مجازی نت ارسال نمایید.

دوره آموزش طرح‌ریزی فرآیندهای مدیریت نگهداری و تعمیرات
دوره آموزش طرح‌ریزی فرآیندهای مدیریت نگهداری و تعمیرات

ثبت نام دوره

کلاس مجازی آموزش طرح ریزی فرآیند نگهداری و تعمیرات در سازمان

اگر به صورت آنلاین نمی توانید پرداخت کنید

شماره حساب برای واریز هزینه بانک ملت

شماره کارت 6104337946581798

شماره حساب: 1402005385   بنام: ناصر محمدی جلالی

سپس مشخصات پرداخت را را در فرم  ثبت اطلاعات دوره آموزشی وارد کنید.