آموزش مجازی نگهداری و تعمیرات و دارایی فیزیکی

هزینه نگهداری و تعمیرات PM Cost آموزش با امکان دانلود فیلم ها

نام دوره:  

مدیریت هزینه نگهداری و تعمیرات PM Cost

به سبد خرید اضافه کنید

در این دوره به تشریح انواع مدل های محاسباتی و کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات پرداخته می شود و بهترین مدل برای مدیریت نگهداری و تعمیرات معرفی و با نمونه مثالی نحوه محاسبات تشریح می گردد و هم چنین در خصوص شاخص ها و گزارشات محاسبه هزینه نگهداری و تعمیرات صحبت می شود و اینکه چگونه آنها را تحلیل کنید تا برای برنامه ریزی و مدیریت نگهداری و تعمیرات و بودجه بندی نت سازمان پیشرو باشید.

فیلم بخش اول دوره آموزش هزینه نگهداری و تعمیرات

مدرس دوره:
آقای مهندس ناصر جلالی (دریافت رزومه)

اهداف:

  1. طبقه بندی و گردآوردی داده‌های هزینه های نگهداری و تعمیرات
  2. آشنایی با تحلیل و شاخص‌های هزینه های تعمیراتی
  3. اهداف و برنامه‌های اجرای مدیریت هزینه نگهداری و تعمیرات
  4. نحوه مدیریت و کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات در سازمان

خلاصه محتوی:

  1. مدل های محاسبه هزینه های نگهداری و تعمیرات
  2. نحوه طبقه بندی و گروه بندی هزینه های نگهداری و تعمیرات
  3. نمونه محاسبه هزینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات
  4. شاخص های و گزارشات هزینه های نگهداری و تعمیرات
  5. تحلیل داده‌های هزینه‌های نت برای برنامه ‎ریزی و بودجه‌بندی
  6. نکات مهم و پیشنهادی برای محاسبه و تحلیل هزینه های نت

مخاطبان:
واحدهای نت و فنی، مهندسی و تولید

 مستندات دریافتی:
جزو ، استانداردها و ۳ عدد فیلم دوره به شکل تصویر و صوتی

بعد از خرید و بازگشت به سایت لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد و بعد می توانید تک تک مستندات فوق را دانلود کنید.

صدور گواهی نامه آموزشی:
برای این دوره گواهی نامه صادر می شود

به سبد خرید اضافه کنید