خرید کتاب شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات KPI

[تعداد: 7    میانگین: 2.9/5]
کتاب شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI

کتاب شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI

آنچه را که بتوان اندازه‌گیری کرد، می‌توان مدیریت کرد. مدیریت نگهداری و تعمیرات نیازمند سنجه‌ها یا شاخص‌هایی است که بتواند فرآیند، نیروی انسانی، قابلیت اطمینان تجهیزات و هزینه‌های نگهداری و تعمیرات سامان‌دهی و بهبود دهد.
برای مدیریت فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات سازمان نیاز است که بدانید: چه چیزی اندازه‌گیری شود؟ در چه سطحی اندازه‌گیری شود؟ چگونه تحلیل گردد؟ و چه اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و بهبود برای رسیدن به اهداف تعریف و اجرا شود؟ و در نهایت اثربخشی فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و اقدامات اصلاحی اندازه‌گیری و تحلیل گردد.
استاندارد EN15341 یکی از مراجع استاندارد اروپائی است که به تببین موارد فوق با زبان ساده، همراه با فرمول محاسباتی و تبیین مفاهیم شاخص‌های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات KPI پرداخته است. این ترجمه مبتنی بر آخرین ویرایش در سال ۲۰۰۷ میلادی می‌باشد.
استاندارد EN15341 ایده دهنده برای شروع با فرمول‌های ساده در محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات KPI می‌باشد. نباید به عنوان یک مرجع نهائی و قطعی در سازمان درنظر بگیرید. چون تناسب فرآیندها و نوع فعالیت‌های سازمان مهم است.
در وب سایت نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر TPM www.irantpm.ir متن استاندارد انگلیسی EN15341 و مراجع دیگر در خصوص استانداردها و شاخص‌های کلیدی عملکرد KPI مدیریت نگهداری و تعمیرات تقدیم شده است.

بعد از تکمیل فرآیند خرید به سایت مجدد ارجاع می شوید و لینک دانلود را دریافت می کنید و مستقیما کتاب را دانلود می کنید. حتما دقت کنید فایل در هنگام دانلود کجا ذخیره می کنید.در ضمن پسورد کتاب www.irantpm.ir است با حروف کوچک و پشت سرهم، نقطه های بین آدرس پسورد را دقت کنید.