دانلود فیلم نگهداری و تعمیرات و ویدئو آموزش نگهداری و تعمیرات

فیلم‌های آموزش نگهداری و تعمیرات 

این فیلم‌های به صورت رایگان است.

برای دانلود فیلم‌ها به وب سایت آپارات نت مراجعه شود.

این مجموعه به مرور زمان تکمیل می‌گردد.

شاخص های قابلیت اطمینان تجهیزات MTBF , MTTF , MTTR

شاخص های قابلیت اطمینان تجهیزات MTBF , MTTF , MTTR 2

چگونگی بهبود سریع و موثر نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

سطح ثبت اطلاعات در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM

نقشه راه استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات

مدیریت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مدیریت هزینه های نت

طرح ریزی زیر فرآیندهای مدیریت نگهداری و تعمیرات

قواعد فرآیند درخواست کار و دستورکار نگهداری و تعمیرات

معرفی ارکان نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM

معرفی کتاب نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

1. نرم‌افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات MKMS مخصوص صنایع بزرگ و حرفه ای ، تحت وب و شبکه سازمان ، مطابق استاندارد ایزو 14224

2. نرم‌افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات PMworks برای صنایع متوسط و کوچک ، تحت شبکه ، مطابق استانداردهای نگهداری و تعمیرات

ویدئو و فیلم نگهداری و تعمیرات و آموزش نگهداری و تعمیرات
ویدئو و فیلم نگهداری و تعمیرات و آموزش نگهداری و تعمیرات