فیلم‌های معرفی دوره‌های آموزشی

این فیلم‌های به صورت رایگان است.

برای دانلود فیلم‌ها به وب سایت آپارات نت مراجعه شود.

این مجموعه به مرور زمان تکمیل می‌گردد.

معرفی دوره آموزش نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM

معرفی دوره آموزش روش‌های تجزیه و تحلیل خرابی‌ها RCFA

معرفی دوره آموزش بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

معرفی دوره آموزش شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نت KPI

معرفی دوره آموزش نگهداری و تعمیرات بهره ورفراگیر TPM

معرفی دوره آموزش شاخص کلی تجهیزات OEE

معرفی دوره آموزش مدیریت دارایی های فیزیکی PAM

معرفی دوره آموزش استاندارد ایزو ۱۴۲۲۴ قابلیت اطمینان

معرفی دوره آموزش اصول و روش های پایش وضعیت تجهیزات CM

معرفی دوره آموزشی ارتعاش سنجی در پایش وضعیت تجهیزات

معرفی دوره آموزش نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

۱٫ نرم‌افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات MKMS مخصوص صنایع بزرگ و حرفه ای ، تحت وب و شبکه سازمان ، مطابق استاندارد ایزو ۱۴۲۲۴

۲٫ نرم‌افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات PMworks برای صنایع متوسط و کوچک ، تحت شبکه ، مطابق استانداردهای نگهداری و تعمیرات