نوشته‌ها

سیستم نت در آدیت نت۵

.قسمت اول و دوم و سوم و چهارم را حتما” بخوانید.

 1. آیا سطحمورد نیاز سیستم نت در کارخانه متناسب با سیاستها و اهداف سازمان شناسائی شده است؟(نت اضطراری ، نت پیشگیرانه ، نت پیشگویانه ، نت کنش گرایانه و نت بهره ور فراگیر ، قابلیت اطمینان نت و …)
 2. آیا طرح ها ، برنامه های دستیابی به سطح نت برنامه ریزی شده (استراتژی نت در سازمان) شفاف و تدوین شده است؟ 
 3. آیا نحوه استقرار سیستم نت در کارخانه/سازمان متناسب با فرآیندهای تولید و محصول طراحی شده است؟ (نت متمرکز ، غیر متمرکز ، نیمه متمرکز و سیار …)
 4. آیا نقشه ارتباط فعالیتهای فرآیند نت با دیگر فرآیندهای سازمان ترسیم شده است؟(ورودی ها ، خروجی ها و ارتباطات داده ها با واحدها انبار ، برنامه ریزی تولید ، کیفیت ، مهندسی ، تولید)

ادامه نوشته

سازمان و استراتژی نت در آدیت نت۴

.قسمت اول و دوم و سوم آدیت  را حتما” بخوانید.

 1. سیاستها و اهداف سازمان تا چه اندازه ای با اصول مدیریت فعالیتهای نت در سازمان مرتبط می باشد؟ ( اهداف ، برنامه های ، ارزیابی ها ، اقدامات تعریف شده و …)
 2. آیا ساختار سازمانی و پرسنلی شرکت در ارتباط با مدیریت تجهیزات و فعالیتهای نت دارای تناسب لازم می باشد ، جایگاه واحد نت در ساختار سازمانی چگونه است؟
 3. فعالیتهای نت و ساختار نت در سازمان آیا با دیدگاه فرآیندی طراحی شده است ؟ (فرآیند ، روش اجرایی ، فرمها ارزیابی ها ، دستورالعملهای ، ماتریس های ارتباط فرآیندها ، واحدهای سازمان و …)
 4. آیا نحوه ارتباط فعالیتهای نت

ادامه نوشته

آدیت (ممیزی) نگهداری و تعمیرات ۳

ممکن است این مطلب را قبلا”” در سایت قدیمی نت بهره ور فراگیر مطالعه کرده باشید ولیکن بخاطر اهمیت موضوع و تهیه مقاله آدیت نت در همایش نت بهره ور فراگیر مجدد تمامی قسمتهای آن در این هفته درج می گردد.قسمت اول و دوم را حتما” بخوانید.

در این قسمت به مرور قسمتهای چک لیست آدیت نت و نحوه امتیاز دهی آن می پردازیم .چک لیست از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

 

 • سوالات
 • امتیاز دهی
 • نمودارهای تجزیه و تحلیل

 

در قسمت سوالات در ۷ موضوع اصلی کل فعالیتهای نت بررسی می شود:

ادامه نوشته

آدیت (ممیزی) نگهداری و تعمیرات ۱

ممکن است این مطلب را قبلا”” در سایت قدیمی نت بهره ور فراگیر مطالعه کرده باشید ولیکن بخاطر اهمیت موضوع و تهیه مقاله آدیت نت در همایش نت بهره ور فراگیر مجدد تمامی قسمتهای آن در این هفته درج می گردد.

در خصوص مبحث نت تاکنون در مورد آدیت یا همان ممیزی واحد نت مطالب پراکنده و در قالبهای ارزیابی اثر بخشی نت و یا چک لیست ارزیابی و غیره مطرح شده است و اگر در آنها دقت کنید به صورت هم تخصصی و هم سیستمی نظر نشده است و بیشتر جمع آوری سوالاتی است مرتبط با نت که وجود آنها فقط چک می شود در این مبحث تصمیم دارم به لحاظ سیستمی به این موضوع بنویسم و موضوع را به لحاظ حرفه ای باز کنم.

ابتدا نگاهی به مفهوم آدیت

ادامه نوشته