نوشته‌ها

آرشیو فنی تجهیزات در نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS

modelhouse_suprun_226x150آرشیو فنی تجهیزات واحد نگهداری و تعمیرات یک سازمان یکی از کلیدی ترین بخش ها می باشد حال چه از نرم افزار نگهداری و تعمیرات بهره CMMS ببرید و چه نداشته باشید باید آرشیو فنی تجهیزات کامل و بروز باشد و از همه مهم تر دسترسی کلیه پرسنل نگهداری و تعمیرات سازمان قرار داشته باشد.

در اینجا به طرح نیازمندیهای یک آرشیو فنی برای تجهیزات یک سازمان صنعتی پرداخته شده است.این مباحث باید در نرم افزار های نگهداری وتعمیرات نیز رعایت گردد.کلیه بندها از نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMworks  استخراج شده است  ادامه نوشته