نوشته‌ها

آنالیز ارتعاش پمپ‌ها ، متدهای پیشرفته

Condition_Monitoring_Shaft_Alignment_001_240یافتن فرکانس ارتعاش
به غیر از ماشین‌های خیلی ساده، ارتعاش اغلب ترکیبی از چند جز فرکانسی با دامنه‌های مختلف است. برای عیب‌یابی‌های دقیق‌تر عیوب ماشین باید این فرکانس‌ها را تفکیک کرد. این فصل روش‌های در دسترس را تشریح خواهد کرد. یکی از کامل‌ترین رفع عیب‌هایی که می‌توان در اکثر کتاب‌های موجود یافت در این بخش وجود دارد. برخی از آن‌ها در فهرست منابع کتاب آمده است. Goldman 1999 نقطه شروع خوبی است، و www.ILearninteractive.com  برای آموزش این مباحث توصیه می‌شود.

ارتعاش سنجی در حوزه‌ی زمان که روی اسیلسکوپ ملاحظه می‌شود معمولا نشان می‌دهد ادامه نوشته

آنالیز ارتعاش پمپ‌ها (پایه)

uptime_aprmay11_art13-01همه ی ماشین‌ها، از جمله پمپ‌ها، تا حدی ارتعاش می‌کنند، اما این سوال اغلب وجود دارد؟
• چه میزان ارتعاش زیاد است؟
• اگر ارتعاش زیاد است، علت آن چیست و چگونه می‌توان آن را حل کرد؟
• حتی اگر میزان آن زیاد نباشد، ارتعاش چه چیز دیگری به ما می گوید؟
اندازه‌گیری و آنالیز ارتعاش به این سوالات پاسخ می‌دهد. در کل اندازه‌گیری و آنالیز ارتعاش یک روش مراقبت وضعیت کاربردی برای ماشین‌های دوار است. اغلب اوقات ارتعاشات ماشین‌های دوار یک حرکت تناوبی اجباری تحریک شده با نیروهای داخلی یا خارجی آن است. میزان ارتعاش به موارد زیر بستگی دارد:
• نیروی تحریک
• فرکانس این نیروی تحریک چقدر به رزونانس سازه یا مضاربش (هارمونیک‌هایش) نزدیک است
• مهارهای سازه پمپ در معرض ارتعاش
صوت ارتعاش قابل شنیدنی است که به هوا انتقال یافته است، و لذا اغلب به ارتعاش ماشین‌ها یا سازه‌ها مرتبط است. بخاطر اثرات محیطی، صدا نسبت به ارتعاش کمتر قابل اندازه‌گیری است اما با تکنیک‌های جدید استفاده از آن بیشتر شده است.
وقتی پمپ در بهترین نقطه راندمان BEP کار می کند کمترین ارتعاش را ادامه نوشته