نوشته‌ها

دانلود استانداردهای مرجع برای آنالیز و پایش وضعیت ارتعاشات تجهیزات

مطمئنا باید این مقاله ده صفحه ای را دانلود کنید برای کلیه دوستانی که در مبحث نگهداری و تعمیرات فعال هستند و با سیستم نگهداری و تعمیرات پیش بینانه PdM آشنا و کار می کنند این سند مرجع خوبی برای آشنائی و معرفی استانداردهای مرجع برای آنالیز و پایش وضعیت CM ارتعاشات تجهیزات می باشد.در این مقاله کلیه مراجع استانداردهای ایزو در خصوص پایش وضعیت ارتعاشات تجهیزات مختلف اشاره شده است و جداول خوبی برای تفکیک آنها دارد.

اخیرا که در بندر امام خمینی بودیم یکی از سوالاتی که دوستان فعال در نت تجهیزات خشکی و دریایی می کردند این بود که مراجع و استانداردهای ارتعاش سنجی را معرفی کنیم این مقاله این امکان را بخوبی برای آشنائی با استانداردهای ایزو در خصوص ارتعاشات را می دهد.

به زودی یکی از این استانداردها را هم برای دانلود در سایت درج خواهیم کرد.استانداردهای مرجع برای آنالیز و پایش وضعیت ارتعاشات تجهیزات را دانلود کنید.