نوشته‌ها

جایگاه سازمانی انبار قطعات یدکی

معضل همیشگی واحدهای نگهداری و تعمیرات سازمان های بزرگ صنعتی دسترسی به قطعات یدکی موردنیاز برای تعمیر و تعویض تجهیزات سازمان است.
قراردادن انبار قطعات یدکی در زیرمجموعه واحد مالی یکی از اشتباهات استراتژیک اکثر سازمان های دولتی و بزرگ صنعتی است. بخصوص اینکه لینک شدن انبار قطعات یدکی به سیستم مدیریت مالی از واجبات و پیش فرض های اشتباه عادت شده در اذهان مدیران مالی و عامل سازمان هاست!!
در بخش خصوصی سازمان های هوشمند ادامه نوشته

گردش کار قطعات یدکی مستعمل و بازسازی شده در سازمانهای بزرگ

Product3یکی از دوستان قدیمی و گرامی از سازمان بزرگ دولتی سوالی را در زمینه قطعات یدگی مستعمل و بازسازی شده طرح نموده بودند که به شرح زیر به اطلاع خوانندگان سایت نت بهره ور فراگیر می رسد:

سوال:

قطعات ورودی به انبار(خرید، ساخت، بازسازی) توسط گروه کنترل کیفی تایید می شود. اما قطعاتی که از روی تجهیز باز می شوند به انبار ادامه نوشته