نوشته‌ها

اهداف کلیدی در نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
  1. حذف توقفات اضطراری تجهیزات
  2. مشارکت همگانی برای حفظ سرمایه های ملی (تجهیزات)
  3. حذف اتلافات و هزینه های پنهان در تولید
  4. فرهنگ سازی و ایجاد نگرش نگهداری تجهیزات بجای تعمیر آنها