نوشته‌ها

کتاب ترجمه استاندارد مدیریت دارایی ها ایزو ۵۵۰۰۱ چاپ شد

cover 25۵ شنبه چاپخانه دانشگاه فردوسی مشهد کتاب ترجمه استاندارد مدیریت دارایی ها ایزو ۵۵۰۰۱ را چاپ کرد.به زودی در سایت سیستم خرید کتاب راه اندازی می شود.امیدوارم گام موثری در ارتقا سیستم های مدیریت دارایی های فیزیکی بخصوص نگهداری و تعمیرات سازمان های صنعتی کشورمان باشد.انشالله

توجه داشته باشید سازمان ها برای استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی اقدام به کسب استاندارد ایزو ISO 55001 می کنند و استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰ به تشریح مفاهیم و واژگان می پردازد و ایزو ۵۵۰۰۲ راهنمای استقرار ایزو ۵۵۰۰۱ می باشد و این نکته در اکثر مقالات ، کنفرانس ها و جزوات آموزشی اخیر اشتباه بیان شده است و کل را ایزو ۵۵۰۰۰ بیان می کنند.

در کتاب چاپ شده هر سه استاندارد با هم ترجمه شده است! موفق باشید

شمارش معکوس چاپ کتاب مدیریت دارایی های فیزیکی ایزو ۵۵۰۰۱

cover 25کتاب ایزو ۵۵۰۰۱ ترجمه سه استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰ و ۵۵۰۰۱ و ۵۵۰۰۲ می باشد که قبلا متن اصلی استاندارد را در سایت برای دانلود تقدیم کرده بودیم. کتاب آماده شده است و مجوز و مراحل ویراستاری ادبی آن هم تمام شده است و رفت به چاپخانه دانشگاه فردوسی مشهد و اگر انشالله اوضاع خوب باشد تا دو هفته دیگر تقدیم خوانندگان سایت نت بهره ور فراگیر خواهد شد.

 

دانلود استاندارد ISO 55001 – 2014 مدیریت دارایی های فیزیکی

جهت اطلاع خوانندگان سایت نت بهره ور فراگیر می رسانیم که استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰، ISO 55000 – 2014 که هفته پیش برای دانلود در سایت قرار گرفت ترجمه شده است و در حال ویرایش می باشد.همان طور که گفته شده بود استاندارد ISO 55001 – 2014 مدیریت دارایی های فیزیکی  برای دانلود آماده شده است :

ISO 55001-2014

 

فردا استاندارد ایزو ۵۵۰۰۲ تقدیم می شود همراه باشید

و

نگهداری و تعمیرات را در فیس بوک فراموش نکنید.