نوشته‌ها

این روزها با نگهداری و تعمیرات چگونه می گذرد!؟

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

dekorkep_5روزهای خوبی برای کارخانجات صنعت و کلا حوزه صنعت کشور رقم نمی خورد همه در انتظار یک ماه آینده هستند.از طرفی هنوز بودجه کل کشور تایید نشده است و اگر هم مراحل تایید آن بگذرد که در حال گذر است! موضوع بورکراسی توزیع آن به سازمانهای بزرگ دو ماهی طول می کشد و یا توجه به جریانات انتخابات ممکن است این زمان دو الی سه ماه چند ماهی بیشتر طول بکشد که تا حدود زیادی طبیعی است! اما از طرفی صنایع خصوصی اکثرا در پیمانکاری صنایع بزرگ هستند و انتظار می کشند.دیگر صنایع کوچک هم با نوسانات ارز و مواد اولیه بالا و پایین می روند وکشتی سازمان خود را می رانند که به صخره های اتلاف هزینه ها برنخورد و سقوط نکنند!

لذا حوزه نگهداری و تعمیرات از طرفی کلیدی می شود چون اگر غافل شوند خط تولید با توقفات زیادی مواجه می شود و از طرفی در چشم همه به دید هزینه زایی نگریسته می شود.پس حوزه تعمیرات از حوزه نگهداری جلوتر می افتد! و همه منتظرند که چند ماهی را این طور مثل ماه های پیش سر کنند تا ببینند چه می شود!

اما نگرش مدیریتی اینجا خیلی موثر می افتد سازمانهایی که آینده نگر هستند بروی نگرش نگهداری ادامه مطلب …