نوشته‌ها

چک لیست بازرسی دیداری ( چشمی )

بازرسی چشمی یک تجهیز در حال کار پارامتر مهمی در آزمونهای ارتعاش سنجی می باشد که می تواند سر نخ های با ارزشی در خصوص وضعیت کار تجهیز مثل وضعیت دور بر دقیقه تجهیز و یا افت فشار و غیره را مشخص نماید. در چک لیست بازرسی چشمی تست ارتعاش آیتم های زیر توصیه می شود که بررسی گردند:

  1. آیا صداهای غیر معمول وجود دارد؟
  2. آیا یاطاقان ها از حد عادی داغتر هستند؟
  3. آیا میزان لرزش را بیش از حد نرمال احساس می کنید؟
  4. آیا چیز غیرعادی در مورد عملکرد دستگاه وجود دارد؟ ادامه نوشته