نوشته‌ها

بیرینگ ها ، انواع حرکت ، مقایسه بیرینگ های ساچمه ای و یاتاقانی

بیبیرینگرینگ قطعه‌ای از ماشین است که قطعات دواری، نظیر شافت ها، لغزنده‌ها یا نوسان‌کننده‌ها را در جایشان نگه می‌دارد. دو گروه گسترده از بیرینگ‌ها وجود دارد: یاتاقانی (plain) و ساچمه‌ای(که ضد اصطکاک نیز نامیده می شوند). بیرینگ‌های یاتاقانی بر اساس حرکت لغزشی روی لایه ای از روانکار کار می کنند. بیرینگ‌های ضد اصطکاکی بر اساس حرکت چرخشی هستند، که با استفاده از گلوله‌ها یا دیگر انواع غلتک‌ها امکان‌پذیر می‌شود. در سیستم‌های روتوری مدرن که در سرعت و بارهای نسبتاً بالا کار می‌کنند، انتخاب صحیح و طراحی بیرینگ ها و ساختار نگهدارنده بیرینگ نقش کلیدی در عمر سیستم دارد.
انواع حرکت: ادامه نوشته