نوشته‌ها

کلاس آموزش مجازی تکنیک مراحل گام به گام چرا – چرا در نت

[show_wp_shopping_cart]

تمام سعی ما این است که آموزش نگهداری و تعمیرات ساده ، کاربردی و قابل اجرا برای کلیه سطوح سازمانی پرسنل نت ارائه شود.

dominos_mevans_226x150این یک کلاس کوتاه ؛ کاربردی و کلاسیک در زمینه تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خرابی ها RCFA می باشد.تکنیک چرا – چرا اگر به خوبی درک شده باشد و به صورت فراگیر در سطح نت تکنیسین ها و کارشناسان واحد نت استفاده شود این فرصت را به سازمان می دهد که تمامی تعمیرات اضطراری سازمان با تحلیل های عمیق همراه گردد و جلو برخی دوباره کاری ها و تکرار وقوع خرابی ها مضمن را در تجهیزات سازمان بگیرد.

با آنکه بسیاری از افراد با این تکنیک به صورت شفاهی یا خواندی آشنایی مقدماتی دارند ولی اینکه آن را چطور در حوزه نت تجهیزات کاربردی کنند واز آن بهره ببرند توجه ، تجربه و آشنایی کامل ندارند.سعی شده است در این کلاس به زبان ساده و فارغ از اصطلاحات غامض گام به گام تکنیک چرا – چرا را برای تجزیه و تحلیل خرابی های تجهیزات سازمان تشریح و با ارائه مثال های مرتبط کاربرد آن تشریح گردد.

در خانواده ابزارهای Root Cause Failure Analysis RCFA تکنیک های زیادی معرفی شده است که ما ۵ تکنیک کلید و کاربردی آن را انتخاب و به شکل کاربردی و اجرایی طراحی کرده ایم.این ۵ تکنیک عبارتند از:

  1. ترسیم نمودارهای پارتو در نت
  2. تریسم ماتریس خرابی های تجهیزات
  3. تکنیک مراحل گام به گام چرا – چرا
  4. نمودار علت و معلول خرابی ها نت
  5. تحلیل حالات بالقوه خرابی های تجهیزات

شروع دوره چگونه است؟ از هر زمانی که شما در دوره ثبت نام کنید جزو و مستندات مربوط به آن برای شما ایمیل می شود و دوره برای شما آغاز شده است.

عنوان دوره :

تجزیه و تحلیل خرابی ها با نمودارهای علت و معلول

اهداف دوره    ادامه نوشته