نوشته‌ها

سیستم نت پیشگیرانه کارخانه بر چه اساسی است؟

سیستم نت پیشگیرانه کارخانه بر چه اساسی است؟ سیاستهای تعویض و عملیات پیشگیری بر چه مبنایی برنامه ریزی شده است؟

در یکی از کارخانجات تولیدی این دو سوال طرح شد هم چون خیلی از کارخانجات دیگر پاسخ دریافتی این بود بر اساس کاتالوگ های فروشنده تجهیز و سوابق و تجربیات بدست آمده سیستم نت پیشگیرانه تجهیزات را برنامه ریزی کرده اند و نت برنامه ریزی شده استقرار پیدا کرده است و چون برخی از تجهیزات بدلیل تغییرات نیروی انسانی و قدیمی بودنشان کاتالوگ و نقشه و مشخصاتی از تجهیز وجود ندارد و با حداقل سوابق موجود برنامه نت پیشگیرانه و تعویض قطعات تدوین شده است!

درست است که محدودیتهای موجود شرایط ایجاد یک سیستم نت پیشگیرانه را شکل می دهد ولیکن تئوریهای علمی و آمار در سیاستهای نگهداری و تعمیرات نقش کلیدی و اصلی دارند.

دو پارامتر اصلی در تصمیم گیری نت پیشگیرانه برای تعویض قطعات/تجهیز در ماشین آلات منحنی توزیع خرابی دستگاه و هزینه های مربوطه می باشد.

مشخصات فنی و کاتالوگ دستگاه راهنمای سیاست گذاری برای برنامه نت پیشگیرانه و تعویض قطعات و تجهیزات نمی باشد! آنها فقط اطلاعات پایه شناخت تحهیز را به ما می دهند و نمودارهای و جداول ضمیمه آنها بستر تصمیم گیری را آماده می کنند ولیکن عواملی برای قطعیت تصمیم گیری نمی باشند!

لذا بدون محاسبات هزینه های نت و تهیه منحنی های توزیع خرابی دستگاه شما قادر به برنامه ریزی نت پیشگیرانه نمی باشید.

هنگامی روش پیشگیری کاربرد پیدا می کند که میزان خرابی تجهیزات در حال افزایش باشد و با زمان این نرخ زیادتر شود تا آنجا که عمل پیشگیری و تعویض بموقع ؛ نتیجه ای اقتصادی ببار آورد و سبب افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات گردد.

بنابر این یکبار دیگر دو سوال ابتدائی را مرور کنید و وضعیت فعلی خودتان را بسنجید!

سیستم نت پیشگیرانه کارخانه بر چه اساسی است؟ سیاستهای تعویض و عملیات پیشگیری بر چه مبنایی برنامه ریزی شده است؟