نوشته‌ها

برای استقرار نت پایدار چگونه عمل کنیم؟ (قسمت دوم)

هر دستگاهی اصطلاحا” لِمی دارد و کار کردن با آن بستگی به عوامل و شرایط خاص دستگاه دارد.و این لِم را کسی که با دستگاه کار می کند می تواند درک کند.

به عنوان مثل فرض کنید دو نفر ، خودرو پژو با یک مدل داشته باشند؛ هر کدام از آنها با خودرو خویش کاملا” آشنا و با معایب و زمان تعویض لاستیک ، روغن ، آب و غیره آشنا است؛ هم چنین در هنگام رانندگی نیز برخی نکات وجود دارد که فرد استفاده کنند، بر اثر تجربه و رانندگی مستمر با خودرو می داند.حال این دو نفر خودرو یکدیگر را برای زمانی محدود با هم تعویض کنند.هر کدام از آنها تا ساعتها رانندگی با خودرو نامانوس است و ممکن است چند بار خاموش کند یا اینکه انحراف داشته باشد و لذا مدتها با احتیاط و وسواس رانندگی می کند تا اینکه بعد از کسب تجربه کافی با تسلط به رانندگی می توانند ادامه دهند.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

لِم کار با دستگاه ، زمان و نرخ خرابی های خودرو ،‌ نت پیشگیرانه و سوابق خرابی و تعمیرات و غیره همه در رانندگی مستمر و ایمن تاثیر بسزائی دارند ؛‌ امّا کسی که آنها را به خوبی می داند و

ادامه نوشته