نوشته‌ها

درخت تحلیل خرابی ها FTA

امروز دانشگاه فردوسی مشهد ساعت ۱۴:۰۰ تدریس کلاس نگهداری و تعمیرات داشتم برای دانشجویان گروه مهندسی صنایع پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینه نگهداری و تعمیرات تعریف شده است تا کنون سه تا از این پروژه ها ارائه شده است.

لیست پروژه های تعریف شده به قرار زیر می باشد :

 1. FTA
 2. MFMEA
 3. OEE Study
 4. OEE Impact
 5. OEE Toolkit
 6. OEE Analisis
 7. Kaizen
 8. MTTR & MTBF
 9. KPI Maintenance
 10. نظام آراستگی ۵S
 11. RCM
پروژه های شماره ۳ و ۱۱ برای دو گروه تکرار شده است چون مباحث مهمی هستند.تا کنون پروژه های اثربخشی کلی تجهیزات OEE Study و درخت تحلیل خرابی FTA ارائه شده است.
امروز مبحث درخت تحلیل خرابی FTA ارائه شد زحمت خوبی کشیده بودند و بر روی مطالب تسلط داشتند.FTA یا همان Fault tree analysis یکی از ابزارهای مهم در تجزیه و تحلیل خرابی ها و طراحی و اصلاح سیستم های اتوماسیون کارخانجات است.با این ابزار بخوبی می توانید سطوح خرابی و خطاهای یک سیستم بزرگ و کوچک را برای یک تجهیز یا هر سیستم دیگری تحلیل کنید.
این یک مبحث پیشرفته و فراموش شده در صنعت نت کشور ماست در آینده در خصوص این ابزار بیشتر خواهیم گفت و سعی می کنم فایلهای آن را برای اعضا و خوانندگان نت بهره ور فراگیر در سایت ارائه دهیم و در کارگاه های آینده نگهداری و تعمیرات ارائه خواهد.