نوشته‌ها

بزرگ ترین اشتباه در محاسبه و پیاده سازی شاخص های نگهداری و تعمیرات چیست!؟

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]

lamp bulb tulips isolated on white with clipping pathمحاسبه و پیاده سازی شاخص های نگهداری و تعمیرات دو مقوله مهم و کلیدی در سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات می باشد به ترتیب اگر در نظر گرفته شوند یک مبحث جامع در خصوص محاسبه شاخص های نگهداری و تعمیرات داریم و یک مبحث پیاده سازی آنها در سیستم مدیریت نت سازمان می باشد.

بحث مطلب امروز روی محاسبه شاخص های نگهداری و تعمیرات است در کلاس های شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات روی تفکیک و تفاوت محاسبه و پیاده سازی شاخص صبحت زیادی می شود و ضمن اینکه در سایت نیز مطلب در گذشته درج شده است.

بزرگ ترین اشتباه در محاسبه و پیاده سازی شاخص های نگهداری و تعمیرات چیست!؟ ادامه مطلب …

داستانی برای یک شاخص کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات بخش چهارم

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

در بخش قبلی داستانی برای یک شاخص کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات KPI Maintenance به تشریح مفاهیم موردنیاز در تعریف فرمول شاخص پرداختیم (بخش های اول و دوم و سوم را بخوانید).در این بخش به تبیین فرمول محاسبه شاخص درصد PM می پردازیم و در بخش های آینده به تشریح مدل های تجزیه و تحلیل آن خواهیم پرداخت.

فرمول محاسبه شاخص درصد PM :

درصد PM از جمع کل نفر ساعت فعالیت های انجام شده در نت برنامه ریزی شده تقسیم بر مجموع کل نفر ساعت فعالیت های نگهداری و تعمیرات (نفر ساعت صرف شده برای فعالیت های نت برنامه ریزی شده PM و تعمیرات اضطراری EM) سازمان بدست می آید.(ضربدر ۱۰۰ به درصد مشخص می شود)

تناوب محاسبه این شاخص: ماهانه / سه ماه

حد مجاز : ۷۰ درصد (البته برای برخی از سازمانها با توجه به نوع فرآیند و تجهیزات مقادیر باید تغییر کند)

مقدار هدف پیشنهادی: ۸۵ درصد

واحد محاسبه کننده : نگهداری و تعمیرات

منابع گردآوری اطلاعات و داده ها : فرم های درخواست تعمیرات ، دستور کار نت و گزارش فعالیتهای نت برنامه ریزی شده

نحوه تجزیه و تحلیل این شاخص و نقش آن در پایش فرآیند نگهداری و تعمیرات در مطالب آینده ارائه می شود.