نوشته‌ها

معرفی مهم ترین مراجع (کتاب ، مجله و سایت) در زمینه نت

دوست عزیز آقای مهندس محسن ورسه ای ، از همکاران و خوانندگان بلاگ نت بهره ور فراگیر همیشه نسبت به همیاری سایت نظر لطف و مثبتی داشته اند. ایشان مدیر برگزاری همایشهای بین المللی باز آموزی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات در کشور از گروه پژوهشی صنعتی آریانا هستند.اخیرا فایلی را از طرف آقای دکتر بن استیونس تقدیم خوانندگان بلاگ نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر نموده اند که مهم ترین منابع و مراجع مطالعاتی و اجرائی در زمینه نگهداری و تعمیرات را معرفی می کند.

Sources for Masterclass Delegates

Books: ادامه نوشته