نوشته‌ها

دانلود فایل چگونه سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات را پیاده سازی کنیم !؟

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیاین عنوان سخنرانی دو ساعته ای است که در سازمان سرم سازی رازی در کرج برگزار شد.حدود سه هفته پیش آنجا یک بازدید و ارزیابی کلی از فعالیت های نگهداری و تعمیرات داشتم و بعد از آن برای کلیه پرسنل حوزه تعمیرات و فنی سازمان سخنرانی درخصوص چگونگی پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری وتعمیرات ارائه شد.از آنجایی که مطالب این دو ساعت مهم و کلیدی است برای خوانندگان گرامی سایت نت بهره ور فراگیر امکان دانلود آن را فراهم کرده ایم.

دانلود فایل  ادامه نوشته